• NL

Geplaatst op:
16 juli 2019
Sluitingsdatum:
19 augustus 2019
Titel:
manager facilitair bedrijf
Functie omschrijving:

Noordwest zoekt een ervaren manager facilitair bedrijf

 

stevige persoonlijkheid | verbinder | daadkrachtig

 

manager facilitair bedrijf

Het facilitair bedrijf levert als professionele partner, in samenspraak met de klant en met bevlogen medewerkers, toegevoegde waarde aan het zorgproces.

Het facilitair bedrijf kent de volgende vier afdelingen:

 • Technisch beheer
 • Vastgoedbeheer
 • Medische Techniek
 • Hotelservice
   

Medewerkers van het stafbureau, waarin contractmanagement is gepositioneerd, ondersteunen de afdelingen projectmatig bij veranderingen/vernieuwingen.
De facilitaire organisatie ziet uit naar een manager die naast de rol en verantwoordelijkheden voor heel Noordwest ook oog en ambitie heeft om het eigen organisatieonderdeel van een toekomstbestendige visie en inrichting te voorzien.
U geeft leiding aan de hoofden/leidinggevenden van de verschillende afdelingen van het facilitair bedrijf. In totaal geeft u (in-)direct leiding aan ca. 220 fte. U rapporteert direct aan de raad van bestuur.

Nieuwbouw en inkoop en logistiek zijn separate organisatieonderdelen met een rechtstreekse rapportagelijn aan de raad van bestuur. Uiteraard heeft de manager facilitair bedrijf collegiaal veel met hen van doen.

U bent een ervaren manager facilitair bedrijf met een duidelijke visie op vastgoed, services en gastvrijheid. U straalt deskundigheid en vertrouwen uit. U heeft affiniteit met zowel de hotelkant van het facilitair bedrijf als ook met inkoop, techniek en logistiek. Voor de komende jaren is ervaring met en visie op vastgoed van groot belang. U werkt veel samen met de bouwdirecteur die een leidende rol heeft in de verschillende fasen van de vernieuwbouw op de locatie Alkmaar. U stelt zich op als aanwezige, kritische en proactieve sparringpartner voor de raad van bestuur en de integraal verantwoordelijke (zorg)managers. U werkt constructief samen en gaat de dialoog aan met de medische staf. Gezien de ontwikkelingen in de organisatie voor de komende jaren ligt de nadruk in het zoekprofiel op ervaring met vastgoed in de breedste zin van het woord.

 

Opdracht / Resultaatgebieden

 • Ontwikkelen van de visie en het strategisch beleid op het gebied van facilitaire dienstverlening.
 • Het in goede banen leiden van de vernieuwbouw activiteiten.
 • Het in goede banen leiden van de gehele vastgoedagenda en zorgdragen voor een goed te exploiteren nieuwe situatie.
 • Verder optimaliseren van de interne organisatie van het facilitair bedrijf, zodat de patiënt en de medewerker optimaal worden ondersteund, met de focus op een snelle respons en maximale klanttevredenheid.
 • Verantwoording dragen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de verschillende onderdelen van het facilitair bedrijf. Essentieel hierbij is dat de focus meer wordt gelegd op slimmer werken en op meer kostenbewustzijn bij de medewerkers.
 • Zorgdragen voor het opstellen van het jaarplan inclusief begroting alsmede zorgdragen voor het monitoren en bijsturen op basis van kengetallen.
 • Fungeren als inspirerende coach voor de hoofden. Stimuleert de teamspirit, voorziet de hoofden van maximale beslissingsruimte met als resultaat het vergroten van de motivatie, betrokkenheid en productiviteit van de medewerkers.
 • Onderhandelen met diverse externe partijen (o.a. leveranciers en gemeentes) binnen de kaders van mandatering en delegatie van de raad van bestuur.
 • Volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen en trends in de markt van facilitaire dienstverlening, die van invloed (kunnen) zijn op het toekomstig beleid en deze vertalen naar toepasbaarheid binnen Noordwest Ziekenhuisgroep.
 • Onderhouden c.q. ontwikkelen van diverse interne en externe (samenwerkings)relaties.

 

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, opleiding bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde en/of facility management. Financieel/bedrijfsmatig goed onderlegd.
 • Ruime leidinggevende ervaring in een omgeving met vergelijkbare complexiteit (indirect aan meer dan 100 fte). Ervaring in de zorgsector is een pre.
 • Door ervaring verkregen generalistische kennis van de diverse onderdelen van het facilitair bedrijf.
 • Daarbinnen een zwaartepunt op vastgoed, zowel ontwikkeling als exploitatie.
 • Ervaring met lean werken/organiseren alsmede ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen.
 • Resultaatgericht, ondernemend, analytisch sterk, commercieel onderlegd, actuele visie op gastvrijheid.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen, stuurt vanuit resultaat en samenwerking.
 • Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

Kerncompetenties

 • Stevige persoonlijkheid.
 • Slagvaardige instelling, hands-on, staat voor zijn/haar keuzes en brengt ideeën en initiatieven tot concrete uitvoering.
 • Verbinder, teamplayer.
 • Is zich bewust van eigen rol en toont voorbeeldgedrag.
 • Makkelijk toegankelijk voor anderen, beschikt over humor en relativeringszin.

 

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de Cao Ziekenhuizen.

Procedure
Frank ten Oever van Klaus Schmitt & Partners begeleidt de wervings- en selectieprocedure. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten bij Klaus Schmitt & Partners in Utrecht. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en zullen ca. 3-4 kandidaten voor de selectiegesprekken worden uitgenodigd.

Een assessment en drijfverentest maken deel uit van de procedure. Tevens zullen in het eindstadium van de selectieprocedure van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

 Voor een uitgebreid profiel kan je kijken op: https://klausschmitt.nl/vacature/manager-facilitair-bedrijf/

Contactpersonen

Solliciteren kan via de website: https://klausschmitt.nl/vacature/manager-facilitair-bedrijf/

Frank ten Oever
Partner

Wilhelminapark 60
3581 NP  Utrecht
tel. 030 – 275 84 55

Vacaturenummer:
door op de knop solliciteren te klikken, gaat u akkoord met het doorsturen van uw gegevens naar Klaus Schmitt

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Functiebeschrijving