• NL
Gepubliceerd: 09-11-2017, laatst gewijzigd: 09-11-2017

Alkmaars college maakt ruimte voor vernieuwbouw Alkmaar

Het college van B&W heeft het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw in Alkmaar ter vaststelling voorgelegd bij de gemeenteraad. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de vernieuwbouwplannen ruimtelijk mogelijk te maken. De gemeenteraad besluit in december over dit bestemmingsplan. Onderdeel hiervan is ook een stedenbouwkundig plan en een ontwikkelingsperspectief voor de langere termijn. Hierin wordt invulling gegeven aan een ziekenhuis dat is gelegen in een ‘healing environment’, waarbij een goede aansluiting op het omliggende gebied van belang is.

Groene omgeving

Noordwest committeert zich in dit bestemmingsplan aan een kleiner gebruiks- en zoekgebied voor het gebouw. Het gebruiksgebied gaat van 5900m2 naar 4300m2. Het bijbehorende zoekgebied gaat terug van 8000m2 naar 4955m2. De nadere uitwerking van het programma van eisen voor de vernieuwbouw sterkt ons in de overtuiging dat we minder ver de Alkmaarderhout in hoeven te gaan dan oorspronkelijk rekening mee is gehouden. 

Ook is het gebruiksgebied dat nodig is voor de toerit van de ambulance (langs Westerlicht) nu gedefinieerd. Dit is 800m2. In totaal komt dit dus op een gebruiksgebied van maximaal 5100 m2. Hierbij blijft onverminderd van kracht dat Noordwest zich blijft inzetten het aanwezige groen zoveel als mogelijk in tact te laten. Wanneer het ontwerp nader is uitgewerkt wordt duidelijk wat dit betekent voor de hier aanwezige bomen en het andere groen. Groen dat niet kan worden behouden zal 1 op 1 (in m2 en aantal bomen) worden gecompenseerd. Dus wat op de ene plek verdwijnt komt op een andere plek op het ziekenhuisterrein terug. 

Parkeren

In de eindsituatie zijn er voldoende parkeerfaciliteiten op het ziekenhuisterrein om in de parkeerbehoefte te voorzien. Tijdens de vernieuwbouw vervalt een aantal parkeerplaatsen, omdat die als bouwplaats worden ingericht. Prioriteit is een goed alternatief realiseren voor patiënten, bezoekers en personeel in de avond- en nachtdienst. Hierover zijn we in overleg met de gemeente Alkmaar. Duidelijk is nu dat er voldoende oplossing zijn, waardoor aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen in het openbaar groen niet nodig is.  

Verdere besluitvorming

Het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar ligt nu ter vaststelling voor bij de gemeenteraad. De raad bespreekt het definitieve plan op 30 november in de commissie Ruimte en neemt in december een besluit over het plan. Uiterlijk 7 dagen voor de commissievergadering zijn de agenda en vergaderstukken in te zien bij de informatiebalies van het Stadskantoor, het Stadhuis, de servicepunten in Schermer en Graft-De Rijp en op www.alkmaar.nl/gemeenteraad (agenda- en vergaderstukken). Degenen die zienswijzen hebben ingediend worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws