• NL

Wat moet u weten over kosten als u als patiënt naar het ziekenhuis gaat?
Gebruik maken van ziekenhuiszorg kan u geld kosten. Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Mogelijk betaalt u zelf ook een deel. Dit wordt ook wel een eigen bijdrage genoemd. Dat is iets anders dan het wettelijk eigen risico.
Het is ook belangrijk voor u te weten dat niet alle behandelingen en onderzoeken worden vergoed.

Heeft Noordwest Ziekenhuisgroep een contract met uw zorgverzekeraar afgesloten?
In het overzicht kunt u vinden met welke zorgverzekeraars Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) een contract heeft afgesloten. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Noordwest, brengt Noordwest het zogeheten passantentarief in rekening. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen wat dit voor u betekent.

Welk tarief geldt als u niet of in het buitenland bent verzekerd?
Het passantentarief is het tarief voor patiënten die onverzekerd zijn. Passantentarieven gelden ook voor patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeringsmaatschappij waarmee Noordwest geen contract heeft afgesloten, bijvoorbeeld een verzekering in het buitenland. Wilt u weten hoeveel een behandeling kost, neem dan contact op met de servicedesk kosten & vergoedingen of bekijk de overzichten met alle passantentarieven.

Welke behandelingen worden wel of niet vergoed?
De kosten van ziekenhuiszorg worden elk jaar verrekend met uw eigen risico. Daarnaast zijn sommige behandelingen niet verzekerd of wordt door uw zorgverzekeraar een eigen bijdrage gevraagd. Informeert u daarom eerst bij uw zorgverzekeraar of de behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed.

Op deze pagina’s leest u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg, zoals:


Welke gegevens moet u doorgeven aan uw zorgverzekeraar, als u meer wilt weten over de vergoeding van een behandeling in Noordwest?
Uw zorgverzekeraar heeft een aantal gegevens nodig om uw vraag over de vergoeding van Noordwest te kunnen beantwoorden. Geef de hoofdlocatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep door aan uw zorgverzekeraar, ook als u niet bij de hoofdlocatie onder behandeling bent. Noem naast de locatie Alkmaar ook de bijbehorende AGB-code: 06010702.

We kennen het ‘wettelijk eigen risico’ en een ‘eigen bijdrage’. Wat is het verschil?

Wat houdt het eigen risico in?
Het wettelijk verplicht eigen risico geldt voor iedereen die 18 jaar of ouder is. In 2019 is net als in 2018, het eigen risico € 385,-. Heeft u met uw zorgverzekeraar afgesproken dat u een hoger eigen risico wilt, dan is het bedrag dus hoger dan de bovengenoemde bedragen. De kosten die vallen onder uw eigen risico betaalt u als u gebruik maakt van zorg. Heeft u dit bedrag al besteed bij een andere zorgverlener dan Noordwest, dan wordt het eigen risico niet meer in rekening gebracht bij Noordwest.

Wat houdt een eigen bijdrage in?
De Rijksoverheid heeft bepaald dat bepaalde zorgkosten niet volledig vergoed worden. De verzekerde betaalt dan een eigen bijdrage in de vorm van een percentage of een vast bedrag. De eigen bijdrage is van toepassing op een aantal zorgvormen die vanuit het basispakket worden gedekt.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?
Noordwest stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Wanneer kunt u een rekening verwachten nadat u bent behandeld in Noordwest?
Tussen uw bezoek aan Noordwest en het moment dat u een rekening ontvangt van Noordwest of van de zorgverzekeraar, kan een lange tijd zitten. Houdt u daar rekening mee? Juist ook als u een deel zelf moet betalen.

Wordt mijn behandeling bij Noordwest vergoed?
Behandeling bij Noordwest wordt in de meeste gevallen vergoed door de basisverzekering. Houd er rekening mee dat u een deel zelf moet betalen, namelijk uw wettelijk eigen risico.
Het eigen risico is wettelijk verplicht voor iedere Nederlander ouder dan 18 jaar. De hoogte van uw eigen risico is voor 2019 minimaal €385,-. Het kan hoger zijn als u pakket heeft gekozen met een hoger eigen risico. Vaak zijn de kosten van de maandelijkse premie voor zo´n pakket juist lager. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Welke behandelingen worden vergoed die niet onder de basisverzekering vallen?
Een aantal ziekenhuisbehandelingen wordt niet uit de basisverzekering vergoed, of maar gedeeltelijk. Dat betekent dat u de rekening – of een deel daarvan – zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor in de meeste gevallen aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, hangt af van de polisvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. U kunt uw zorgverzekeraar ook bellen. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Noordwest stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

In alle gevallen past Noordwest de algemene betalingsvoorwaarden toe.

Wat zijn de kosten voor spoedeisende hulp?
Bezoekt u de spoedeisende hulp van Noordwest? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de vergoeding met uw wettelijk eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met Noordwest heeft.

Niet levensbedreigend: ga naar huisarts of huisartsenpost
Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost.
De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar Noordwest. De huisartsenpost is ’s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend, juist op die tijden dat u niet bij uw eigen huisarts terecht kan.

Worden de kosten vergoed als er geen medische noodzaak aanwezig is?
Is er geen medische noodzaak voor een behandeling? Dan krijgt u uw kosten niet vergoed uit de basisverzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cosmetische chirurgie. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt Noordwest om een prijsopgave vragen bij de servicedesk kosten & vergoedingen.

Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?
Wilt u dat uw specialistische zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar? Dan heeft u een verwijzing nodig. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Het kan ook gebeuren dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen.

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig, na afgifte.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?
De kosten worden berekend met behulp van het DBC-systeem, een systeem voor het factureren van Diagnose-en-Behandelcombinaties. Ziekenhuizen gebruiken diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling, van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle, kan uit meerdere DBC’s bestaan.

Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat – poliklinisch, dagbehandeling of meerdaagse opname – kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van of er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.

Wat kost mijn behandeling?
De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de servicedesk kosten & vergoedingen. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en Noordwest.

Wat kost een rijbewijs keuring?
Op de website van de NZa vindt u informatie over de kosten van rijbewijskeuringen CBR.

Wat staat er op mijn zorgnota?
U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. U ziet precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van Noordwest, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten.
Noordwest declareert voor uw behandeling een of meer DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van Noordwest en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Wat is een DBC?
DBC staat voor ‘Diagnose Behandeling Combinatie’. Zorginstellingen zoals Noordwest zijn verplicht te factureren volgens het DBC-systeem, dat werkt met DBC-prestatiecodes.
In een DBC zijn per patiënt alle zorgactiviteiten in kaart gebracht, vanaf het eerste bezoek aan de arts tot en met de laatste controle. Deze zorgactiviteiten vloeien voort uit de medische klacht en de zorgvraag van een patiënt.
Het tarief voor een DBC wordt vastgelegd in een DBC-prestatiecode. Om te voorkomen dat zorgverleners een verkeerde DBC-code hanteren, zijn er uitgebreide controleregels opgesteld.
Een DBC duurt vanaf 2015 maximaal 120 dagen. Na afloop van de behandeling ontvangt u als patiënt een rekening. Die rekening krijgt u ook als uw behandeling langer duurt dan 120 dagen. Het vervolg van de behandeling komt dan op rekening van een volgende DBC.

Krijgt de zorgverzekeraar informatie over mijn behandeling die ik als patiënt niet krijg?
Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat zorgverzekeraars niet meer informatie mogen ontvangen dan noodzakelijk is om hun taken uit te voeren. Alle gegevens over uw behandeling die zij niet nodig hebben, blijven vertrouwelijk. Lees meer over uw de inhoud van uw nota op dezorgnota.nl. Als u de gegevens die uw zorgverzekeraar ontvangt, nog verder wilt beperken, kunt u gebruik maken van de privacyverklaring van de NZA.

Onze servicedesk ‘kosten en vergoedingen’
Heeft u vragen over kosten & vergoedingen, bijvoorbeeld over uw factuur, de prijs van een behandeling of uw eigen risico? Dan kunt u contact opnemen met de servicedesk ‘kosten en vergoedingen’. Onze medewerkers helpen u graag.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Veelgestelde vragen over kosten & vergoedingen