• NL
Gepubliceerd: 29-06-2021, laatst gewijzigd: 29-06-2021

Noordwest zet goede jaarresultaten voort in veelbewogen jaar 2020

Het afgelopen jaar is voor altijd verbonden met de uitbraak van de wereldwijde coronapandemie. Deze crisis heeft een grote impact gehad op onze organisatie en onze mensen. En nog steeds voelen we iedere dag de druk die het virus op ons werk legt. Positief is dat wij ondanks het coronavirus de goede (financiële) jaarresultaten van de afgelopen jaren ook voortzetten in het veelbewogen jaar 2020.

Ongekende inzet Noordwesters
Trots en grote waardering is er dan ook voor de ongekende inzet van alle Noordwesters in de afgelopen periode waarin wij veel coronazorg hebben geleverd. Dat was zwaar en zeker niet altijd makkelijk, maar we zijn er samen voor gegaan.

In deze periode hebben wij onze locatie in Den Helder coronavrij gehouden en hebben wij medewerkers uit Den Helder ook ingezet op locatie Alkmaar. Tegelijkertijd hebben wij tijdens de crisis iedere kans benut om zoveel mogelijk ingrepen door te laten gaan maar net als andere ziekenhuizen is helaas wel een deel van de zorg uitgesteld. Op dit moment kijken we hoe we deze uitgestelde zorg na de zomer zo zorgvuldig mogelijk kunnen inhalen. Uiteraard met oog voor onze patiënten en tegelijkertijd ook door onze medewerkers, die zich al een lange tijd op een ongekende wijze hebben ingezet, hun welverdiende rust te gunnen.

Patiënttevredenheid
De tevredenheid onder onze patiënten is al vele jaren onverminderd hoog en komt voor 2020 uit op een 8,7. De hoge tevredenheid is vooral het resultaat van de goede zorg die geleverd wordt door alle Noordwesters in samenwerking met onze partners. Uiteraard gebruiken wij de feedback van patiënten ook om de zorgverlening verder te verbeteren.

Publicatie Elsevier: Noordwest een van de dertien winnaars en beste van Noord-Holland
Aan het einde van 2020 is de Elsevier publicatie Beste ziekenhuizen uitgekomen. Dertien ziekenhuizen mogen zich winnaar noemen in dit onderzoek waaronder Noordwest Ziekenhuisgroep. Net als de twaalf andere winnaars heeft Noordwest een eindscore van vier bolletjes. Daarmee zijn we het beste ziekenhuis van Noord-Holland. Voor de publicatie heeft Elsevier 392 indicatoren geselecteerd die door bureau SiRM zijn geanalyseerd. Lees meer in dit nieuwsbericht op de website.

Qualicor Europe accreditatie voor kwaliteit behaald
Ook zijn wij meer dan tevreden met het opnieuw behalen van de kwaliteitsaccreditatie Qualicor Europe (voorheen NIAZ). De accreditatie geldt voor de duur van 5 jaar. Dit certificaat is dé bevestiging dat patiënten vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit van de zorg die we bieden vanuit de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Positief financieel resultaat
’Hoewel de waardering voor en trots op alle Noordwesters voorop staat en de kwaliteit van zorg op orde is, is het goed dat wij de positieve financiële jaarresultaten ook in een moeilijk jaar kunnen voortzetten met een financieel resultaat van €13,7 miljoen euro’, zegt bestuursvoorzitter Stefan Kroese. ‘Noordwest gaat de komende jaren investeringen doen die noodzakelijk zijn om de goede patiëntenzorg te kunnen blijven waarborgen. Het eigen vermogen dat Noordwest in de afgelopen jaren heeft opgebouwd geeft ons financiële houvast om te investeren in huisvesting en digitalisering en daarmee de toekomst van de zorg in onze regio’.

Meer informatie
Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening 2020

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws