• NL

Noordwest Ziekenhuisgroep zorgt niet alleen goed voor haar patiënten, maar ook voor haar medewerkers. Want alleen met fitte, vitale medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, kunnen we de topkwaliteit leveren waar we naar streven. Daarom zorgen we voor goede arbeidsvoorwaarden, veiligheid op de werkvloer en een prettige werksfeer. Omdat het leven niet alleen uit werken bestaat, geven we ook ruimte voor een goede balans tussen werk en privé. En mocht je onverhoopt toch uit balans raken dan staan onze professionals en collega’s voor je klaar.

Lekker in je vel

Bij Noordwest Ziekenhuisgroep willen we dat je lekker in je vel zit. Daarom stimuleren we sportieve activiteiten. Ook zien we graag dat je met plezier je werkt doet. Toch kan het zijn dat je minder gemotiveerd bent of last van werkstress hebt. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan je helpen inzicht te krijgen in de factoren die je werkplezier beïnvloeden en je coachen in het omgaan met je werk en privésituatie.

Iemand om mee te praten

Zit je iets dwars maar weet je niet welke stappen je kunt ondernemen? Of wil je je verhaal kwijt aan iemand die je kunt vertrouwen? De vertrouwenspersoon luistert, helpt je verder of probeert samen met jou een oplossing te vinden. Alles wat besproken wordt met de vertrouwenspersoon blijft binnenkamers. Dat is een fijn idee en lucht soms enorm op.

Arbeidsomstandigheden

Noordwest Ziekenhuisgroep zorgt er voor dat de werkomgeving gezond en veilig is. Het vermijden dat medewerkers ziek worden door slechte arbeidsomstandigheden heeft dan ook onze prioriteit. Eens per twee jaar meten we de tevredenheid onder onze medewerkers. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Uiteraard werkt Noordwest Ziekenhuisgroep volgens de Arbowet. Ook gebruiken we de Arbocatalogus ziekenhuizen Beter met arbo.

Regeling melding misstanden (klokkenluidersregeling)

Noordwest vindt het belangrijk dat werknemers eventuele misstanden veilig aan de orde kunnen stellen (klokkenluider). Een goede regeling is hierbij van belang. Het hebben van een regeling melden misstanden wordt aanbevolen in de cao ziekenhuizen en in de door de brancheorganisaties zorg (BOZ) opgestelde Governance code 2017. Noordwest heeft daarom de regeling melding misstanden (klokkenluiders regeling) opgesteld.

Gezond, veilig en prettig werken

Werken in de gezondheidszorg brengt risico's met zich mee. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gezond, veilig en prettig kunnen werken, zetten wij ons maximaal in om de risico's te beperken. We hebben onder andere aandacht voor fysieke belasting, omgaan met agressie, werken met gevaarlijke stoffen en het verlenen van bedrijfshulpverlening. Uiteraard voert Noordwest Ziekenhuisgroep risico-inventarisaties en -evaluaties uit, waardoor risico’s in kaart zijn gebracht en zoveel mogelijk worden gereduceerd.

Screening hepatitis B

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft een preventief hepatitis B-beleid dat we actief uitvoeren. Dit betekent dat nieuwe medewerkers die tot de groep ‘risicovormers’ behoren geen drager van het virus hepatitis B mogen zijn. Risicovormers zijn medewerkers die bij het verrichten van bepaalde werkzaamheden patiënten kunnen besmetten. Nieuwe medewerkers in de groep van risicovormers moeten daarom aantonen dat zij gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Als je dit niet kunt aantonen of je bent nog niet gevaccineerd, dan ben je verplicht om je te laten vaccineren tegen hepatitis B als je bij ons in dienst treedt. 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Gezondheid en veiligheid