• NL

Als u een polikliniek bezoekt, moet u bij ons ingeschreven staan. Bij uw inschrijving krijgt u een registratie-etiket. Dit etiket plakt de medewerker op uw afsprakenkaartje. Op het etiket staan uw juiste persoonlijke gegevens. Ook vragen wij uw e-mailadres. Meer informatie over het gebruik van e-mail, vindt u bij uw e-mailadres.

Inschrijfbureau

Heeft u nog geen registratie-etiket of zijn uw gegevens veranderd (bijvoorbeeld doordat u bent verhuisd)? Haalt u dan eerst een nieuw etiket bij het inschrijfbureau. Het kan druk zijn, daarom raden wij u aan om een kwartier vóór uw afspraak bij het inschrijfbureau te zijn.

Locatie Alkmaar

U vindt het inschrijfbureau:

  • bij de hoofdingang (huisnummer 069): open op werkdagen van 7:30 tot 17:00 uur
  • bij de ingang Metiusgracht: open op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur

Bellen naar het inschrijfbureau kan ook: telefoonnummer 072 - 548 4417.

Locatie Den Helder

U vindt het inschrijfbureau:

  • bij de polikliniekingang. Open op werkdagen van 07:00 - 17:00 uur

Bellen naar het inschrijfbureau kan ook: telefoonnummer 0223 - 69 6415.

Op alle andere locaties kunt u zich inschrijven bij de polikliniekmedewerker.

Welke documenten zijn nodig bij inschrijving?

Voor het invoeren van uw gegevens heeft de medewerker van het inschrijfbureau het volgende nodig:

  • uw zorgverzekeringspas
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • de gegevens van uw huisarts en/of uw adresgegevens

Heeft u niet de benodigde documenten bij u, dan moet u een machtigingsformulier invullen.

Inschrijving van kinderen

Ook kinderen moeten zich inschrijven in het ziekenhuis. Neemt u de volgende documenten mee:

  • identiteitsbewijs of paspoort van uw kind of geldig paspoort van een van de ouders waarin het kind staat bijgeschreven
  • zorgverzekeringpas van uw kind

 

Geen geldig verzekeringsbewijs

Heeft u geen geldig verzekeringsbewijs of bent u in het buitenland verzekerd? Dan vragen wij u 30 minuten voor uw afspraak zich te melden bij het inschrijfbureau. Afhankelijk van uw situatie, is het mogelijk dat wij een vooruitbetaling van u vragen.

Uw identiteitsbewijs altijd mee

Volwassenen en kinderen moeten bij elk bezoek zich kunnen identificeren. Neem daarom bij elk bezoek, naast de afsprakenkaart met het registratie-etiket, het identiteitsbewijs mee. U bent wettelijk verplicht deze te laten zien als een medewerker daar om vraagt. Met deze controle wil de overheid fraude in de zorg voorkomen.

Machtigingsformulier

Bent u, om welke reden dan ook, niet of onvolledig verzekerd? Meld dit dan direct bij uw aanmelding bij de inschrijfbalie of bij de polikliniekassistent. Kunt u geen geldig identiteitsbewijs en/of een geldig verzekeringsbewijs tonen bij inschrijving? Dan wordt u gevraagd een eenmalig machtigingsformulier te ondertekenen. De zorgadministratie van Noordwest Ziekenhuisgroep zorgt voor afhandeling van de machtigingen. Als u binnen 14 dagen alsnog de benodigde gegevens toont, wordt het machtigingsformulier vernietigd.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Inschrijven