• NL
Gepubliceerd: 18-06-2020, laatst gewijzigd: 22-06-2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019 goedgekeurd

De raad van toezicht heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Noordwest goedgekeurd. Ondanks dat de ziekenhuizen uitstel hebben gekregen voor publicatie van deze gegevens, heeft Noordwest de oorspronkelijke deadline kunnen hanteren.

Tijdens het schrijven deed de coronapandemie zich in volle hevigheid voor in Nederland. Ook binnen Noordwest staat men dag in dag uit klaar om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Dat doen zij in stabiele situaties, maar ook onder enorme hoogspanning tijdens een crisis zoals die zich nu voordoet. Wij zien en ervaren dat van dichtbij en nu wordt dit ook breder gezien. Wij hopen dat de samenleving dit ook blijft zien als de crisissituatie achter de rug is en de inzet en beschikbaarheid ook blijft waarderen. ‘Die blijvende waardering komt de kanjers van Noordwest meer dan toe’, aldus de raad van bestuur en raad van toezicht van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Positief financieel resultaat
Het positief financieel resultaat over 2019 bedraagt  €4,1 miljoen. De inzet was op een hoger resultaat uit te komen. Met name de hoge kosten van inhuur personeel niet in loondienst en de hogere loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO hebben ons daarbij parten gespeeld. Er zijn besparingsplannen opgesteld toen in de loop van 2019 duidelijk werd dat het beoogd financieel resultaat niet zou worden gerealiseerd. Dit is onder andere verwerkt in de begroting 2020.

Patiënten
De tevredenheid onder Noordwest-patiënten is al vele jaren onverminderd hoog en schommelt rond de 8,4 op een schaal van 10. De hoge tevredenheid is vooral het resultaat van de goede zorg die geleverd wordt door alle Noordwesters in samenwerking met onze partners. Er wordt adequaat gereageerd op signalen van onvrede en klachten van patiënten. Die signalen worden gebruikt om de zorgverlening te verbeteren.

Jaarverslag
In het jaarverslag wordt een aantal onderwerpen uitgelicht die in het afgelopen jaar belangrijk waren voor Noordwest. Zo hebben we belangrijke stappen gezet op het gebied van:

  • zorgvernieuwing: behandeling thuis, samen beslissen en thematisch inrichten van zorg
  • zorginformatisering: belangrijke verbeteringen in digitaliseren van zorg
  • huisvesting: gefaseerde bouw locatie Den Helder, vernieuwbouw locatie Alkmaar en renovatie Westerlicht
  • duurzaamheid: bouw van zonnepark in Den Helder en aansluiting op warmtenet in Alkmaar
     

Effecten coronapandemie
Net als bij andere ziekenhuizen zorgt de coronapandemie momenteel voor flinke en onverwachte uitgaven. Er zijn meer zorgverleners in touw, die bovendien langer dan gebruikelijk werken. Er zijn extra IC-plekken ingericht en er is een enorme hoeveelheid beschermingsmiddelen nodig om medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen tegen COVID-19. Daarnaast is planbare zorg afgeschaald, om ruimte te bieden aan de zorg voor coronapatiënten. Hierdoor moeten niet alleen patiënten onverhoopt langer wachten op zorg, maar loopt Noordwest ook veel opbrengsten mis. Zo zorgt de coronacrisis ook qua financiën voor een uitzonderlijke situatie.

Om te voorkomen dat ziekenhuizen op korte termijn in problemen komen, heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) inmiddels regelingen getroffen met de zorgverzekeraars. Ook Noordwest maakt daar gebruik van. Uitgaven aan zorg, waaronder de salarissen van medewerkers, blijven zo gewaarborgd. Dat kan ook niet anders, gezien de geweldige inspanningen die er momenteel geleverd worden. Het eigen vermogen dat Noordwest in de afgelopen jaren heeft opgebouwd is bedoeld om grote investeringen te kunnen doen, zoals de vernieuwbouw in Alkmaar en Den Helder en de verdere digitalisering van zorg.

Meer informatie
Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening 2019 bij publicaties

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws