• NL

Noordwest Ziekenhuisgroep wil weten hoe haar medewerkers over de organisatie denken. We kunnen het beleid alleen veranderen of verbeteringen realiseren als we weten wat de mening van de medewerkers is. Medewerkers maken onze organisatie. Hun betrokkenheid en bevlogenheid hebben een positieve invloed op onze prestaties.
We meten de mening van de medewerkers ongeveer elke 2 jaar in een medewerkersbelevingsonderzoek.

Evalueren en bijstellen

De resultaten van het medewerkersbelevingsonderzoek zijn de basis van het strategisch personeelsbeleid voor de kaderbrief en de jaarplannen. Op afdelingsniveau worden verbeterplannen gemaakt aan de hand van de afdelingsspecifieke resultaten. Zo werken we aan een zo optimaal mogelijke werkomgeving voor onze medewerkers.

Laatste onderzoek

Het laatste medewerkersbelevingsonderzoek is uitgevoerd in oktober 2017. De uitkomsten van het onderzoek laten zien wat onze medewerkers belangrijk vinden, wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan. Onze scores zijn vergelijkbaar met de gemiddelde scores van ziekenhuizen. Het grootste verbeterpunt dat medewerkers hebben aangegeven is de werkdruk. We spannen ons op organisatieniveau en op afdelingsniveau in om de werkdruk te verbeteren, onder andere door professioneel roosteren, aandacht voor de werk- en rusttijden en door bijvoorbeeld mindfulness-trainingen aan te bieden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Medewerkerstevredenheid