• NL
Gepubliceerd: 29-03-2019, laatst gewijzigd: 29-03-2019

Noordwest rookvrij per 1 oktober 2019

Roken en zorg gaan niet samen. Daarom treft Noordwest voorbereidingen om per 1 oktober 2019 een volledig rookvrij ziekenhuis te zijn. Roken op het terrein van het ziekenhuis is vanaf dat moment niet meer toegestaan. De komende tijd zullen gefaseerd de nodige maatregelen worden genomen. Een deel van de rookfaciliteiten (abri’s) op het terrein is op 28 maart 2019 afgebroken. Vanaf oktober 2019 zal het gehele terrein rookvrij zijn.  


Op 28 maart 2019 zijn de eerste rookabri's verwijderd

Gezonde omgeving
Noordwest wil dat het ziekenhuis – zowel binnen als buiten – een gezonde omgeving is voor haar patiënten, bezoekers en medewerkers. Een rookgelegenheid op het terrein past daar niet bij. De cliëntenraad en ondernemingsraad van Noordwest hebben een grote rol gespeeld om tot dit besluit te komen. Longarts Karin Grijm:  ‘Rookgedrag is iets waar mensen in de omgeving van de roker veel overlast van kunnen hebben. Meeroken kan leiden tot gezondheidsklachten. Wij willen daarom ook niet dat patiënten en bezoekers die naar het ziekenhuis komen, last hebben van rokers op het terrein van het ziekenhuis. Bovendien is roken een belangrijke oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden. Het draagt in belangrijke mate bij aan het ontstaan van o.a. hart- en vaatziekten en longkanker. Wij zien het als ziekenhuis als onze taak om roken zoveel mogelijk te ontmoedigen en patiënten te adviseren om te stoppen.’

Wennen aan nieuwe situatie
Onze patiënten, bezoekers en medewerkers zullen aan de veranderde situatie moeten wennen. De ervaring van andere ziekenhuizen die de stap om rookvrij te worden al eerder hebben gezet, is dat dit na enkele maanden al zo is. Rokende patiënten die voor langere tijd opgenomen worden in Noordwest krijgen hulp aangeboden. Denk hierbij aan informatie geven over begeleiding bij het stoppen met roken en het beschikbaar stellen van nicotinevervangende middelen. Wij vragen ieders begrip in onze keuze om een rookvrij ziekenhuis te zijn.  

----------------------------------------

Antwoorden op veelgestelde vragen

Waarom is Noordwest rookvrij per 1 oktober 2019?
Noordwest wil dat het ziekenhuis – zowel binnen als buiten - een gezonde omgeving is voor haar patiënten, bezoekers en medewerkers. Een rookgelegenheid op het terrein past daar niet bij. Wij willen niet dat patiënten en bezoekers die naar het ziekenhuis komen last hebben van rokers op het terrein van het ziekenhuis. Bovendien is roken een van de belangrijke oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden. Wij zien het als ziekenhuis als onze taak om roken zoveel mogelijk te ontmoedigen en patiënten te adviseren om te stoppen.

Wat betekent rookvrij in de praktijk?
Er waren al rookvrije zones rondom onze ziekenhuizen. Per 1 oktober 2019 zal het hele terrein rookvrij zijn. De komende tijd zullen gefaseerd de nodige maatregelen worden genomen. Een deel van de rookfaciliteiten (abri’s) op het terrein is op 28 maart 2019 afgebroken. In de periode tot 1 oktober 2019 zullen er op locatie Alkmaar en Den Helder nog enkele plekken zijn waar gerookt mag worden. Op locatie Alkmaar is dat de houten rookruimte naast de fietsenstalling bij de hoofdingang. In Den Helder kunnen rokers terecht bij de houten picknicktafel naast de hoofdingang en de rookzone bij de ambulance-ingang. Met ingang van 1 oktober 2019 mogen patiënten, bezoekers, medewerkers, passanten en leveranciers op het hele terrein niet meer roken. Dit geldt ook voor de parkeerplaatsen bij de locaties.

Worden alle locaties van Noordwest rookvrij?
In de komende maanden wordt eerst gewerkt aan het rookvrij maken van onze hoofdlocaties. Voor de locaties in Schagen, Heerhugowaard, Limmen op Texel en voor het Pijncentrum wordt onderzocht of het wenselijk en mogelijk is om deze locaties ook rookvrij te maken. Dit heeft er onder andere mee te maken dat in de gebouwen in sommige gevallen ook andere bedrijven of organisaties gehuisvest zijn. 

Waarom nu pas rookvrij?
Noordwest is al langere tijd bezig om dit plan vorm te geven. Het kost echter tijd om zo'n traject goed neer te zetten, zowel voor patiënten en bezoekers als voor het eigen personeel. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak zodat patiënten, bezoekers en personeel kunnen wennen aan de nieuwe situatie en eventueel kunnen stoppen met roken voordat we per 1 oktober 2019 volledig rookvrij zijn.

Wat gebeurt er met de rookabri's?
De rookabri’s bij locatie Alkmaar en Den Helder worden gefaseerd verwijderd. Een deel van de rookfaciliteiten (abri’s) op het terrein wordt in de komende maanden afgebroken. In het begin zullen er op locatie Alkmaar en Den Helder nog enkele plekken zijn waar gerookt mag worden.

Waar kunnen mensen vanaf 1 oktober 2019 roken?
Buiten het ziekenhuisterrein kunnen mensen roken. Wij vragen iedereen om hierbij rekening te houden met de omwonenden. 

Geeft dit overlast voor de bewoners in de straten rondom de ziekenhuizen?
Wij begrijpen dat bewoners van de straten rondom het ziekenhuis bang zijn dat dit besluit voor overlast zal zorgen omdat rokers nu buiten het terrein een sigaret zullen gaan roken. Wij houden hier rekening mee en zullen met de gemeente in gesprek gaan om te komen tot een oplossing die voor alle partijen goed werkt. Ook vragen wij aan onze medewerkers, patiënten en bezoekers die buiten het terrein een sigaret willen roken om rekening te houden met omwonenden. 

Hoe wordt er gehandhaafd als blijkt dat toch wordt gerookt binnen de rookvrije zone?
Ons rookvrij-beleid wordt opgenomen in onze huisregels. Van patiënten, bezoekers, medewerkers, passanten en leveranciers verwachten wij dat zij zich aan de huisregels houden. Wie de huisregels overtreedt kan hierop aangesproken worden door medewerkers van de beveiliging, entreecoaches en overige medewerkers van Noordwest. Ook kunnen patiënten en bezoekers elkaar aanspreken op het overtreden van de huisregels.  

Ik word binnenkort opgenomen en ben een roker. Wat nu?
Noordwest kan u in deze periode ondersteunen met begeleiding en eventueel nicotinevervangende middelen. U kunt dit aangeven bij uw behandelend arts of een zorgverlener op de afdeling. In de periode tot 1 oktober 2019 zullen er op locatie Alkmaar en Den Helder nog enkele plekken zijn waar gerookt mag worden. Op locatie Alkmaar is dat de houten rookruimte naast de fietsenstalling bij de hoofdingang. In Den Helder kunnen rokers terecht bij de houten picknicktafel naast de hoofdingang en de rookzone bij de ambulance-ingang.

Ik ga op bezoek in het ziekenhuis en ben een roker. Wat nu?
Op het terrein van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn vanaf 1 oktober 2019 geen faciliteiten meer voor rokers. U zult het roken van een sigaret dus moeten uitstellen tot na het bezoek aan het ziekenhuis. In de periode tot 1 oktober 2019 zullen er op locatie Alkmaar en Den Helder nog enkele plekken zijn waar gerookt mag worden. Op locatie Alkmaar is dat de houten rookruimte naast de fietsenstalling bij de hoofdingang. In Den Helder kunnen rokers terecht bij de houten picknicktafel naast de hoofdingang en de rookzone bij de ambulance-ingang.

Ik wil stoppen met roken. Waar kan ik terecht?
Veel huisartspraktijken bieden begeleiding bij stoppen met roken via de praktijkondersteuner. Op dit moment is het ook zo dat mensen die in het ziekenhuis behandeld worden voor een rookgerelateerde aandoening, na een verwijzing door de behandelend specialist, in het ziekenhuis begeleid kunnen worden bij het stoppen met roken op de rookstoppolikliniek. Uiteindelijk is het algemene streven om rookstopbegeleiding zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te laten plaatsvinden.

Geldt het verbod voor alle rookwaar?
Ja, het verbod geldt voor alle rookwaar. Hieronder vallen sigaretten, sigaren, pijptabak, de e-sigaret en ‘rookvrije sigaretten’, zoals de iQos/Heets en alle andere rookgerei. 

Waar kan ik terecht met vragen of voor meer informatie?
Heeft u vragen over rookvrij Noordwest, stuur dan een e-mail naar communicatie@nwz.nl.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws