• NL

Wat kunt u tijdens uw verblijf zelf doen aan uw herstel?

Deze vraagt verrast u misschien. U bent toch niet voor niets onder behandeling bij een medisch specialist? Toch kunt u zelf een belangrijke rol spelen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat uw actieve betrokkenheid en die van uw naasten, een van de dingen is waardoor een behandeling beter verloopt. Door mee op te letten vergroot u ook de veiligheid in de zorg. Vergelijk het met verkeersregels; wie zich er aan houdt helpt mee aan grotere verkeersveiligheid. Dit is in de zorg net zo. Daar zijn ook regels. Als u bijvoorbeeld de instructies bij medicijnen of dieet goed opvolgt, draagt u zelf bij aan een sneller herstel.

Alle tips op een rij:

 

Geef alle informatie over uw gezondheid

Weet uw arts welke medicijnen u zonder recept gebruikt? Denk ook aan homeopathische middelen. Vertel het. Alleen dan kunnen we controleren of het veilig is om verschillende medicijnen tegelijk te gebruiken.

Volg instructies en adviezen goed op

Het helpt om in uw eigen woorden te herhalen, hoe u de instructies en adviezen begrepen hebt. Zeg het als u denkt dat u tegenstrijdige adviezen krijgt.

Bespreek het verloop van uw behandeling

Vraag wat u kunt verwachten, hoe lang het duurt voordat verbetering optreedt, wat u zelf kunt doen en wat u moet doen als het anders verloopt. Wordt u doorverwezen? Vraag waarom en wie de eindverantwoordelijkheid heeft voor uw behandeling. De specialist is uw hoofdbehandelaar.

Durf te vragen

Het is belangrijk dat u begrijpt wat er gebeurt en waarom dit is. Door te vragen voorkomt u misverstanden en verkeerde verwachtingen. Verloopt de behandeling anders dan is afgesproken, of anders dan u verwacht? Stel dan vragen die beginnen met wie, wat, waar, wanneer, waarom, waardoor of hoe. De folder 'Verloopt uw behandeling anders' helpt u bij het voorbereiden van een dergelijk gesprek. En natuurlijk kunnen wij leren van uw vragen.

Zorg voor voldoende rust

Rust is belangrijk voor uw herstel en dat van uw kamergenoten. Het helpt als u tijdens nacht- en middagrust geen gebruik maakt van televisie en (mobiele) telefoon. Zet daarom uw mobiele telefoon op dat moment uit, of vraag uw contactpersoon ervoor te zorgen dat u tijdens het rustuur niet wordt gebeld.

Zorg voor niet teveel bezoek

In Noordwest Ziekenhuisgroep gelden bezoektijden. Ze zijn bedoeld om u te beschermen tegen te veel inspanning en uw herstel te bevorderen. Rust is in uw eigen belang. Alle reden om dit goed voor u zelf te (laten) regelen. Zal iemand van uw vrienden en familie het vreemd vinden dat u zich hier aan wilt houden?

Wees alert op pijn

Goed doorademen, ophoesten en bewegen zijn belangrijk voor uw herstel. Pijn kan dit belemmeren. Daarom is het voor uw herstel beter om pijnstillers te gebruiken. Noordwest Ziekenhuisgroep werkt met een systeem van pijnregistratie dat er voor zorgt dat we uw pijn met pijnstillers zo goed mogelijk kunnen verminderen. Vertel de verpleegkundige hoeveel pijn u hebt. Een goede manier om na te gaan hoeveel pijn u hebt, is om een cijfer te geven tussen 0 en 10. Een 0 ergst denkbare pijn die u zich kunt voorstellen. U kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Geeft u uw pijn een cijfer vanaf 4 tot en met 10, dan is het niet acceptabel. Dat betekent dat u meer medicijnen nodig heeft. Meer informatie leest u in de folder 'Pijn en pijnbestrijding'.

Help infecties voorkomen 

(Ziekenhuis)infecties komen in alle ziekenhuizen voor. Ze worden meestal veroorzaakt door bacteriën die de patiënt zelf bij zich draagt of die door anderen worden overgedragen. Medewerkers van Noordwest Ziekengroep houden zich aan diverse hygiëne voorschriften om (ziekenhuis)infecties zo veel mogelijk te voorkomen.
U kunt zélf bijdragen aan het voorkomen van infecties door:

  • regelmatig uw handen te wassen met water en zeep en daarna goed af te drogen: voor het eten, na toiletbezoek, na hoesten of niezen en als u in contact bent geweest met iets wat niet schoon is
  • te hoesten in uw elleboog of in een papieren zakdoek. Deze laatste gooit u na gebruik direct weg en daarna wast u uw handen goed met water en zeep
  • voor de algemene lichaamsverzorging schone en uw persoonlijke toiletartikelen te gebruiken
  • niet met uw handen aan uw wonden, infusen en/of katheters te komen
  • de instructies van de verpleegkundigen en uw arts goed op te volgen

 

Help (ziekenhuis)infecties voorkomen: was regelmatig uw handen

Let op uw voeding

Ondervoeding ligt op de loer op het moment dat u weinig trek hebt, terwijl uw lichaam door de ziekte of behandeling juist extra energie nodig heeft. Eet u minder dan u gewend bent of valt u af, trek dan aan de bel bij de zorgverlener. Heeft u een allergie of heeft u vragen over eten en drinken tijdens uw opname? Onze diëtisten vertellen u er graag meer over.

Ken de risico’s van doorliggen 

Wie langdurig in bed ligt of in een (rol)stoel moet zitten loopt risico op doorligwonden. Dit soort wonden geneest niet makkelijk. Alle reden om ze te voorkomen. Wat u daar zelf aan kunt doen leest u in de folder ‘Decubitus, voorkomen van doorliggen’.

Maak gebruik van ondersteuning

Ziekte kan ingrijpend zijn. Misschien maakt u zich zorgen over de gevolgen voor uw werk, financiën of woonsituatie. Soms ontstaan problemen in relaties die belangrijk voor u zijn, zoals die met uw partner of familie. U kunt een gratis beroep doen op het medisch maatschappelijk werk. Vraag er gerust om bij uw verpleegkundige of andere zorgverlener. Ook onze afdeling geestelijke verzorging is u graag van dienst. U kunt aan de verpleegkundige vragen om u in contact te brengen.

Voorkom dat u valt

Vallen is een veelvoorkomend probleem en kan grote gevolgen hebben. Een val tijdens een ziekenhuisopname kan leiden tot extra onderzoeken en/of behandeling, langere opnameduur en zelfs tot (tijdelijk) verblijf in een verpleeghuis na ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunt u doen om vallen te voorkomen?

  • gebruikt u thuis een bril, gehoorapparaat en /of een loophulpmiddel zoals een rollator? Neem deze mee naar het ziekenhuis
  • trek stevige, goed passende schoenen met profielzolen aan. Het is belangrijk dat u stevig op uw voeten staat. Heeft u deze schoenen niet, of passen deze niet? Vraag de verpleegkundige van de afdeling dan om antislipsokken
  • bent u bang om te vallen, of onzeker om te lopen? Vraag of de verpleegkundige met u meeloopt
  • een aantal medicijnen kunnen uw bloeddruk, balans of alertheid beïnvloeden. Hierdoor heeft u een grotere kans op vallen, ook als u al lange tijd dezelfde medicijnen gebruikt. Neem de tijd om op te staan, maak geen onverwachte draaibewegingen en vraag zo nodig of de verpleegkundige met u meeloopt
  • blijf goed bewegen, zodat uw spieren hun kracht behouden. Meer informatie over bewegen vindt u op beweeg je beter


Meer informatie over valpreventie kunt u teruglezen in onze folder ‘valpreventie’.

Beweeg je beter!

Bewegen is goed voor u. Ook als u in het ziekenhuis verblijft. Uw conditie blijft beter op niveau en heeft positief effect op uw herstel. Wij willen u graag helpen en stimuleren tijdens uw opname te bewegen. Hoe u dit kunt doen? Lees verder over Beweeg je beter! 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Uw verblijf