• NL
Gepubliceerd: 21-09-2016, laatst gewijzigd: 21-09-2016

Onafhankelijke onderzoekscommissie gestart

De onafhankelijke commissie locatieprofiel Den Helder is deze maand gestart met haar onderzoek. De commissie brengt een onderbouwd, duidelijk en zwaarwegend advies uit over een integraal plan voor toekomstige en veilige zorg op de locatie Den Helder. Deze integrale behoordeling heeft betrekking op het locatieprofiel met in het bijzonder de acute zorg en vormt een aanvulling op de interne evaluatie van het locatieprofiel. De commissie bestaat zoals bekend uit de heren ir. H. Abeln, prof. dr. P. Vierhout en prof. dr. M.J. Schalij.

Stuurgroep

Voor de evaluatie van het locatieprofiel Den Helder is een Stuurgroep ingesteld. Deze Stuurgroep begeleidt het onderzoek van de commissie en bestaat uit de volgende leden:

  • Floor Haak (raad van bestuur, voorzitter),
  • Alexander Lopes Cardozo (stafbestuur)
  • Henk van Alphen (locatiedirecteur Den Helder),
  • Martin Smeekes (directeur Veiligheidsregio/ambulancedienst en adviseur gemeente Den Helder),
  • Jacqueline Gerritsen (secretaris raad van bestuur)
     

Planning

Het onafhankelijke onderzoek neemt enkele maanden in beslag. Na de onderzoeksfase volgt het formele besluitvormingstraject inclusief betrokkenheid medezeggenschap.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws