• NL

Het is niet vanzelfsprekend dat alle behandelingen en onderzoeken worden vergoed. Of uw zorgverzekeraar uw behandeling wel of niet vergoedt is afhankelijk van:

  • uw zorgverzekering
  • of er een machtiging voor de behandeling nodig is
  • de medische noodzaak van een behandeling


Keuze zorgverzekering

Er zijn veel verschillende zorgverzekeringen. Aan het einde van ieder jaar kunt u opnieuw een keuze maken. De laatste jaren is het maken van de keuze niet gemakkelijker geworden. Voor heldere, actuele, betrouwbare en onafhankelijke informatie over zorgverzekeringen verwijzen wij u naar Patiëntenfederatie Nederland

Uw zorgverzekering

Iedereen die een zorgverzekering heeft, is verzekerd voor een basispakket. Dit basispakket bevat vergoedingen voor de belangrijkste ziektekosten. Het basispakket is in principe bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Er kunnen verschillen zitten in de hoogte van een vergoeding.

Aanvullende zorgverzekering

U kunt zich aanvullend verzekeren. Verzekeraars bieden verschillende aanvullende verzekeringen aan, waar u zelf uw keuze uit kunt maken. Zo vergoedt de ene aanvullende verzekering de kosten van een kroon, de andere voor een deel van de kosten of weer een andere helemaal niet. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe. Wilt u meer weten over de prijzen van onze behandeling? Lees dan meer bij prijslijst.

Check uw zorgverzekering

Het kan zijn dat de kosten van de behandeling niet worden vergoed. Wilt u zeker weten of uw zorgverzekering de kosten vergoedt? Controleer dan uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Om misverstanden te voorkomen, maken wij u erop attent dat u aansprakelijk bent en blijft voor de betaling van uw onderzoek, behandeling en/of opname, ongeacht het feit of u wel of niet verzekerd bent. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden.

Eigen risico

Houdt u er ook rekening mee dat de zorgverzekeraar het eigen risico kan verrekenen met de kosten van de zorg in het ziekenhuis. In 2019 is het eigen risico 385 euro. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd eerst uw eigen risico betaalt. Kosten die bijvoorbeeld verrekend worden zijn: de behandeling op de spoedeisende hulp of opname. Naast het verplichte eigen risico kan het zijn, dat u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico. In dit geval betaalt u veelal een lagere premie. Dit heeft u zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal 885 euro in 2019.

Wanneer 2 x eigen risico voor 1 behandeling

Overschrijdt uw behandeling het wettelijke termijn in een nieuw kalenderjaar, dan verrekent uw zorgverzekeraar opnieuw uw eigen risico. Voorbeeld: U start in september 2018 met uw behandeling en de wettelijke termijn voor deze behandeling sluit in januari 2019. Uw behandeling duurt echter langer dan januari 2019, dan opent het systeem automatisch een nieuw DBC-zorgproduct. Uw eigen risico wordt dan verrekend voor 2018 als voor 2019.

Zonder verwijzing geen vergoeding

Verzekeraars kijken steeds kritischer naar het gebruik van zorg, omdat de zorgkosten landelijk blijven oplopen. Bezoekt u een specialist in het ziekenhuis zonder een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts? Dan krijgt u geen vergoeding meer van uw zorgverzekeraar. We sturen u dan achteraf een rekening. Houd er rekening mee dat u voor een second opinion ook een verwijzing nodig heeft. 

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Voor 2019 heeft Noordwest met iedere zorgverzekeraar afspraken gemaakt. Bekijk het overzicht.

Begindatum behandeling

De begindatum van uw behandeling bepaalt welke zorgverzekeraar uw behandeling vergoedt. Bent u per 1 januari 2019 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? En is uw behandeling gestart in 2018 en loopt door tot in 2019? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar van 2018 de kosten van uw gehele behandeling, ook in 2019. 

Niet verzekerde zorg

Als de behandeling niet medisch noodzakelijk is en de behandeling niet is opgenomen in uw aanvullende zorgverzekering, dan vergoedt de zorgverzekeraar dit niet. We spreken dan van niet verzekerde zorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cosmetische operaties, sterilisaties en spataderen. U betaalt de behandelingen zelf. De prijs van de behandeling kunt u opvragen bij de servicedesk 'kosten en vergoedingen'
Weet u van de arts de naam van de behandeling of de DBC-code? Dan kunt u in de passantenprijslijst de prijs van uw behandeling vinden. Houdt u er rekening dat de prijs van deze lijst een indicatie is van de kosten. Tijdens uw behandeling kan blijken dat er meer nodig is. De kosten kunnen dan hoger uitvallen dan de prijs op de passantenprijslijst.

Geen verzekering

Bent u, om welke reden dan ook, niet of onvolledig verzekerd? Meld dit dan direct bij uw aanmelding bij de inschrijfbalie of bij de polikliniekassistent. Kunt u geen geldig identiteitsbewijs en/of een geldig verzekeringsbewijs tonen bij inschrijving? Dan vraagt de medewerker van de polikliniek u een eenmalig machtigingsformulier te ondertekenen. Als u binnen 14 dagen alsnog de benodigde gegevens toont, wordt het machtigingsformulier vernietigd.

Handige links


Veelgestelde vragen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over kosten en vergoedingen.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Vergoedingen