• NL
Gepubliceerd: 05-09-2019, laatst gewijzigd: 05-09-2019

CAO-actie op dinsdag 10 september

Op dinsdag 10 september vindt er op onze locatie in Den Helder een demonstratieve protestactie plaats tussen 12:30 tot 13:00 uur. Dit betekent dat u op dit tijdstip hier hinder van kan ondervinden. Met het actiecomité zijn goede afspraken gemaakt zodat de continuïteit van de patiëntenzorg gewaarborgd blijft. Zo stemmen medewerkers hun aanwezigheid bij deze bijeenkomst goed af met hun directe collega’s.

--------------------------------------

Update bericht, 1 juli:

Op dinsdag 2 juli voeren medewerkers actie op een aantal afdelingen in ons ziekenhuis in Alkmaar. Zo worden er die dag een aantal geplande operaties niet uitgevoerd. Door de actie zijn wij genoodzaakt om een aantal afspraken voor 2 juli af te zeggen voor patiënten, dat is helaas onontkoombaar. We snappen dat dit voor de betreffende patiënten heel vervelend is.

Persoonlijk bericht
We hebben met het actiecomité afgesproken dat kinderen, oncologische patiënten en patiënten in de categorie 'zwaarwegend bezwaarlijk' buiten de acties vallen. De behandelend arts beoordeelt of een patiënt in die laatste categorie valt. De patiënten voor wie de afspraak komt te vervallen, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. We zullen ons tot het uiterste inspannen een nieuwe afspraak zo snel mogelijk doorgang te laten vinden.

Acute zorg blijft gewaarborgd op 2 juli en ook de afspraken op de poliklinieken kunnen gewoon doorgang vinden. Ook het priklab (bij de Rode Trap) is open. Mogelijk dat u wel enige hinder ondervindt van de acties die op andere afdelingen in ons ziekenhuis plaatsvinden. We hopen op uw begrip hiervoor.

De actie beperkt zich tot ons ziekenhuis in Alkmaar. De patiëntenzorg op de overige locaties van Noordwest gaat gewoon door.

-----------------------------------------

 

Update bericht, 24 juni:

Vandaag hebben de vakbonden bekend gemaakt dat op dinsdag 2 juli een aantal afdelingen een zondagsdienst gaat draaien in ons ziekenhuis in Alkmaar. De vakbonden komen morgen met een officiële aanzegging waarin de actie is uitgewerkt. Belangrijk is om daarna eerst in beeld te brengen welke gevolgen dit precies geeft voor onze patiëntenzorg. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gewaarborgd blijft. Dat er afspraken moeten worden afgezegd, is helaas onontkoombaar. We snappen dat dit vooral voor de betreffende patiënten heel vervelend is. Zij krijgen hierover zo snel mogelijk persoonlijk bericht. We zullen ons tot het uiterste inspannen deze zorg zo snel mogelijk doorgang te laten vinden.

-----------------------------------------------

Update bericht, 21 juni:

De vakbonden hebben bekend gemaakt dat Noordwest een van de ziekenhuizen is waar een zondagsdienst wordt gedraaid. Dit zal in juli zijn. Op welke datum en op welke afdelingen dit gaat plaatsvinden is nu nog niet bekend. Hierover zijn wij in goed overleg met het actiecomité. Het gezamenlijk uitgangspunt is dat er ruimte is voor actievoeren, waarbij de veiligheid voor patiënt en medewerker gewaarborgd blijft. Acute zorg blijft – net als bij een reguliere zondagsdienst – gewaarborgd. Mocht geplande zorg in ons ziekenhuis niet doorgaan als gevolg van deze actie, dan wordt de patiënt daar op tijd van op de hoogte gebracht.

-----------------------------------------------

Update bericht, 19 juni:

Er is meer bekend over de CAO-acties van de vakbonden binnen Noordwest Ziekenhuisgroep. Er wordt op maandag 24 juni van 12:00 tot 12:30 uur een personeelsbijeenkomst georganiseerd op locatie Alkmaar. Dit betekent dat u op dit tijdstip hier hinder van kan ondervinden. Met het actiecomité zijn goede afspraken gemaakt zodat de continuïteit van de patiëntenzorg gewaarborgd blijft. Zo stemmen medewerkers hun aanwezigheid bij deze bijeenkomst goed af met hun directe collega’s.

-----------------------------------------------

Update bericht, 6 juni:

De CAO-onderhandelingen hebben nog niet tot een resultaat geleid. De stand van zaken is dat de vakbonden aan zet zijn om te reageren op het door de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen neergelegde eindbod. De vakbonden zijn in 3 ziekenhuizen acties aan het voorbereiden om hun onderhandelingsinzet kracht bij te zetten. Noordwest is een van deze 3 ziekenhuizen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de inhoud van deze actie gaat zijn. Hierover zijn wij in goed overleg met het actiecomité binnen Noordwest. Het gezamenlijk uitgangspunt hierbij is dat er ruimte is voor actievoeren waarbij de veiligheid voor patiënt en medewerker gewaarborgd blijft.

-----------------------------------------------

Oorspronkelijk bericht, 29 mei:

Noordwest-medewerkers voeren actie voor de nieuwe CAO

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Ziekenhuizen zijn in volle gang. Net als in andere ziekenhuizen wordt ook door medewerkers van Noordwest actie gevoerd. Wanneer u een bezoek brengt aan ons ziekenhuis zult u daarom uitingen zien hangen. Actie voeren is natuurlijk een goed recht. Met de actiegroep is afgesproken dat zij dit doen met respect voor de patiëntenzorg. Patiënten zitten hier niet altijd op te wachten. Daar is zeker begrip voor.

De CAO onderhandelingen worden op landelijk niveau gevoerd. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) zit namens de werkgevers aan tafel. Namens de medewerkers zitten de vakbonden aan tafel. Dit zijn FNV, FBZ, NU’91 en CNV.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws