• NL
 Enter Title

Delier is acute, meestal tijdelijke, verwardheid als gevolg van een lichamelijke aandoening. Na behandeling van de lichamelijke aandoening vermindert of verdwijnt meestal ook de verwardheid.

Wat merkt de patiënt van een delier?
De patiënt is plotseling in de war, maar beseft dit vaak zelf niet. Voor mensen in de directe omgeving is het wel duidelijk dat de patiënt zichzelf niet is en in de war is. Patiënten vinden het achteraf vaak beschamend en beangstigend als zij beseffen dat ze een delier hebben doorgemaakt.

Hoe kan het beste op een delier worden gereageerd?
Het is voor goede zorg en begeleiding belangrijk om een delier zo snel mogelijk te herkennen. Het is verder belangrijk:

  • om rustig om te gaan met de patiënt
  • om de patiënt goed uit te leggen waar hij of zij is
  • dat de patiënt zoveel mogelijk in dezelfde ruimte blijft
  • om een zo gewoon mogelijk dag- en nachtritme aan te houden en de patiënt te vertellen of het ochtend of middag is, hoe laat het is, enzovoort

Websites

 Specialismen

Geen specialismen gevonden.

 Onderzoeken

Geen onderzoeken gevonden.

 Behandelingen

Geen behandelingen gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Delier (acute verwardheid ouderen)