• NL
Gepubliceerd: 16-06-2017, laatst gewijzigd: 16-06-2017

Gemeente Alkmaar legt ontwerpbestemmingsplan ter inzage

De gemeente Alkmaar legt op donderdag 22 juni het ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor de vernieuwbouw voor onze locatie Alkmaar. Gelijk met het ontwerpbestemmingsplan worden ook de volgende zaken ter inzage gelegd:

  • stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan terrein Noordwest Ziekenhuisgroep
  • nota ontwikkelingsperspectief ziekenhuisterrein Noordwest Ziekenhuisgroep en omgeving

In deze stukken worden de spelregels bepaald voor de vernieuwbouw voor locatie Alkmaar. 

Uitgangspunten
Uitgangspunten voor het ontwerpbestemmingsplan zijn het masterplan voor de vernieuwbouw van de Noordwest Ziekenhuisgroep, de inbreng van de door de gemeenteraad ingestelde klankbordgroep, waarin bewoners- en belangengroepen vertegenwoordigd zijn, en de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan, dat eerder dit jaar vier weken ter inzage lag.

Zoekgebied teruggebracht 
Een belangrijke aanpassing, die tussen het voorontwerp en het ontwerp is gedaan, is het terugbrengen van het zoekgebied in de Westerhout van 13.000 tot ca. 8.000 m2. Hiervan neemt het ziekenhuis maximaal 5.900 m2 af voor de realisatie van haar plannen. Het oorspronkelijk zoekgebied stoelde op uitgangspunten voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis, zoals die door de gemeenteraad op 6 oktober 2016 zijn vastgesteld. 

Inspraak 
Om Alkmaarders in de gelegenheid te stellen het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan in te zien en hierop een reactie te geven, liggen de stukken vanaf 22 juni gedurende zes weken ter inzage. De stukken worden beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.alkmaar.nl/inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt een papieren versie van de plannen ter inzage bij de gemeentelijke balie waar belangstellenden de stukken op afspraak kunnen inzien.

Inloopbijeenkomst 
De gemeente Alkmaar verzorgt op dinsdagavond 4 juli een inloopbijeenkomst in het stadhuis, zodat iedereen zich kan laten informeren over het ontwerpbestemmingsplan. Een afvaardiging van Noordwest is ook aanwezig, zodat eventuele vragen die beter thuis zijn bij Noordwest direct kunnen worden beantwoord.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws