• NL

Familie of anderen mogen van het dossier alleen een afschrift aanvragen als de patiënt daarvoor schriftelijk een machtiging heeft gegeven. Ook bij overlijden zijn wij verplicht ons te houden aan deze privacy regelgeving (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Hierover leest u meer in de folder Afschrift en wijziging medisch dossier.

Heeft u een machtiging? Dan moet u bij de aanvraag van de medische gegevens van een ander, zowel uzelf als de patiënt zich kunnen identificeren. Vergeet daarom niet een kopie van de identiteitsbewijzen up te loaden. Noordwest heeft de volgende gegevens nodig: naam, geboortedatum en de geldigheid van het identiteitsbewijs. Alle overige gegevens mag u op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar maken. 

Let op!
Er wordt u gevraagd 3 bestanden toe te voegen bij het formulier. Wilt u erop letten dat de bestanden bij elkaar niet groter zijn dan 10MB. Op die manier loopt uw aanvraag geen vertraging op.

Controleer uw e-mailadres in Mijn Noordwest
Na uw aanvraag ontvangt u binnen 3 werkdagen een ontgrendelcode via de mail. Deze code heeft u nodig om de USB-stick te ontgrendelen. Controleer in Mijn Noordwest of uw e-mailadres erin staat en/of correct is ingevoerd. De USB-stick krijgt u thuisgestuurd.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Medische gegevens van Mijn Noordwest van een ander