• NL

Een opname op de intensive care is niet alleen voor de patiënt een ingrijpende ervaring, maar ook voor naasten. Daarom begeleiden we niet alleen de patiënt, maar ook u als naasten. Hieronder geven wij u uitleg over wat voor u als naaste belangrijk is om te weten.

Post intensive care syndroom
De term post intensive care syndroom betekent: gezondheidsklachten na een behandeling op de intensive care (‘post’ = na). Deze klachten kunnen zich tot 2 jaar na een opname op de intensive care (de IC) voordoen. We korten de aandoening vaak af tot ‘PICS’. Niet alleen patiënten maar ook naaste kunnen PICS krijgen, ook wel PICS-familie of  PICS-f genoemd.

Welke klachten kunt u krijgen?

  • een verstoorde rouwverwerking
  • depressieve gevoelens
  • angst, slaapstoornissen, verhoogde prikkelbaarheid

Heeft u deze klachten na de opname van de patiënt, neem dan contact op met uw huisarts. Ook kunt u een nazorggesprek met de IC-verpleegkundige aanvragen. Hiervoor kunt u tijdens kantoortijden een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling IC, telefoonnummer 072- 548 2670.

Wees goed geïnformeerd
Om bovenstaande klachten te voorkomen is het heel belangrijk dat u als naaste goed op de hoogte bent van de situatie van de opgenomen patiënt. Zo is het belangrijk dat u weet:

  • wat de laatste stand van zaken 
  • welke behandeling wordt ingezet
  • wat de patiënt op de IC meemaakt. Een kijkje op een IC-kamer, kan u helpen om te weten aan welke apparatuur de patiënt kan liggen. Maar ook het bijhouden van een dagboekje of nemen van foto’s en filmpjes is hierbij heel belangrijk

Wij (intensivisten en IC-verpleegkundige) geven de patiënt maar ook u als naaste alle informatie die nodig is. Mochten er toch vragen bij u zijn, stel ze dan gerust aan ons. 
Algemene informatie over de intensive care vindt u op www.nwz.nl/intensivecare

Waarom is goed geïnformeerd zijn zo belangrijk?
De ervaring leert dat goede informatie zowel bij u als de patiënt heel belangrijk is om samen na het ontslag:

  • terug te kunnen blikken op de opname 
  • gebeurtenissen te bespreken

Dit kan ervoor zorgen dat u en de patiënt de ingrijpende periode van de opname beter verwerkt en daardoor geen of minder PICS-klachten krijgt.

Het dagboekje en eventuele foto’s of filmpjes kunnen u beiden helpen om ‘valse herinneringen’ te begrijpen en te verwerken. Dit zijn herinneringen aan gebeurtenissen die voor u echt lijken, maar die zich in werkelijkheid niet hebben voorgedaan.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: IC - Belangrijke informatie voor naasten