• NL
Gepubliceerd: 31-05-2017, laatst gewijzigd: 31-05-2017

Positief jaarresultaat 2016 van ruim 14 miljoen

De raad van toezicht heeft op woensdag 24 mei 2017 het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 goedgekeurd.

Met een positief resultaat van 14,3 miljoen euro kunnen we vanuit financieel perspectief 2016 als
een goed jaar beoordelen. Hoewel 14,3 miljoen euro in absolute cijfers een fors bedrag is plaatsen
wij daarbij twee opmerkingen. De winst bedraagt 3% van onze omzet en als tweede opmerking dat
Noordwest in deze jaren hard moet sparen om haar ambities op gebied van bouw en ICT in de
komende jaren waar te kunnen maken. Een verdere verbetering van het resultaat is noodzakelijk
om aan de ambities invulling te geven. Daarvoor is het nodig dat we een uitermate efficiënte en
wendbare organisatie zijn die snel en adequaat inspeelt op veranderende omstandigheden.

Hoogtepunten uit 2016
• Ingebruikname 4 nieuwe operatiekamers op locatie Den Helder
• Start themagericht zorgaanbod in de vorm van de opening van de borstkankerkliniek
• Afronding keuze leverancier nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem / EPD
• Nummer 1 positie in het Elsevier overzicht van beste ziekenhuizen
• Behalen NIAZ-accreditatie 1 mei 2016 – 1 mei 2020

Meerjarenbeleidsplan
In 2016 hebben we ons meerjarenbeleidsplan geactualiseerd. Aanleiding was onder meer de keuze voor vernieuwbouw in Alkmaar. In het meerjarenbeleidsplan zijn de volgende speerpunten voor de komende periode benoemd: oncologie, hart-vaat, bewegen en acute (geboorte-)zorg. De doelen uit het meerjarenbeleidsplan vertalen we in een A3 jaarplan. In het jaarverslag staat in hoeverre we geslaagd zijn de doelen uit 2016 te realiseren.

Waardering
Bij de goedkeuring van de jaarstukken over 2016 heeft de raad van toezicht haar waardering uitgesproken voor de artsen, medewerkers en vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor de patiënten en de ziekenhuisorganisatie. De raad van bestuur sluit zich hier graag bij aan.

 

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws