• NL
Gepubliceerd: 23-01-2020, laatst gewijzigd: 23-01-2020

Start bomenkap voor nieuwbouw ziekenhuis (update)

Noordwest Ziekenhuisgroep kan verder met de bomenkap die nodig is voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Voor de Kerst werden de kapwerkzaamheden voorlopig stilgelegd, nadat stichting Red de Hout de rechtbank hierom had verzocht. De rechtbank Noord-Holland in Alkmaar heeft dit verzoek afgewezen, in de uitspraak die zij vandaag deed. Noordwest hervat de kapwerkzaamheden zo snel mogelijk. Dat is waarschijnlijk maandag 27 januari, als de ecoloog heeft geconstateerd dat er geen vleermuizen in de te kappen bomen zitten.

Ontheffing terecht verleend
Het gaat om 6 bomen op het ziekenhuisterrein en 35 bomen in de Westerhout. Enkele te kappen bomen blijven nog tot februari 2021 staan. Dit geeft vleermuizen gelegenheid om stapsgewijs te wennen aan de veranderende omgeving, waaronder de vleermuiskasten die momenteel worden opgehangen. Deze vleermuiskasten zijn onderdeel van de al eerder verleende ontheffing op de Wet natuurbescherming. Met de uitspraak van vandaag heeft de rechterbank ook bevestigd dat deze ontheffing terecht is afgegeven door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Met de maatregelen die Noordwest op grond van deze ontheffing dient te nemen, is de verstoring van vleermuizen zodanig beperkt dat het nieuwbouw van het ziekenhuis op deze plek aanvaardbaar is. De Omgevingsdienst ziet erop toe dat Noordwest deze maatregelen goed uitvoert.  

Broedseizoen
Noordwest is blij met de uitspraak, want de kapwerkzaamheden moeten plaatsvinden vóórdat het broedseizoen begint. Dat is volgens de kalender op 15 maart, maar vanwege de huidige zachte winter waarschijnlijk eerder. Het eerstvolgende moment om te kappen is dan pas eind 2020. Dat betekent een flinke vertraging voor de nieuwbouw, waardoor extra investeringen op de huidige afdelingen in het ziekenhuis nodig zijn en de parkeeroverlast voor de omgeving langer duurt.

- - - - - 

Oorspronkelijk bericht, 18 december 2019

Noordwest Ziekenhuisgroep start op woensdag 18 december met de kap van bomen en snoeiwerkzaamheden om ruimte te maken voor de nieuwbouw in Alkmaar. Onderdeel van de bomenkap zijn ook de 74 bomen op het ziekenhuisterrein in Alkmaar en 35 bomen in de naastgelegen Westerhout waar de gemeente Alkmaar begin november een kapvergunning voor verleende. De werkzaamheden starten op het ziekenhuisterrein. In later stadium volgen de bomen in de Westerhout. Tegelijkertijd met deze werkzaamheden wordt noodzakelijk snoeionderhoud gepleegd aan de bomen die behouden blijven.

Natuurcompensatie
De te kappen bomen staan op de plek waar in de loop van 2020 het bouwterrein wordt ingericht. Alle te kappen bomen worden 1 op 1 gecompenseerd. Daarbij gaat het om kwalitatieve compensatie; als een grote boom moet wijken, komt er een grote boom voor terug. In het bestemmingsplan is afgesproken wat de kaders hiervoor zijn. Deze kaders reiken verder dan alleen de bomen. Ook zijn er duidelijke afspraken over compensatie van onderbegroeiing en het ontzien van de aanwezige vleermuizen.

Op het ziekenhuisterrein zijn twee compensatiegebieden aangemerkt. Een van deze percelen is nu nog ingericht als parkeerterrein P5 aan de achterkant van het ziekenhuis. Dit terrein wordt straks toegevoegd aan de Alkmaarderhout. Hier gaan ook de 19 te verplaatsen bomen naartoe, zodat dit ‘nieuwe’ deel van de Alkmaarderhout snel een volwaardig onderdeel uitmaakt van het parkbos.

Hergebruik
Het hout van de te kappen bomen wordt voor een deel waar mogelijk hergebruikt. Na de kap zal de kwaliteit van het hout worden vastgesteld. Afhankelijk van de mogelijkheden gebruikt Noordwest het hout in het ziekenhuis of op het ziekenhuisterrein.

Meer informatie
Zie noordwestbouwt.nl voor meer informatie over de bouwplannen van Noordwest Ziekenhuisgroep. Neem bij vragen gerust contact op via noordwestbouwt@nwz.nl.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws