• NL

In Nederland is afgesproken dat de kosten van onderzoeken en behandelingen via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) worden berekend. Wie naar het ziekenhuis gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het ziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening.

DBC-zorgproduct
Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte binnen een vastgestelde termijn te onderzoeken en te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Daaraan hangt een prijskaartje, dat het ziekenhuis in rekening mag brengen. Na het vastgestelde termijn wordt het DBC-zorgproduct vanzelf gesloten. Overschrijdt uw behandeling dit termijn, dan opent de zorgverlener opnieuw een DBC-zorgproduct. Bent u onder behandeling voor een aandoening en krijgt u een andere ziekte erbij, dan maakt de arts een nieuw DBC-zorgproduct aan. Ook hier hangt weer een prijskaartje aan. Het kan dan zijn dat u 2 DBC-zorgproducten op uw rekening ziet. Vaak wordt een DBC een DOT-zorgproduct genoemd. Een DOT-zorgproduct is een verbeterd DBC en betekent ‘DBC’s op weg naar transparantie’. Lees meer informatie over DOT op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In het volgende animatiefilmpje legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registeren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Animatie: Van röntgenfoto tot rekening van de Nederlandse Zorgautoriteit

Twee categorieën

DBC-zorgproducten zijn te verdelen in 2 categorieën:

  • A-segment: de prijzen van DBC-zorgproducten in het A-segment worden landelijk vastgesteld en zijn dus in elk ziekenhuis gelijk. De tarieven A-segment vindt u op de website van de NZa. Houd hierbij de declaratiecode bij de hand.
  • B-segment: De prijzen van DBC-zorgproducten in het B-segment mogen ziekenhuizen zelf vaststellen. Hierover onderhandelen zij met verzekeraars, waardoor de prijzen per ziekenhuis kunnen verschillen. Dit betreft ongeveer 70% van de behandelingen


Welke zorgverlener mag een DBC-zorgproduct openen?

Als u voor het eerst op het spreekuur komt, opent de arts een DBC-zorgproduct. Naast de arts mogen ook een physician assistent en een verpleegkundig specialist een DBC-zorgproduct openen. Dit zijn gespecialiseerde verpleegkundigen, die zijn bevoegd om een deel van de medische behandeling uit te voeren. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van en in nauw overleg met de arts. Deze arts is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling.

Passantenprijslijst

Elk ziekenhuis dat DBC-zorgproducten uit het B-segment aanbiedt, is verplicht een prijslijst te publiceren. Deze prijslijst staat bekend als de passantenprijslijst en is van toepassing als u niet verzekerd bent of als uw zorgverzekeraar géén contract heeft afgesloten met ons ziekenhuis:


Houdt u er rekening mee dat de prijs van de passantenprijslijst een indicatie is van de kosten. De prijzen zijn onder voorbehoud. Tijdens uw behandeling kan blijken dat er meer nodig is. De kosten kunnen dan hoger uitvallen dan de prijs die u heeft gekregen/gevonden. Wanneer dus de prijs van de passantenprijslijst anders is dan de prijs op uw factuur, dan geldt de prijs op uw factuur. Is de behandeling in 2016 begonnen en loopt die door in 2017, dan geldt de prijs van 2016. Voor informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk 'kosten & vergoedingen'.

Uitleg prijslijst

Op de prijslijst komt u de volgende termen tegen:

  • declaratiecode: code die voor de verwerking van de factuur wordt gebruikt
  • zorgproduct: code die gebruikt wordt door de medisch specialist om de behandeling te registeren
  • totaal tarief: alle kosten die wij als ziekenhuis maken voor het DBC-zorgproduct, exclusief het honorarium van de medisch specialist


Andere prijslijsten/tarieven

Voor vragen over ODV-tarieven kunnen instellingen contact opnemen via: verkoop@nwz.nl

Veelgestelde vragen

Bekijk onze veelgestelde vragen over kosten en vergoedingen.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Prijslijst