• NL
Gepubliceerd: 08-07-2019, laatst gewijzigd: 08-07-2019

Nieuw lid raad van toezicht: Jordy Kool

De raad van toezicht heeft de heer Jordy Kool als nieuw lid benoemd. Zijn benoeming is ingegaan per 1 juli 2019. Als lid van de raad van toezicht is Kool tevens lid van de commissie financiën en bouw van de raad van toezicht. De heer Kool volgt binnen de raad van toezicht de heer Jan Willem Eijssen op. Eijssen heeft de maximale 2 termijnen van ieder 4 jaar volgemaakt.

Benoemingsprocedure
De heer Kool is via een openbare wervingsprocedure geworven. Hierbij is de raad van bestuur betrokken geweest. Onderdeel van de benoemingsprocedure voor leden van de raad van toezicht is ook het inwinnen van advies bij de ondernemingsraad, cliëntenraad, verpleegkundige adviesraad en het bestuur van de medische staf. Ook zij hebben positief geadviseerd over de benoeming van Kool.
Kool (1974) heeft een bedrijfskundige achtergrond en is werkzaam geweest bij diverse bedrijven. Zo heeft hij 9 jaar bij het IT-bedrijf Infotheek gewerkt als CEO. Daarnaast is hij werkzaam geweest bij de Koninklijke Marine.

Leden raad van toezicht
Met de benoeming van Kool bestaat de raad van toezicht uit de volgende leden: de heer Bruggeman (voorzitter), mevrouw Enklaar, mevrouw Vlaar, de heer Rauwerda en de heer Kool.

Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met de heer Kool en wensen hem veel succes toe binnen onze raad.

Bert Bruggeman
Voorzitter raad van toezicht

 

Jordy Kool

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws