• NL
Gepubliceerd: 04-05-2022, laatst gewijzigd: 10-07-2023

Meekijkconsult wordt mogelijk voor meer vakgroepen en huisartsen (update juni 2023)

Sinds maandag 17 april kunnen alle huisartsen aangesloten bij HONK en HKN gebruik maken van meekijkconsult. Het meekijkconsult is al mogelijk voor de MDL, orthopedie, interne geneeskunde, reumatologie, KNO en pijngeneeskunde.
Op donderdag 22 juni gaan we dit uitbreiden met: 

  • Gynaecologie
  • Longgeneeskunde
  • Neurologie
  • Cardiologie


De huisarts declareert zelf het meekijkconsult bij de zorgverzekeraar via een S3-prestatie. De huisarts declareert daarnaast dus geen afzonderlijke consulten of visites. Let op: dit addendum geldt alleen voor financiering van de meekijkconsulten welke via Zorgdomein bij het Noordwest worden aangevraagd.

HONK of HKN vergoedt de medisch specialist ook vanuit het kader Multidisciplinaire Zorg (S3). De financieringsstructuur gaat mogelijk per 2024 veranderen.

Meer informatie
Neem contact op met:

Wat is een meekijkconsult?
De huisarts kan een specialist digitaal consulteren via ZorgDomein voor een niet-spoedeisende, medisch-inhoudelijke vraag die anders tot een verwijzing zou leiden. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en bepaalt hoe hij/zij met het advies van de specialist omgaat. Tevens communiceert de huisarts het advies en een eventueel vervolgtraject met de patiënt.

Geslaagde pilot
De pilotfase van het meekijkconsult voor MDL en Orthopedie is in februari 2023 positief afgerond:

  • Wordt sterk aanbevolen, gemiddelde cijfer 8,3: “ik had van te voren niet verwacht dat het zo zinvol was”;
  • 112 aangevraagde meekijkconsulten in 4 maanden;
  • In 45% van de gevallen gekozen voor een meekijkconsult i.p.v. verwijzingen en telefonisch contact voorkomen (bron: vraag in Zorgdomein aan de huisarts bij aanvraag).


*Voor de regio Castricum en Akersloot wordt al samengewerkt met het RKZ, hiervoor gelden andere afspraken. We werken toe naar één uniforme afspraak per 2024.

Bijbehorende content
Bekijk de video van ZorgDomein over het meekijkconsult

 

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws