• NL
 info

Zo nodig verwijst uw medisch specialist u voor een C14 ureum ademtest door naar de afdeling nucleaire geneeskunde. Met dit onderzoek wordt een infectie van de maag met de bacterie Helicobacter pylori aangetoond. Deze bacterie veroorzaakt een ontsteking van het maagslijmvlies.

Informatie
Meer informatie over uw onderzoek vindt u in de bijbehorende patiëntenfolder.

Geef door als u zwanger bent of borstvoeding geeft
Het is belangrijk dat u bij deze onderzoeken van tevoren doorgeeft of u zwanger bent of borstvoeding geeft. Dit kan van invloed zijn op de voorbereiding en op het wel of niet doorgaan van het onderzoek.

Bent u verhinderd?
Kunt u door ziekte of andere omstandigheden uw afspraak niet nakomen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij bestellen namelijk van tevoren radioactieve stof die nodig is voor uw onderzoek. In uw plaats kan dan mogelijk een andere patiënt geholpen worden. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

> Algemene informatie over nucleaire geneeskunde

Websites

Geen websites gevonden.

 specialismen
 Folders

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: C14 ureum ademtest