• NL
Gepubliceerd: 15-07-2020, laatst gewijzigd: 15-07-2020

Ondanks coronapandemie gaan voorbereidingen nieuwbouw door

Noordwest werkt door aan het realiseren van de vernieuwbouw, al zorgen de onzekere financiële vooruitzichten door de coronapandemie voor uitdagingen. In september starten op locatie Alkmaar de sloopwerkzaamheden om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Eind oktober wordt Westerlicht opgeleverd zodat daar in december kantoren en de Noordwest Academie naartoe kunnen verhuizen. In november opent de nieuwe afdeling acute zorg op locatie Den Helder haar deuren.

Aanbesteding en verkenning
De eerste ronde van de aanbesteding van de 1e fase nieuwbouw in Alkmaar heeft niet geleid tot de selectie van een aannemer. De reden hiervoor is dat de kosten voor de realisatie niet aansluiten bij het beschikbare bouwbudget. Noordwest verkent de komende tijd de opties om de aanbesteding te vervolgen. Daarbij wordt gelet op de onzekerheden die de coronapandemie met zich meebrengt en de mogelijkheden om meer flexibiliteit in de bouwplannen te verwerken.

Nieuwbouw meer dan ooit noodzakelijk
Sinds de coronapandemie wordt er in het ziekenhuis anders gewerkt en is zorgvernieuwing versneld doorgevoerd. Zo spreken artsen en patiënten elkaar vaker tijdens digitale consulten in plaats van fysieke bezoeken aan het ziekenhuis, zijn er gescheiden stromen voor wel- en niet-besmette patiënten, zijn de openingstijden verruimd en werken ondersteunende afdelingen overwegend thuis. Daarnaast is de behoefte aan 1-persoonskamers voor de opname en behandeling van isolatiebehoeftige patiënten nog duidelijker aan de orde gekomen in de afgelopen periode.

Vervolg
Als onderdeel van de verkenning wil Noordwest deze nieuwe werkwijzen als ‘lessons learned’ meenemen in het ontwerp. Net als voorheen betrekt Noordwest hierbij de gemeente, medewerkers, direct omwonenden en zorgverzekeraars. Naar verwachting is komend najaar duidelijk hoe de aanbesteding wordt vervolgd.

Meer informatie
Zie www.noordwestbouwt.nl voor meer informatie over de bouwplannen van Noordwest Ziekenhuisgroep. Neem bij vragen graag contact op via noordwestbouwt@nwz.nl.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws