• NL
Gepubliceerd: 13-03-2020, laatst gewijzigd: 28-05-2020

Coronamaatregelen en uitgestelde zorg: vraag en antwoord

Het nieuwe coronavirus heeft ook in Noordwest voor extra maatregelen gezorgd. Inmiddels zijn we stap voor stap de reguliere zorg weer aan het oppakken. We kunnen ons goed voorstellen dat u hier vragen over heeft. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Informatie over corona kan veel en moeilijk zijn. Onder het kopje 'Meer informatie' vindt u makkelijke uitleg over het coronavirus en de maatregelen.


Algemeen

 

Gaat mijn afspraak door?

 

Naar het ziekenhuis

 

Een videoconsult of afspraak op een andere locatie

 

Uitgestelde zorg

 

Hulp en donaties

 

Ziek zijn en verspreiding van het virus

 

Coronavirus en chronische aandoeningen

 

Wetenschappelijk studies

 

Meer informatie


 

Algemeen

Ik ben patiënt bij Noordwest en heb een vraag. Waar kan ik terecht?
Noordwest heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar patiënten van Noordwest terecht kunnen met vragen over het nieuwe coronavirus. Het nummer is niet voor medisch inhoudelijke vragen. U kunt bellen met 072 - 548 3501 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 16:30 uur. Goed om te weten: verandert er iets in uw afspraak, dan wordt hierover persoonlijk contact met u opgenomen.

Is het wel veilig in het ziekenhuis te zijn?
Ja. Wij hanteren nog steeds de strenge maatregelen die al in een vroege fase zijn doorgevoerd. Dit betekent onder andere dat wij de komst van onze patiënten spreiden in tijd en over onze verschillende locaties. Daarnaast scheiden wij de patiënten met COVID-19 van de andere patiënten en worden alle ruimtes volgens specifieke richtlijnen schoongemaakt.

Patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan testen wij vooraf op het nieuwe coronavirus. Zij ontvangen van ons een schriftelijke uitnodiging met instructies. Ook gebruiken wij een protocol om onze medewerkers te testen. 

Met alle maatregelen die wij als ziekenhuis inzetten samen met de maatregelen die het RIVM u (en ons allen) adviseert om zélf te nemen, beschermen wij onszelf en elkaar tegen besmetting met het coronavirus.

Dit zijn onze maatregelen:

 • Speciale looproutes en ontvangst 

Bij de ingangen van onze ziekenhuizen wordt u ontvangen door Noordwest-medewerkers. Zij vragen u wat de reden is van uw bezoek en of u luchtwegklachten heeft. Op deze manier bepalen wij of u volgens de regels in het ziekenhuis mag komen. Wanneer nodig werken wij met extra voorzorgsmaatregelen tijdens uw afspraak. In het ziekenhuis zelf zorgen wij voor speciale looproutes.

Heeft u verkoudheidsklachten en/of koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Komt u op bezoek? Lees dan voor meer informatie de vraag ‘Mag ik nog steeds op bezoek komen?’

 • Triagetent
  Bij de ambulance-ingang van de spoedeisende hulp (SEH) op locatie Alkmaar staat een zogenoemde triagetent. Hier worden alle SEH-patiënten opgevangen voor een eerste beoordeling op verdenking van het coronavirus. Van hieruit kunnen wij patiënten op de juiste manier helpen om risico’s op besmetting te verkleinen.
   
 • In het ziekenhuis
  • op onze locaties scheiden wij de patiënten met het coronavirus van de andere patiënten
  • ziekenhuismedewerkers betreden het ziekenhuis via een andere ingang
  • met speciale looproutes zorgen wij dat u voldoende afstand kunt houden van anderen
  • in wachtruimtes en spreekkamers van artsen zorgen wij voor voldoende (zit)afstand
  • ook in behandelruimtes en operatiekamers werken we veilig volgens de richtlijnen van het RIVM
  • onze zorgprofessionals maken waar nodig gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen
  • zo nodig werken wij bij patiënten met luchtwegklachten met extra voorzorgsmaatregelen tijdens hun afspraak
  • de schoonmaak in het ziekenhuis gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM
  • bij onze ingangen (en op diverse andere centrale plekken in het ziekenhuis) hebben wij handdesinfectiepalen geplaatst voor patiënten en bezoekers
    
 • Test voor patiënten die behandeling of operatie ondergaan
  Voor patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan, geldt dat wij hen een paar dagen voorafgaand aan de afspraak testen op het coronavirus. Hiervoor is op beide locaties een zogenoemde ‘teststraat’ ingericht. Zij ontvangen van ons een schriftelijke uitnodiging met instructies.
   
 • poliklinische afspraken zoveel mogelijk naar telefonische afspraak
  Nog steeds geldt dat poliklinische afspraken zoveel mogelijk worden omgezet naar een telefonische afspraak. Dit is onafhankelijk van luchtwegklachten. Doel is de patiëntenstroom in het ziekenhuis zoveel als mogelijk te beperken. De dokters beoordelen:
  • welke patiënten gezien moeten worden
  • welke afspraken omgezet kunnen worden naar een telefonisch afspraak
  • welke afspraken beter verplaatst kunnen worden
  • de termijn van verplaatsen

Momenteel starten de poliklinieken stap voor stap weer op.
 

 • annuleren bijeenkomsten
  om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus is besloten om bijeenkomsten in het ziekenhuis in de komende maanden te verplaatsen of te annuleren. Het gaat om bijeenkomsten die geen deel uitmaken van een behandeling. Patiënten die zich voor een bijeenkomst hadden aangemeld krijgen hierover bericht. Ook bijeenkomsten voor medewerkers zijn afgelast.
   
 • thuis werken
  Medewerkers van Noordwest die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden niet persé aanwezig hoeven te zijn in het ziekenhuis werken de komende periode zoveel mogelijk thuis.
   
 • posters
  Bij de entree van onze ziekenhuizen en op poliklinieken en andere plaatsen ziet u posters met onze maatregelen. Wij verzoeken u om u aan deze maatregelen te houden. Zo zorgen we samen voor onze veiligheid.
   

Dragen alle zorgmedewerkers een mondneusmasker?
Nee, medewerkers moeten zich alleen extra beschermen als zij:

 • contact hebben met patiënten die besmet zijn met het virus 
 • contact hebben met patiënten waarbij een besmetting vermoed wordt 
 • langer dan 10 minuten binnen 1,5 meter afstand van u moeten werken
 • zelf klachten hebben


Dit doen zij door onder andere de volgende beschermende middelen te dragen:

 • een mondneusmasker – beschermt tegen inademen van druppels
 • een spatbril – beschermt de ogen tegen druppels
 • een schort – beschermt de kleding tegen druppels
 • handschoenen – voorkomt verspreiding van het virus via druppels en via de handen


Waarom dragen niet alle zorgmedewerkers een mondneusmasker?
Wij bevragen standaard iedere patiënt op de aanwezigheid van (luchtweg)klachten. Bij opgenomen patiënten doen we dit iedere dag opnieuw. Zo nodig worden zij getest op het coronavirus. Om die reden is het niet altijd nodig dat medewerkers beschermende middelen zoals een mondneusmasker dragen bij patiënten zonder (luchtweg)klachten.

Soms vragen wij u om een mondneusmasker te dragen. De medewerker draagt deze in dit geval niet.

Hoe worden patiënten gescreend op COVID-19?
Wij bevragen standaard iedere patiënt op de aanwezigheid van (luchtweg)klachten. Bij opgenomen patiënten doen we dit iedere dag opnieuw. Zo nodig worden zij getest op het coronavirus. Patiënten met (luchtweg)klachten of die besmet zijn met het coronavirus, worden apart in isolatie verpleegd. Hierbij dragen medewerkers persoonlijke beschermende middelen.
Voor patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan, geldt dat wij hen een paar dagen voorafgaand aan de afspraak testen op het coronavirus. Hiervoor is op beide locaties een zogenoemde ‘teststraat’ ingericht. Zij ontvangen van ons een schriftelijke uitnodiging met instructies.

Hoe worden zorgmedewerkers gescreend op COVID-19?
Medewerkers controleren zichzelf dagelijks op luchtwegklachten. Een medewerker met klachten wordt direct getest op het coronavirus. Tot dat de uitslag bekend is gaat de medewerker naar huis of draagt deze een mondneusmasker bij de verzorging van alle patiënten, om hen extra te beschermen. Als de uitslag negatief is, maar de medewerker wel luchtwegklachten heeft , dan draagt hij/zij een mondneusmasker.

Wat doet Noordwest als het aantal COVID-19 patiënten weer stijgt?
We verwachten dat het coronavirus voorlopig nog aanwezig is in onze samenleving. Een toename van het aantal coronapatiënten is daardoor niet uitgesloten. Wanneer het aantal toeneemt, zullen ziekenhuizen opnieuw keuzes moeten maken. Dit gebeurt dan in nauw overleg met andere zorgverleners en -organisaties in onze regio, zoals huisartsen, andere ziekenhuizen en het netwerk acute zorg. Het kan dan betekenen dat wij terug moeten naar de eerdere situatie waarin alleen spoedzorg doorging.


Gaat mijn afspraak door?

Gaat mijn afspraak door?
U wordt altijd geïnformeerd of uw afspraak door gaat. In de meeste gevallen wordt de afspraak omgezet naar bijvoorbeeld een telefonisch consult of een videoconsult. Als de arts het wel nodig vindt dat u naar het ziekenhuis komt, dan vragen we u van te voren of u eventuele luchtwegklachten heeft. Hierbij kunnen extra voorzorgsmaatregelen tijdens uw afspraak nodig zijn. Zo kan het zijn dat wij u vragen een masker op te halen bij de receptie en deze in het ziekenhuis te dragen.

Let op: gaat uw poliklinische afspraak door? Kom dan in principe alleen. Heeft u echt een begeleider nodig? Dan is maximaal 1 begeleider/naaste toegestaan. Hij/zij mag geen luchtwegklachten hebben.

Wanneer hoor ik iets van Noordwest over mijn afspraak?
Of het nu gaat om een afspraak op de polikliniek met uw behandelend arts of om het inplannen van een (uitgestelde) behandeling of operatie: u ontvangt altijd persoonlijk bericht. Wij nemen telefonisch contact met u op. U hoeft zelf niet te bellen.

Kan mijn poliklinische bevalling doorgaan?
Ja, poliklinische bevallingen gaan gewoon door. U mag 1 persoon kiezen die bij de bevalling is. Bijvoorbeeld uw partner, zus of vriendin. Als de baby geboren is mag er maar 1 persoon bij u in het ziekenhuis komen. Dat is dezelfde persoon die bij de bevalling aanwezig was. Er mag geen ander bezoek komen. 
Meer informatie over zwanger en/of bevallen tijdens de coronacrisis? Lees dan deze gemakkelijke uitleg en onze meest gestelde vragen over zwangerschap en het coronavirus.


Naar het ziekenhuis

Ik ben uitgenodigd voor een afspraak in het ziekenhuis. Kan ik iemand meenemen?
Gaat uw afspraak door? Kom dan in principe alleen. Mensen die niet zelfredzaam zijn, kunnen maximaal 1 begeleider/naaste meenemen. Hij/zij mag geen luchtwegklachten hebben. 
Heeft uw kind een afspraak in het ziekenhuis? Dan kan 1 ouder als begeleider meekomen. 

Let op: als u zich eerder dan 10 minuten voor uw afspraak meldt dan kunnen wij u vragen eerst plaats te nemen in een andere, centrale wachtruimte. Zo voorkomen we dat het op de poliklinieken te druk wordt en dragen wij zorg dat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren van elkaar. Wij vertrouwen op uw begrip.

Mag ik een eigen mondneusmasker op?
Hoest of niest u? Dan bent u verplicht een medisch mondneusmasker van het ziekenhuis te dragen. Deze krijgt u van ons bij de ingang. Heeft u geen klachten? Dan mag u het eigen meegebrachte mondneusmasker dragen.
Het is niet toegestaan eigen meegebrachte handschoenen te dragen in het ziekenhuis. Wij bieden u op diverse plekken de mogelijkheid uw handen te desinfecteren met handalcohol.

Mag mijn partner weer mee naar zwangerschapscontroles?
Heeft u een controle afspraak in het ziekenhuis? Neem dan niemand mee naar het spreekuur of de echo. Ook niet uw partner, kinderen, familie of vrienden. Alleen bij uitzondering mag u een naaste meenemen. In dit geval hoort u dit van ons.
Ook nu het aantal COVID-19 patiënten afneemt en wij de zorg weer stap voor stap opstarten, geldt deze regel. Hiermee wijken wij af van het standpunt van de KNOV. Dit heeft te maken met het kunnen houden aan de 1,5 meter afstand van elkaar. Ook andere ziekenhuizen in de regio voeren dit beleid.
Meer informatie over zwanger en/of bevallen tijdens de coronacrisis? Lees dan deze gemakkelijke uitleg en onze meest gestelde vragen over zwangerschap en het coronavirus.

Wanneer mag ik niet naar mijn afspraak in Noordwest komen?
Heeft u luchtwegklachten (hoesten/niezen) en heeft u een afspraak in Noordwest? Dan vragen we u om de polikliniek hiervan op de hoogte te brengen.
Er wordt dan gekeken of het medisch verantwoord is om uw afspraak te verzetten. Als het belangrijk is dat u toch snel geholpen wordt vindt de afspraak plaats in een speciale ruimte met aanvullende beschermingsmaatregelen.

Wat kan ik doen als ik voor een afspraak liever niet naar het ziekenhuis kom?
De artsen bekijken of het nodig is om uw afspraak in het ziekenhuis door te laten gaan. Wilt u liever niet naar het ziekenhuis komen? Dan kunt u dit aangeven wanneer wij contact met u opnemen over uw afspraak. Er wordt dan naar de mogelijkheden gekeken. 

Op welke manier verloopt de afspraak met mijn behandelend arts?
Op onze poliklinieken kunnen wij - met alle speciale maatregelen die we moeten volgen - voorlopig nog niet veel patiënten tegelijk ontvangen. Dat betekent dat we door blijven gaan met telefonische afspraken en videoconsulten. Hierbij heeft u vanuit huis een gesprek met uw arts. Alleen wanneer u van ons een uitnodiging krijgt voor een afspraak in het ziekenhuis, komt u naar ons toe. Zo zorgen wij ervoor dat er niet teveel mensen tegelijk in het ziekenhuis zijn. De artsen beoordelen welke patiënten wel in het ziekenhuis gezien moeten worden. 
Elke patiënt wordt sowieso enkele dagen tevoren door ons gebeld over zijn of haar afspraak. 

Ik moet op meerdere momenten / dagen voor een afspraak naar Noordwest, waarom wordt dit niet op elkaar aangesloten? 
Het plannen van afspraken is in deze periode een hele puzzel, met alle maatregelen die wij moeten hanteren om veilige en verantwoorde zorg te leveren. Wij moeten de komst van patiënten spreiden op alle verschillende poliklinieken, onderzoek- en behandelplekken. Daarom kan het zijn dat u voor meerdere afspraken, meerdere keren naar Noordwest moeten komen. Wij begrijpen dat dit voor u als patiënt lastig is. We vragen om uw begrip in deze uitzonderlijke tijden. 

Mag ik nog steeds op bezoek komen? En hoe zit dit in het weekend?
Op dit moment hebben wij een aangepaste bezoekersregeling: 

 • 1 bezoeker per patiënt per dag toegestaan, maximaal een half uur. Let op: in het weekend gelden aangepaste bezoektijden, lees hierover onder het kopje 'aangepaste bezoektijden in het weekend'
 • heeft u luchtwegklachten? Dan kunt u niet op bezoek. In Noordwest liggen over het algemeen kwetsbare patiënten die we zoveel mogelijk willen beschermen. Daarom doen wij er alles aan om verspreiding van virussen en bacteriën te voorkomen binnen ons ziekenhuis
 • een uitzondering hierop is bij overlijden van een patiënt. Lees het aanvullend bericht voor meer informatie hierover
 • tijdens het bezoekmoment mag de bezoeker de kamer niet verlaten. Zo proberen we verspreiding van griepachtige virussen te voorkomen


Zijn er uitzonderingen?
Ja, dit zijn de uitzonderingen:

 • dialyse: geen bezoek toegestaan
 • spoedeisende hulp (SEH): geen bezoek toegestaan. Begeleiding mag mee na overleg met de SEH-arts
 • uitzondering wordt gemaakt bij overlijden van een patiënt
 • heeft u een polikliniekafspraak? Kom dan in principe alleen. Heeft u echt een begeleider nodig? Dan is maximaal 1 begeleider/naaste toegestaan. Hij/zij mag geen luchtwegklachten hebben
 • neonatologie: alleen ouders toegestaan. Ouders met luchtwegklachten zijn niet toegestaan


Aangepaste bezoektijden in het weekend
Op zaterdag en zondag gelden afwijkende bezoektijden. Bezoek is alleen overdag welkom. 

Locatie Alkmaar
Bezoek is toegestaan tussen:

 • 10:30 uur en 11:30 uur 
 • 15:30 uur en 17:00 uur


Locatie Den Helder
Bezoek is toegestaan tussen:

 • 15:30 uur en 17:00 uur


Kan ik in het ziekenhuis overal 1,5 meter afstand houden van anderen?
Met speciale looproutes zorgen wij voor de mogelijkheid om voldoende afstand te houden van andere personen. Uw eigen medewerking is daarbij vanzelfsprekend ook belangrijk. In onze wachtruimtes en in de spreekkamer van de arts zorgen wij voor voldoende (zit)afstand.

Kan ik veilig deurklinken en knoppen van liften, parkeerautomaten of aanmeldzuilen enzovoort aanraken?
Als u de algemene hygiënemaatregelen die het RIVM ons allen adviseert volgt, is het veilig om dingen aan te raken en op knopjes te drukken. Was regelmatig uw handen gedurende 20 seconden, bij voorkeur nadat u dingen aanraakt die anderen ook aanraken. Bij onze ingangen (en op diverse andere centrale plekken in het ziekenhuis) hebben wij handdesinfectiepalen geplaatst voor patiënten en bezoekers. Hier kunt u uw handen desinfecteren. 

Hoe zit het met bloedafname, kan ik daarvoor gewoon naar het ziekenhuis komen?
Als u na een bezoek aan uw arts de vraag krijgt bloedonderzoek te laten doen, dan kunt terecht bij het priklaboratorium in het ziekenhuis.
Wanneer u niet in het ziekenhuis hoeft te zijn, kunt u gebruikmaken van de priklocaties van Starlet in onze regio. Op de website www.starlet-dc.nl ziet u welke locaties open zijn, met verdere instructies. Zo voorkomen wij dat er te veel patiënten in ons ziekenhuis zijn.

We wijzen u alvast op de priklocaties meest dichtbij het ziekenhuis:

 • locatie Alkmaar: Servicepunt Juliana van Stolberglaan (Labotheek), Juliana van Stolberglaan 13 in Alkmaar
 • locatie Den Helder:
  - Gezondheidscentrum De Schooten, De Garst 1 in Den Helder
  - Wijksteunpunt Julianadorp, Boterzwin 3476 in Julianadorp

Kijk voor de actuele openingstijden van de priklocaties op www.starlet-dc.nl


Een videoconsult of afspraak op een andere locatie

Ik heb een afspraak via videoconsult, hoe werkt dit?
Noordwest is gestart met een proef met videobellen. Een afspraak met videoconsult kan alleen als u dit met uw zorgverlener heeft afgesproken. Lees de instructie en meer informatie op nwz.nl/mijnnoordwest.

Waarom vindt mijn afspraak of operatie op een andere Noordwest-locatie plaats?
Op onze poliklinieken kunnen wij - met alle speciale maatregelen die we moeten volgen - voorlopig nog niet veel patiënten tegelijk ontvangen. Daarom moeten wij zorgen voor een goede spreiding. Noordwest heeft meerdere locaties. Voor degenen voor wie wij een afspraak of ingreep inplannen, kan dit betekenen dat zij op een andere locatie van Noordwest worden geholpen dan zij gewend zijn of verwacht hadden. Door alle locaties slim in te zetten, zorgen wij voor een goede spreiding.

Noordwest heeft operatiekamers (OK’s) in de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder en op locatie Centrum Oosterwal in Alkmaar. Ook deze OK-capaciteit willen wij zo goed mogelijk en efficiënt benutten. Het kan dus zijn dat uw operatie plaatsvindt op een andere Noordwest-locatie dan u misschien had verwacht. Wij verzekeren u dat dit voor de kwaliteit van zorg bij uw operatie geen verschil uitmaakt.


Uitgestelde zorg

Welke afspraken in het ziekenhuis gaan wel door en welke niet?
Oncologische en acute (geboorte)zorg is tijdens de uitbraak van COVID-19 altijd doorgegaan. Dit blijft zo. Ook spoedverwijzingen via de huisarts zijn onderdeel van de zorg die sowieso doorgaat. Daarnaast kon een deel van de onderzoeken (diagnostiek) doorgaan en hebben onze artsen hun spreekuren deels via de telefoon en videoconsult uitgevoerd. Binnen onze mogelijkheden wordt de uitgestelde zorg stap voor stap hervat. Veilige en verantwoorde zorg leveren staat hierbij voorop.

Het starten van uitgestelde zorg gebeurt in nauw overleg met andere zorgverleners en -organisaties in onze regio, zoals huisartsen, andere ziekenhuizen en het netwerk acute zorg.

Welke uitgestelde operaties worden weer hervat?
Vanaf eind april plannen wij stap voor stap een aantal uitgestelde behandelingen en operaties opnieuw in. We kijken daarbij allereerst naar patiënten bij wie de gezondheid het niet (veel) langer toestaat dat een ingreep of behandeling langer wordt uitgesteld. Alle patiënten om wie het hier gaat ontvangen van ons persoonlijk bericht. U hoeft zelf geen contact op te nemen.
Wij kunnen niet álle uitgestelde zorg binnen een korte tijd opnieuw inplannen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Hoort u niets? Dan moet u nog even wachten. U ontvangt op een later moment bericht.

Wie bepaalt welke operaties wel/niet doorgaan?
We starten met de patiënten voor wie zorg bij voorkeur niet langer kan worden uitgesteld (dit noemen wij urgente zorg). Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Voor andere patiënten betekent dit misschien dat zij langer moeten wachten op een afspraak dan ze gewend zijn. We beseffen heel goed dat onze keuze voor u als patiënt lastig kan zijn. We vragen u om op de beoordeling van uw behandelend arts te vertrouwen.

Voor degenen voor wie wij een afspraak of ingreep inplannen, kan het zijn dat zij op een andere locatie van Noordwest worden geholpen. Goed om te weten: patiënten worden hierover door ons geïnformeerd. U hoeft niet zelf te bellen. 

Er worden weer operaties ingepland, maar mijn geplande operatie is toch afgezegd. Hoe kan dit?
We kijken eerst naar patiënten bij wie de gezondheid het niet (veel) langer toestaat dat een ingreep of behandeling langer wordt uitgesteld. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Voor andere patiënten betekent dit misschien dat zij langer moeten wachten op een afspraak. We beseffen heel goed dat onze keuze voor u als patiënt lastig kan zijn. We vragen u om op de beoordeling van uw behandelend arts te vertrouwen.

Waarom is de capaciteit in Noordwest nog beperkt?
Met capaciteit bedoelen wij het totale ‘plaatje’ om verantwoorde, veilige zorg te bieden. Hierbij kunt u denken aan: 

 • operatiekamers
 • bedden op verpleegafdelingen
 • materialen  
 • onderzoeken
 • gekwalificeerde zorgprofessionals

Veel van onze mensen zijn momenteel nog steeds volop bezig met zorg aan patiënten met het coronavirus, op verpleegafdelingen en op onze IC. Daarnaast kunnen wij - met alle speciale maatregelen die we moeten volgen - voorlopig nog niet veel patiënten tegelijk ontvangen. Er is daarom voorlopig nog geen sprake van een normale situatie waarbij wij alle patiënten kunnen ontvangen en alle ingrepen kunnen inplannen.


Hulp en donaties

Ik wil me graag inzetten voor Noordwest. Kan ik me aanmelden om te helpen?
We komen graag met je in contact als je (oud-)verpleegkundige, arts, co-assistent of zorgverlener bent. Ben je beschikbaar voor diensten in het ziekenhuis? Vul het formulier 'Ik wil me inzetten voor Noordwest' in.
We krijgen ook erg veel aanmeldingen binnen van mensen die geen zorg-achtergrond hebben en zich toch graag in willen zetten voor Noordwest. Daar zijn we voor nu in voorzien. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om je hiervoor aan te melden. 

Kan ik materiaal doneren aan Noordwest, zoals mondmaskers FFP1, FFP2 of vuurwerkbrillen?
Materiaal-donaties als mondmaskers FFP1, FFP2, isolatieschorten, chirurgische mondmaskers, spatbrillen en vuurwerkbrillen kunnen worden afgeleverd bij het Regionaal Logistiek Centrum (RLC) van Noordwest. Het adres is Ivoorstraat 17 te Alkmaar. Wilt u als particulier, bedrijf of instantie materiaal verkopen aan het ziekenhuis? Dan kunt u contact opnemen met afdeling inkoop via inkoop.medisch@nwz.nl. Let op: alleen als de producten direct leverbaar zijn in Nederland.

Kan ik voedingsmiddelen, zoals gebak, doneren aan de medewerkers van het ziekenhuis?
Noordwest vind het hartverwarmend dat zo veel mensen hun diensten aanbieden, maar we kunnen geen voedingsmiddelen meer aannemen die ergens anders zijn gemaakt, denk aan maaltijden, taart etc. Het risico voor besmetting is hierbij namelijk te groot.


Ziek zijn en verspreiding van het virus

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?
Heeft u:

 • verkoudheidsklachten en/of
 • verhoging tot 38 graden Celsius

Blijf dan thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild. Bent u 24 uur klachten vrij? Dan kunt u weer naar buiten.

Worden uw klachten erger?

 • u hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
 • u moet hoesten of u bent benauwd

Dan moet u wel bellen met de huisarts of de GGD.  

Heeft u deze klachten? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Neem dan eerst contact op met uw huisarts of de GGD. 

Iemand in mijn huishouden heeft verkoudheidsklachten. Moet ik ook thuis blijven?
U moet thuisblijven als iemand in uw huishouden verkoudheidsklachten mét koorts en/of benauwdheid heeft. Lees deze informatiebrief van de rivm.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • was uw handen regelmatig en minstens 20 seconden
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg en was uw handen
 • schud geen handen
 • blijf zoveel mogelijk thuis en ontvang zo min mogelijk bezoek
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft


Wat gebeurt er als iemand mogelijk het nieuwe coronavirus heeft?
Als iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking. Als een test voor de behandeling noodzakelijk is, dan vraagt de arts een test aan. Ondertussen wordt deze patiënt in isolatie gehouden. Dat kan in thuisisolatie of door opname in het ziekenhuis. Dat is afhankelijk van de situatie. Als de test positief is, dus als de persoon besmet is, blijft de patiënt in isolatie. 


Coronavirus en chronische aandoeningen

Ik heb MS. Ben ik extra vatbaar voor het nieuwe coronavirus?
Heeft u MS en gebruikt u medicatie? Bekijk dan voor meer informatie het bericht van Amsterdam UMC

Ik heb de ziekte van Crohn/Colitis Ulcerosa. Ben ik extra vatbaar voor het nieuwe coronavirus?
Heeft u de ziekte van Crohn of Colitus Ulcerosa en gebruikt u medicijnen? De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland geeft op hun website antwoord op veelgestelde vragen voor deze patiëntengroep. 

Ik ben nierpatiënt en wil dialyseren tijdens mijn vakantie, waar moet ik rekening mee houden? 
Lees de extra informatie over vakantiedialyse en de uitbraak van COVID-19 op de webpagina vakantiedialyse.

Ik ben onder behandeling vanwege kanker. Gaat mijn behandeling door?
Patiënten met kanker hebben een verminderde weerstand. Daarmee bestaat een verhoogde kans op een ernstig beloop bij infectie met het coronavirus. Er zijn daarom maatregelen en adviezen opgesteld voor patiënten die onder behandeling zijn bij het hematologie oncologisch team in Noordwest, op basis van de richtlijnen van het RIVM. De adviezen zijn bedoeld om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Het doel is om de behandeling van uw aandoening zo goed mogelijk te laten doorgaan waar moet, en om uit te stellen waar mogelijk. Op basis van de meest recente inzichten bekijkt het behandelteam regelmatig welke behandelingen wel en niet door kunnen gaan. Wordt uw behandeling aangepast of uitgesteld? Dan krijgt u hier persoonlijk bericht over. Hoort u niets, dan gaat uw behandeling gewoon door. Patiënten ontvangen een brief met meer informatie. 
Bekijk voor meer informatie over het coronavirus en oncologische zorg op de themasite van ons Oncologisch centrum.


Overige

Gaan afspraken in het kader van wetenschappelijke studies door?
Fysieke afspraken in het kader van wetenschappelijk onderzoek worden tijdelijk stopgezet. U krijgt een telefonische afspraak of de afspraak wordt uitgesteld. Als het medisch niet verantwoord is om de afspraak uit te stellen zoeken we, afhankelijk van de situatie van de patiënt, een andere oplossing

Doet Noordwest mee met wetenschappelijke onderzoeken die verband houden met COVID-19?
Ja. We doen mee met een aantal landelijke en internationale onderzoeken. Hiervoor gebruiken we patiëntgegevens die geanonimiseerd worden doorgegeven. De gegevens zijn dus niet meer herleidbaar tot een persoon. Ook is ons gevraagd extra materiaal (spijtserum) af te nemen bij opname voor eventuele latere diagnostische of onderzoeksdoeleinden. Zodra dit voor onderzoek wordt gebruikt, worden de gegevens geanonimiseerd. Voor verdere diagnostiek wordt het uiteraard op naam bewaard. Mocht u dit echt niet willen, dan kunt u dit kenbaar maken bij het afnemen van het serum.


Meer informatie

Onze app Noordwest Zorg
U kunt gebruik maken van onze app ‘Noordwest zorg’. De app biedt een centrale plek met betrouwbare informatie van het RIVM, over het coronavirus. Daarnaast kunt u zelf uw gezondheid bijhouden en geeft de app hier een algemeen advies over. Deze app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Heeft u toenemende klachten van koorts, hoesten en/of benauwdheid? Neemt u dan contact op met de huisarts of de GGD. 
Deze handige app 'Noordwest Zorg' kunt u gratis downloaden in de App Store of Google Play.

Website RIVM
Alle algemene informatie over het coronavirus vind u op de website van het RIVM. Ook kunt u bellen met het landelijk informatienummer: 0800 - 1351.

Corona-informatie in makkelijke taal
Informatie over het coronavirus kan soms lastig te begrijpen zijn. Op deze website legt Steffie u alles uit over het virus in makkelijke taal. Bekijk ook deze folder, met duidelijke plaatjes en uitleg over het virus of onderstaande filmpjes:

Informatie over het coronavirus en de maatregelen

Om deze video te bekijken moet u eerst akkoord gaan met inschakelen van alle cookies.

Voorkeuren aanpassen

 

Afstand bewaren: hoeveel is 1,5 meter?

Om deze video te bekijken moet u eerst akkoord gaan met inschakelen van alle cookies.

Voorkeuren aanpassen
Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws