• NL
Gepubliceerd: 21-04-2017, laatst gewijzigd: 21-04-2017

Noordwest kiest voor kleiner bouwoppervlakte in Alkmaar

De raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep heeft een voorgenomen besluit genomen over de kaders voor de vernieuwbouw op locatie Alkmaar. Deze vernieuwbouw garandeert de gezondheidszorg voor de inwoners van Noord-Holland-Noord voor nu en in de toekomst. Noordwest kiest met het voorgenomen besluit voor een compacter ziekenhuis. Om tijdens en na de vernieuwbouw de veilige zorg te kunnen blijven garanderen is het nodig 5900m2  van de Alkmaarderhout bij het ziekenhuisterrein te betrekken. Dat is minder dan de 8000m2 die eerder door de gemeente Alkmaar beschikbaar is gesteld. Met deze aanpak komt Noordwest tegemoet aan de wens om zoveel mogelijk groen te behouden. De kaders zijn tot stand gekomen na consultaties van verschillende disciplines van het ziekenhuis, gemeente Alkmaar en vertegenwoordigers van belangenorganisaties die zitting hebben in een klankbordgroep. Deze plannen passen binnen de randvoorwaarden zoals deze geschetst zijn in het voorontwerp-bestemmingsplan.

Dit is de situatie aan het einde van de eerste bouwfase in Alkmaar (in 2022)

    

Dit is de situatie aan het einde van de gehele vernieuwbouw in Alkmaar (rond 2035)

Meer groen in eindfase

De locatie Alkmaar is in de eindfase 30% kleiner dan de huidige bebouwing. Dit is mogelijk door zeer efficiënt en compact te bouwen en gebruik te maken van de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Door deze teruggang in vloeroppervlakte wordt uiteindelijk meer ruimte voor groen op het ziekenhuisterrein gecreëerd. Er ontstaat hierdoor een ziekenhuis in een parkachtige omgeving. De bestaande monumentale gebouwen komen na de vernieuwbouw beter tot hun recht omdat ze van los op het terrein zijn gesitueerd. In de eindfase worden er groene verbindingen gerealiseerd over het ziekenhuisterrein. Hiermee wordt het groen van de Alkmaarderhout voor en achter het ziekenhuis aan elkaar verbonden.

Aandacht voor parkeren

In de eindsituatie zijn er voldoende parkeerfaciliteiten op het ziekenhuisterrein om in de parkeerbehoefte te voorzien. Tijdens de vernieuwbouw zal een aantal parkeerplaatsen vervallen omdat die als bouwplaats worden ingericht. Het ziekenhuis onderzoekt of deze parkeerplaatsen op eigen terrein kunnen worden gecompenseerd. Mocht dat niet helemaal lukken dan heeft de gemeente verschillende opties beschikbaar gesteld om in de directe nabijheid van het ziekenhuis tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren. Of dat daadwerkelijk nodig is, is nu nog niet duidelijk.

Compensatie voor het huidige groen

Voor de vernieuwbouwplannen is het nodig 5900m2 van de Alkmaarderhout bij het ziekenhuisterrein te betrekken. Hiervan wordt naar verwachting 700m2 bebouwd en minimaal 850m2 in tact gelaten. Het overige gedeelte is nodig voor de ontsluiting en inrichting van het terrein (4350m2). Op het moment dat het ontwerp nader is uitgewerkt, wordt duidelijk wat dit betekent voor de hier aanwezige bomen en het andere groen. Hierbij zet Noordwest zich in om het verlies van groen zoveel als mogelijk te beperken. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Alkmaar en met input van de klankbordgroep. Groen dat niet kan worden behouden zal 1 op 1 wordt gecompenseerd. Dus wat op de ene plek verdwijnt komt op een andere plek op het ziekenhuisterrein terug.

Meer informatie

Lees de veelgestelde vragen

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws