• NL
Gepubliceerd: 14-01-2021, laatst gewijzigd: 20-04-2022

Coronavaccinatie en uw aandoening: vraag en antwoord

Op deze pagina vindt u informatie over coronavaccinatie. De meeste patiënten kunnen gevaccineerd worden. Bij sommige aandoeningen en behandelingen zijn adviezen opgesteld over de vaccinatie, wat het beste is om te doen. Houdt u er rekening mee dat de informatie nog niet volledig is. Bij nieuwe informatie vullen wij dit op deze pagina aan.

Wat is een booster vaccinatie?
Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie. Deze wordt toegediend minimaal 12 weken nadat de basisserie van de COVID-19-vaccinatie is afgerond (zie de kop 'Wat is een basisserie?'). De boostervaccinatie is bedoeld als oppepper die de werking van de eerste vaccinatieserie verbeterd en zo ook beter beschermd tegen nieuwe virus varianten.

Wat is een basisserie?
Een basisserie COVID-19-vaccinatie is de eerste afgeronde serie vaccinaties en betreft:

 • 1 vaccinatie met COVID-19 Vaccine Janssen, of
 • 1 vaccinatie met Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) of COVID-19 Vaccine Janssen, na een doorgemaakte infectie met COVID-19, of
 • 2 vaccinaties met Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca). Een combinatie van 2 vaccins is hierin mogelijk. Of
 • 3 vaccinaties van meestal een mRNA-vaccin, bij subgroepen immuungecompromitteerde patiënten die een aanvullende vaccinatie hebben ontvangen in de basisserie (3e prik). Een combinatie van 3 vaccins is hierin mogelijk. Of
 • 2-4 vaccinaties in heteroloog schema bij mensen die in het buitenland of in studieverband gevaccineerd zijn en vervolgens aanvullende vaccinaties hebben ontvangen.


Wie komt in aanmerking voor een booster vaccinatie?
Iedereen vanaf 18 jaar kan een boostervaccinatie inplannen via de GGD. U kunt de boostervaccinatie 3 maanden na uw laatste vaccinatie of coronabesmetting krijgen.

Wat is het verschil tussen een booster vaccinatie en een 3e vaccinatie?
Patiënten van Noordwest met een sterk verminderd immuunsysteem kwamen in oktober/november 2021 in aanmerking voor een 3e coronavaccinatie bij de GGD. Deze 3e vaccinatie geldt als basisserie. Deze groep is/wordt uitgenodigd voor een booster via de GGD.

Ik ben een hoog-risico patiënt en heb de basisserie in het ziekenhuis gekregen. Krijg ik de boosterprik ook via het ziekenhuis?
Naast de basisserie komt u als hoog-risico patiënt in aanmerking voor een boosterprik (4e vaccinatie). Deze gaat niet via het ziekenhuis, maar u kunt deze via het reguliere programma van de GGD halen. 

Let op: U kunt de afspraak voor de boosterprik (4e vaccinatie) maken vanaf 3 maanden na de 3e vaccinatie of minimaal 3 maanden na een doorgemaakte infectie.  
Heeft u de griepprik eerst gekregen? Dan moet u minimaal een week (7 dagen) wachten voordat u de coronavaccinatie kunt krijgen. Als u de coronavaccinatie het eerste heeft gekregen moet u minimaal 2 weken wachten voordat u de griepprik kunt krijgen. Deze wachttijd is voor het geval u last heeft van bijwerkingen.

Kan ik in aanmerking komen voor een herhaalprik tegen corona?
Patiënten van Noordwest met een sterk verminderd immuunsysteem komen in aanmerking voor een herhaalprik bij de GGD. Deze extra prik zorgt voor betere bescherming tegen het coronavirus, omdat ze ondanks eerdere vaccinaties onvoldoende antistoffen hebben opgebouwd. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen. Deze groep ontvangt in de week van 20 april 2022 een uitnodiging van het ziekenhuis. De prik wordt gezet bij een GGD-priklocatie.

Meer informatie:
Lees meer informatie op de webiste van het RIVM:

Deze websites worden geactualiseerd wanneer nodig.

Heeft u algemene vragen over de coronavaccins die in Nederland worden gebruikt?
Op deze pagina van het RIVM vindt u algemene informatie over de vaccins, de werkzaamheid en bijwerkingen.
Eenvoudige uitleg over het coronavaccin en wat er in uw lichaam gebeurt, vindt u op deze website.     

Zijn er medicijnen die invloed hebben op de vaccinatie?
Informatie hierover vindt u op de website van het RIVM

Mag ik paracetamol of andere pijnstillers gebruiken na vaccinatie?
Ja, u mag na de vaccinatie paracetamol en andere pijnstillers gebruiken, ook als u die van uw arts voorgeschreven krijgt.

Kan ik de vaccinatie krijgen als ik bloedverdunners neem?
Ja, alleen bij sommige bloedverdunners moet u een aantal maatregelen nemen. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende bloedverdunners.

Gebruikt u alleen een direct werkende antistollingsmedicatie (DOAC)?
Voorbeelden van DOAC zijn: rivaroxaban of edoxaban (dosering 1 x daags) en apixaban of dabigatran (dosering 2 x daags).
U mag gewoon worden gevaccineerd.

Gebruikt u een DOAC en een ander antistollingsmiddel?
Wij adviseren u dan de DOAC 1 dag niet in te nemen:

  • gebruikt u een DOAC 2x per dag? Sla dan de avonddosis vóór de dag van de vaccinatie en de ochtenddosis op de dag van de vaccinatie over
  • gebruikt u een DOAC 1x  per dag? Sla dan op de dag van de vaccinatie de ochtenddosering over

Twijfelt u? Neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Gebruikt u acetylsalicylzuur (Aspro, Aspirine, Alka-Seltzer), clopidogrel (Grepid, Iscover, Plavix) en/of dipyridamol (Persantin)?  
U mag gewoon worden gevaccineerd.

Gebruikt u acenocoumarol, fenprocoumon of gebruik andere vitamine K-antagonisten?
Ja, u mag gevaccineerd worden mits uw INR in het bloed stabiel is. Dit is het geval wanneer bij u de afgelopen 3 maanden deze bloedverdunners niet aangepast hoefden te worden. Bij een wisselende INR moet dit regelmatig gecontroleerd worden door de trombosedienst. U mag alleen een vaccinatie krijgen als uw INR 24 - 72 uur vóór de vaccinatie lager is dan 3,5. Heeft u vragen over het laatste, dan kunt u contact opnemen met de trombosedienst.

Gebruikt u laag-moleculairgewichtsheparine?
Voorbeelden zijn nadroparine (Fraxiparine, Fraxiparine Forte, Fraxodi), dalteparine (Fragmin), tinzaparine (Innohep) en enoxaparine (Clexane, Inhixa, Lovenox).
Om te voorkomen dat bij de vaccinatie een bloeding ontstaat in de spier, adviseren wij u het medicijn 1 dag voor uw vaccinatie niet te gebruiken:

  • gebruikt u dit medicijn 2x per dag? Sla dan de avonddosis vóór de dag van de vaccinatie en de ochtenddosis op de dag van de vaccinatie over
  • gebruikt u het medicijn 1x  per dag? Sla dan op de dag van de vaccinatie de ochtenddosering over

Twijfelt u? Neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Heeft u een aangeboren stollingsstoornis zoals hemofilie of de ziekte van Von Willebrand?
Neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Heeft u een laag aantal bloedplaatjes of slecht werkende bloedplaatjes (trombopathie of trombopenie aantal <50x 109/l))?  
Neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.


Kan ik de vaccinatie krijgen als ik medicijnen neem die mijn afweersysteem beïnvloeden?
Ja, u mag worden gevaccineerd. Wel kunnen sommige medicijnen invloed hebben op uw afweerreactie die zorgen dat de vaccinatie mogelijk minder goed werkt. 
Toch adviseren we u om wel te vaccineren. Het risico van bijwerkingen van vaccinatie weegt niet op tegen het risico het doormaken van COVID-19. Ongeacht de fase van uw behandeling kunt u zich gewoon laten vaccineren met de standaarddosering. Twijfelt u? Neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Kan ik de vaccinatie krijgen als ik chemo- en/of immunotherapie krijg?
Ja, u mag worden gevaccineerd. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Daarom adviseren wij om u zich wel te laten vaccineren, ook als het vaccin mogelijk minder goed werkt door de chemo- en/of immunotherapie. Vanuit praktische overwegingen adviseren we u om het geplande vaccinatiemoment van de overheid te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Antoni van Leeuwenhoek.

Kan ik een vaccinatie krijgen bij HIV?
Patiënten met HIV, zowel onbehandeld, als behandeld met een CD4<200 en behandeld met een CD4>200, worden geadviseerd zich te laten vaccineren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de HIV vereniging

Wat moet ik doen als ik geopereerd moet worden?
Informatie hierover vindt u op de website van het RIVM

Ik heb op de IC gelegen met corona en ik ben nog niet de oude, mag ik gevaccineerd worden?
Informatie vindt u op de website van het RIVM

Heeft u vragen over zwangerschap en vaccinatie?
Informatie over zwangerschap en vaccinatie vindt u onder het kopje ‘Zwangerschap’ op de website van RIVM.

Heeft u vragen over vaccinatie en neurologische ziekten?
Alle patiënten met een neurologische ziekte kunnen worden gevaccineerd, ook patiënten met epilepsie. Alleen kan het vaccin koorts veroorzaken en door de koorts kunnen sommige patiënten met epilepsie een aanval krijgen.

Ik ben allergisch voor bepaalde stoffen. Maakt dat uit?
Informatie hierover vindt u op de website van het RIVM.

Ik ben gevaccineerd in Noordwest, maar kan de coronapaspoort niet ophalen in de CoronaCheck-app, wat moet ik doen?
U heeft waarschijnlijk geen toestemming gegeven dat Noordwest uw gegevens mag doorgeven aan het RIVM. Wilt u alsnog toestemming geven, neem contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Ik ben positief getest in het ziekenhuis, maar kan de coronapaspoort niet ophalen in de CoronaCheck-app omdat de infectie niet bekend is, wat moet ik doen?
Neem contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Ik wil na mijn vaccinaties een stempel in mijn gele boekje, hoe regel ik dat?
Als u in het ziekenhuis bent gevaccineerd, dan kunt u uw vaccinatiebewijs in het gele boekje plakken. U kunt niet bij de GGD terecht. De GGD stempelt uitsluitend in het gele boekje als de vaccinatie ook door de GGD is gegeven. Ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen zijn niet verplicht om het gele boekje te stempelen. Lees alle informatie over het vaccinatiebewijs op de website van het RIVM.
 

Op de website van het RIVM vindt u nog meer vragen en antwoorden over ziekte/behandeling/medicatie.
 

 

 

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws