• NL

Noordwest Ziekenhuisgroep vindt het belangrijk om uw klachten en opmerkingen te horen. Daardoor kunnen we met u een eventuele oplossing voor het probleem zoeken. Daarnaast kan uw klacht voor ons reden zijn om zaken opnieuw te bekijken of eventueel bij te stellen.

Met uw klachten en opmerkingen verbeteren wij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Klachtenprocedure

Op een van de volgende manieren kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken:

 • u legt uw klacht rechtstreeks voor aan de ziekenhuismedewerkers, die te maken hebben met het ontstaan ervan. De ervaring leert dat zo'n gesprek onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen
 • u legt uw klacht voor aan team patiëntbeleving. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling, telefonisch als digitaal. De klachtenfunctionarissen van Noordwest zijn verbonden aan team patiëntbeleving. Team patiëntbeleving geeft onpartijdig advies over de verschillende mogelijkheden voor de behandeling van de klacht van de patiënt. De medewerkers van team patiëntbeleving ondersteunen bij het uitvoeren van de in dit reglement opgenomen werkzaamheden van de klachtenfunctionarissen. Afhankelijk van de aard van de klacht, duurt dit 2 weken tot 3 maanden. Ook kunt u bij team patiëntbeleving terecht met vragen over geheimhouding, kosten en reglementen
 • u legt uw klacht voor aan de patiëntenklachtencommissie. Dit kan via team patiëntbeleving. De patiëntenklachtencommissie is een onafhankelijke commissie die een uitspraak kan doen over uw klacht. Ook kan de patiëntenklachtencommissie aanbevelingen doen aan de raad van bestuur. Alle leden van de patiëntenklachtencommissie hebben geheimhoudingsplicht. Meer informatie over indienen van een klacht bij de patiëntenklachtencommissie vindt u  in de folder 'een klacht, laat het ons weten'
 • u wendt zich met uw klacht tot een externe instantie zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg Jeugd of de Geschillencommissie Ziekenhuizen
 • u doet een verzoek om vergoeding van schade voor de gevolgen van een mogelijke (medische) fout bij team patiëntbeleving. Dit doet u schriftelijk. Team patiëntbeleving draagt uw verzoek vervolgens over aan de schadebehandelaar
 • u kunt bij vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen een melding doen bij team patiëntbeleving


Contactgegevens team patiëntbeleving

 

 • u kunt het contactformulier online invullen
 • u kunt telefonisch contact opnemen op werkdagen tussen 8:30 uur en 16:30 uur, op telefoonnummer 072 - 548 3501. Als u een boodschap inspreekt op het antwoordapparaat, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld
 • u kunt ook via de receptie contact zoeken met team patiëntbeleving
 • u kunt een brief sturen naar:
  Noordwest Ziekenhuisgroep
  t.a.v. team patiëntbeleving
  Huisnummer 044
  Postbus 501
  1800 AM Alkmaar


Meer informatie

Wanneer u als patiënt niet zelf in staat bent om een klacht in te dienen of in gesprek te gaan met team patiëntbeleving, kunt u uw familie of naaste vragen om dat voor u te doen. Daarvoor moet u wel uitdrukkelijk toestemming (machtiging) geven aan uw familie of naaste, zodat we zeker weten dat u hier mee eens bent. 

U kunt uw klacht niet anoniem indienen. We kunnen dan niet reageren op een specifieke situatie en we vinden het erg belangrijk dat een zorgverlener kan reageren op onvrede.

Lees de folder 'een klacht, laat het ons weten'.

Of lees de volledige klachtenregeling van Noordwest Ziekenhuisgroep. Team patientbeleving kan u hier eventueel een toelichting op geven.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Klachten