• NL

Ontslaggesprek: bereidt u zich goed voor

Voordat u naar huis gaat heeft u een ontslaggesprek met de arts en verpleegkundige. Het gesprek gaat over hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Wilt u zich goed voorbereiden? Gebruik dan de voorbeeldvragen. Als u wilt dat een van uw naasten bij het ontslaggesprek aanwezig is, dan kunt u dit van tevoren aangeven bij de verpleegkundige. Ook kunt u het ontslaggesprek opnemen, bijvoorbeeld met uw mobiel. Geef dit dan door aan uw zorgverlener. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op nwz.nl/consult.

Voorbeeldvragen voor uw ontslaggesprek:

 • hoe nu verder met mijn ziekte?
 • wat mag ik thuis wel/niet doen?
 • hoe verzorg ik de wond/wanneer gaan de hechtingen er uit?
 • bij welke gezondheidsklachten neem ik contact op met het ziekenhuis en met welke afdeling?
 • krijg ik een (controle)afspraak op de polikliniek?
 • kan ik met eigen vervoer naar huis?


Mogelijke vragen over medicijnen:

 • welke (andere) medicijnen krijg ik thuis en waar zijn ze precies voor?
 • wanneer moet ik ze innemen en hoeveel?
 • ik gebruik meerdere medicijnen, combineren ze allemaal goed met elkaar?
 • welke bijwerkingen kunnen optreden?
 • en wat moet ik doen bij bijwerkingen?
 • heb ik recepten nodig voor de medicijnen thuis?


Nazorg

Heeft u zorg nodig na uw ontslag? We ondersteunen patiënten die direct na ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig hebben. Lees meer over nazorg

Vervoer naar huis

Als u zich met eigen vervoer laat ophalen is het handig dat u met uw chauffeur afspreekt in de hal. Voor halen en brengen is het mogelijk dat uw chauffeur vanaf het moment dat het kaartje bij de slagboom is getrokken, binnen 30 minuten het terrein gratis kan verlaten.  

Soms vindt uw behandelend arts het nodig, dat u per taxi of ambulance reist. Hij geeft daarvoor dan een verklaring af. Voor deze vervoerskosten moet u meestal een eigen bijdrage betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoeveel dit is. Houdt u er rekening mee dat u de kosten moet voorschieten. In de ambulance mag 1 begeleider met u mee en maximaal 2 stukken handbagage. 

Informatie aan uw huisarts

Na uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt uw huisarts een brief van uw arts. Hierin staan gegevens over de behandeling in het ziekenhuis, eventuele medicijnen en de nabehandeling.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Naar huis: wat moet u weten en regelen