• NL

Bezoekt u een zorgverlener, bijvoorbeeld een arts in het ziekenhuis? Dan houdt deze zorgverlener een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw klachten en hoe die worden behandeld. 

Medische gegevens inzien
Soms komt u buiten het ziekenhuis ook bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij uw huisarts, of een specialist in een ander ziekenhuis. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.

Alleen met uw toestemming
Een zorgverlener buiten het ziekenhuis kan uw medische gegevens van Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) alleen inzien met uw toestemming. Hoe u toestemming geeft, leest u op deze pagina.
Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Waarom is toestemming geven nodig?
Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Uw ziekenhuis, uw huisarts en uw apotheek mogen uw medische gegevens niet zomaar delen met andere zorgverleners. Dat mag alleen als zij direct betrokken zijn bij uw behandeling óf indien u daar speciaal toestemming voor geeft. Het delen van uw gegevens gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze netwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen deze netwerken gebruiken.

Kunnen alle zorgverleners daarna mijn medische gegevens opvragen?
Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens inzien nadat u toestemming heeft gegeven. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft kunnen (waarnemend) huisartsen en medisch specialisten binnen en buiten Noordwest toegang tot uw medische gegevens krijgen. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgverleners bij. Denk daarbij aan verpleegkundigen, tandartsen, fysiotherapeuten, laboratoria en trombosedienstartsen. Zorgverzekeraars en arbo-artsen zijn uitgesloten van inzage. Via www.nwz.nl/privacy ziet u welke zorgverleners uw medische gegevens kunnen inzien.

Hoe geef ik het ziekenhuis toestemming om mijn medische gegevens te delen?
Noordwest vraagt uw toestemming voor het delen van uw medische gegevens via een zogenaamd elektronisch uitwisselingssysteem. Bezoekt u meerdere zorgverleners in Noordwest? Dan hebben deze specialisten toegang tot uw medische gegevens. Zij kunnen uw medische gegevens dan beschikbaar maken via het uitwisselingssysteem. U kunt schriftelijk toestemming geven door bij een locatie van Noordwest een toestemmingsformulier in te vullen.
Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Is uw kind 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd én het kind toestemming geven. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven.

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?
Noordwest vermeldt uw toestemming in uw dossier. Vanaf dan zijn de medische gegevens in uw dossier beschikbaar voor andere zorgverleners buiten Noordwest Ziekenhuisgroep als zij u behandelen. Uitslagen van onderzoeken die door of namens uw arts zijn aangevraagd zijn ook beschikbaar als u daar toestemming voor geeft.

Geeft u geen toestemming? Dan kunnen andere zorgverleners buiten Noordwest deze gegevens niet inzien. Ook niet in noodsituaties.

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?
U kunt uw toestemming altijd intrekken. Andere zorgverleners kunnen uw medische gegevens dan niet meer inzien. Via www.nwz.nl/privacy ziet u hoe u uw toestemming kunt wijzigen.

Welke gegevens stelt mijn ziekenhuis beschikbaar voor andere zorgverleners?
Noordwest houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw ziekenhuis kan met uw toestemming verschillende gegevens delen met andere zorgverleners:

Gegevens over uw medicijngebruik
In uw dossier staat welke medicijnen aan u zijn voorgeschreven. En welke medicijnen u heeft gekregen. In het overzicht staat ook of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Het delen van deze gegevens maakt uw medicijngebruik veilig(er).

Uitslagen van onderzoeken
Dit zijn de uitslagen en verslagen van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het ziekenhuis. Net als medische beelden, zoals röntgenfoto’s en MRI-scans. Deze gegevens kunnen worden ingezien door andere zorgverleners, zoals uw (huis-)arts en specialisten in andere ziekenhuizen.

Overdrachtsgegevens
Het kan gebeuren dat uw behandeling - deels - wordt overgenomen door een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld door uw huisarts of een specialist in een ander ziekenhuis. Het ziekenhuis deelt dan belangrijke informatie over uw klachten. En welke behandelingen u daarvoor krijgt.

Via www.nwz.nl/privacy ziet u welke gegevens Noordwest kan delen met welke soorten andere zorgverleners via elektronische uitwisselingssystemen.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medisch dossier?
Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld?
Noordwest maakt gebruik van goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge aansluiteisen voldoen. Zorgverleners mogen alleen met uw toestemming gegevens beschikbaar stellen via deze systemen.

Voor het uitwisselen van medische gegevens die in uw elektronische patiëntdossier staan (bijvoorbeeld beelden, uitslagen van onderzoeken, medicatiegegevens en overdrachtsgegevens) maakt Noordwest gebruik van een zorgportaal. Voor het delen van medische gegevens via dit systeem is Noordwest verantwoordelijk. Meer informatie over dit uitwisselingssysteem vindt u op www.nwz.nl/privacy. Bij vragen of klachten hierover kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacybescherming@nwz.nl

Het formulier downloaden
Download het toestemmingsformulier

 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Zeg ja tegen optimale zorg