• NL

Noordwest Ziekenhuisgroep vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website.

De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. Noordwest Ziekenhuisgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. Noordwest Ziekenhuisgroep behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Noordwest Ziekenhuisgroep gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het Noordwest Ziekenhuisgroep daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Noordwest Ziekenhuisgroep en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming 'Noordwest Ziekenhuisgroep' alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Noordwest Ziekenhuisgroep, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Links naar externe sites

Op onze website zijn links opgenomen. Noordwest Ziekenhuisgroep is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen.

Links naar de website van Noordwest Ziekenhuisgroep

Linken naar de website van Noordwest Ziekenhuisgroep of pagina's op de site van Noordwest Ziekenhuisgroep is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Noordwest Ziekenhuisgroep toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: http://www.nwz.nl/, met als officiële beschrijving: Noordwest Ziekenhuisgroep. Noordwest Ziekenhuisgroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die verwijzen naar de site van Noordwest Ziekenhuisgroep.

E-mail

Noordwest Ziekenhuisgroep geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan. Acquisitie via e-mail wordt niet op prijs gesteld.

Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.

Draadloos netwerk (Open-WiFi Noordwest)

 • aan de inhoud van deze faciliteit voor het gebruik van draadloos internet kunnen geen rechten worden ontleend
 • Noordwest Ziekenhuisgroep garandeert geen ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de verbinding
 • Noordwest Ziekenhuisgroep accepteert, nadrukkelijk, geen enkele aansprakelijkheid voor geen enkel gevolg die het gebruik van deze faciliteit met zich mee kan brengen en is niet verantwoordelijk voor schade die hieruit kan voortvloeien
 • Noordwest Ziekenhuisgroep heeft rond het gebruik van draadloos internet geen voorziening aangebracht die de toegang voor ongewenste programma's zoals virussen belemmert. U dient dus zelf uw computer tegen virussen te beschermen!
 • deze faciliteit is bedoeld voor persoonlijk gebruik wat betekent dat het ontplooien van commerciële activiteiten met behulp van draadloos internet niet is toegestaan
 • onder bepaalde omstandigheden kunnen medewerkers van Noordwest Ziekenhuisgroep digitaal met u meekijken gedurende uw gebruik van ons draadloos internet
 • u dient desgewenst zelf maatregelen te nemen om inkijk door derden te voorkomen
 • oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. Hieronder wordt onder andere verstaan: het bekijken, beluisteren of versturen van aanstootgevende beelden, teksten of geluiden
 • ieder gebruik van ons draadloos internet dat strijdig is met de wet, zoals het inbreken in computersystemen en het verspreiden van virussen, is verboden
 • Noordwest Ziekenhuisgroep heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten
 • Noordwest Ziekenhuisgroep heeft het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, als hij zich niet aan deze voorwaarden houdt (dit laatste ter beoordeling van Noordwest Ziekenhuisgroep).
 • Noordwest Ziekenhuisgroep is niet verantwoordelijk voor enige veranderingen die worden gemaakt aan de instellingen van de door u gebruikte apparatuur


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website en onze themasites, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij graag van u. Neem dan contact op met communicatie@nwz.nl

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Disclaimer