• NL

Noordwest Ziekenhuisgroep wil weten hoe haar medewerkers over de organisatie denken. We kunnen het beleid alleen veranderen of verbeteringen realiseren als we weten wat de mening van de medewerkers is. Medewerkers maken onze organisatie. Hun betrokkenheid en bevlogenheid hebben een positieve invloed op onze prestaties.
We meten de mening van de medewerkers ongeveer elke 2 jaar in een medewerkersbelevingsonderzoek.

Evalueren en bijstellen

De resultaten van het medewerkersbelevingsonderzoek zijn de basis van het strategisch personeelsbeleid voor de kaderbrief en de jaarplannen. Op afdelingsniveau worden verbeterplannen gemaakt aan de hand van de afdelingsspecifieke resultaten. Zo werken we aan een zo optimaal mogelijke werkomgeving voor onze medewerkers.

Laatste onderzoek

Het laatste medewerkersbelevingsonderzoek is uitgevoerd in oktober 2017. De uitkomsten van het onderzoek laten zien wat onze medewerkers belangrijk vinden, wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan. Uit de resultaten blijkt dat de betrokkenheid niet goed genoeg scoort en daar zijn we als organisatie niet tevreden mee. We spannen ons op organisatieniveau in om deze score te verbeteren. Afdelingen stellen eigen verbeterplannen op aan de hand van hun afdelingsresultaten.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Medewerkerstevredenheid