• NL

Waarom wil het ziekenhuis mijn e-mailadres ontvangen?
E-mail is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en neemt in een aantal gevallen de functie van papieren correspondentie over. Noordwest Ziekenhuisgroep gaat met deze ontwikkeling mee.

Waarvoor wordt mijn e-mailadres gebruikt?
Als u uw e-mailadres opgeeft, dan gebruiken wij deze om u zorg gerelateerde informatie te sturen. Denk hierbij aan een afspraakherinnering, een afspraakbevestiging of een herinnering om nuchter te zijn voor uw operatie, maar geen privacygevoelige (medische) gegevens.

Afspraakherinnering
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te herinneren aan uw afspraak in het ziekenhuis.

Moet ik toestemming geven?
Ja, wij vragen wij nu uw toestemming voor uw afspraakherinnering per mail. Mochten wij uw e-mailadres voor andere zaken willen gebruiken, dan vragen wij altijd eerst hiervoor uw toestemming.

Wordt mijn toestemming ook geregistreerd?
Ja, wij registreren uw toestemming in ons ziekenhuisinformatiesysteem.

Welke informatie wordt per e-mail gestuurd?
Een afspraakherinnering houdt in dat u een geautomatiseerde mail ontvangt. In deze mail staat alleen de datum en tijdstip. Ook krijgt u informatie ter voorbereiding op uw afspraak. Wij sturen geen vertrouwelijke medische informatie per e-mail.

Hoe veilig is het versturen via e-mail?
Onze e-mail gaat via de gebruikelijke e-mailkanalen. De beveiliging hangt dus samen met welke internetprovider en host u gebruikt, welke firewalls u hebt etc. De e-mail die wij verzenden is dus net zo veilig als uw andere persoonlijke e-mail. Wij verzenden geen vertrouwelijke medische informatie via de e-mail.

Wordt er vertrouwelijk omgegaan met mijn e-mailadres?
Ja, we gaan vertrouwelijk om met alle patiëntengegevens en dus ook met uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt ook niet verstrekt aan derden.

Mag ik ook het e-mailadres van mijn mantelzorger of familielid opgeven?
Ja, u mag een e-mailadres van uw familie/mantelzorger opgeven. Alleen als beide (patiënt/partner of patiënt/mantelzorger) toestemming hebben gegeven.

Wat zijn de richtlijnen: e-mailadres en minderjarig?
Bij kinderen gelden de volgende regels:

 • kinderen jonger dan 12 jaar: noteren wij het e-mailadres van een van de ouders
 • van 12 tot 16 jaar: noteren wij het e-mailadres van uw kind of van een van de ouders. De ouder en het kind bepalen zelf welk e-mailadres
 • vanaf 16 jaar: noteren wij het e-mailadres van uw kind


Ik heb geen e-mail?
Als u geen e-mail heeft, dan ontvangt u geen herinneringsafspraak. 

Ik geef wel mijn e-mailadres door, maar geen toestemming voor een afspraakherinnering
Heeft u wel uw e-mailadres doorgegeven, maar u wilt geen herinnering ontvangen, dan vermelden wij dit in ons ziekenhuisinformatiesysteem.

Heeft u toch bezwaar?
Mocht u tussentijds toch bezwaar hebben tegen het gebruik van e-mail, dan kunt u uw e-mailadres in Mijn Noordwest of via de aanmeldzuil verwijderen.

Nieuw of ander e-mailadres
Mocht u een nieuw of ander e-mailadres hebben, wilt u dit aanpassen? U kunt dit op verschillende manieren doen:

 • u kunt thuis in uw eigen patiëntenportaal uw e-mailadres wijzigen. Hiervoor moet u inloggen op Mijn Noordwest
  Naast uw e-mailadres en andere persoonsgegevens vindt u hierin bijvoorbeeld ook uw afspraken.
 • als u een afspraak heeft op de polikliniek van locatie Alkmaar of Den Helder, kunt u uw e-mailadres wijzigen bij de aanmeldzuil. Op de andere locaties kunt u uw e-mailadres doorgeven aan de baliemedewerker
   

Kan ik nu ook mailen met mijn specialist van het ziekenhuis?
Het delen van informatie over uw onderzoek/behandeling kan alleen in een persoonlijke of beveiligde web-omgeving. Dat is momenteel binnen Noordwest Ziekenhuisgroep niet mogelijk.

Afspraakherinnering via e-mail

Noordwest Ziekenhuisgroep stuurt voor uw afspraak op de polikliniek een herinneringsmail.

Voor welk bezoek aan het ziekenhuis ontvang ik een afspraakherinnering?
U ontvangt een afspraakherinnering als u de polikliniek bezoekt voor een afspraak met uw specialist of een poliklinisch onderzoek.

Ik bezoek diverse artsen in het ziekenhuis. Ontvang ik van allemaal een herinneringsafspraak?
Nee, voorlopig ontvangt u een afspraakherinnering van die meedoen. Het kan dus zijn dat u van de ene afspraak een herinnering per e-mail ontvangt. En van de andere afspraak niet.

Soms heb ik meerdere afspraken op 1 dag?
Heeft u meerdere afspraken op 1 dag? Dan ontvangt u alleen een herinneringsmail voor de 1e afspraak van die dag.

Mijn vragen

Bij wie kan ik met vragen terecht?
Heeft u nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de medewerker van de aanmeldbalie. Deze vindt u bij de:

 • de hoofdingang en ingang Metiusgracht van locatie Alkmaar en
 • de hoofdingang en ingang poliklinieken van locatie Den Helder

 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Veelgestelde vragen