• NL
Functie Afdeling
poliklinisch apotheker apotheek
Flexbureau - verpleegkundige diversen
Flexbureau - verpleegkundige specialistische zorg diversen
verpleegkundig consulent geriatrie
CCU verpleegkundige hart-long centrum
gespecialiseerd hartfunctie laborant non invasief hart-long centrum
gespecialiseerd hartfunctielaborant invasief hart-long centrum
verpleegkundige eerste hart-long hulp hart-long centrum
IC verpleegkundige Den Helder ICU/CCU
afdelingsassistent intensive care & medium care
IC verpleegkundige Alkmaar intensive care & medium care
leerling verpleegkundige intensive care intensive care & medium care
verpleegkundige medium care intensive care & medium care
kinderverpleegkundige Alkmaar kindergeneeskunde
laborant klinische neurofysiologie klinische neurofysiologie
beleidsmedewerker kwaliteit kwaliteit en veiligheid
MSNW Chef de Clinique Radiologie MSNW
MSNW Gynaecoloog MSNW
MSNW imaging cardioloog MSNW
MSNW interventiecardioloog MSNW
anesthesiemedewerker OK-organisatie
operatieassistent OK-organisatie
programmaleider OK OK-organisatie
oncologie verpleegkundigen oncologie
recovery verpleegkundige recovery
aankomend SEH verpleegkundige spoedeisende hulp
gipsverbandmeester spoedeisende hulp
SEH verpleegkundigen spoedeisende hulp
SEH-arts(en) KNMG spoedeisende hulp
antistollingsdeskundige trombosedienst Starlet DC
transferverpleegkundige (tijdelijk) transferpunt
klinisch verloskundige verloskunde
kinderverpleegkundige vrouw & kind
apothekersassistenten ziekenhuisapotheek ziekenhuisapotheek