• NL
Gepubliceerd: 11-11-2021, laatst gewijzigd: 11-11-2021

Verkenningsronde bijzondere tandheelkunde Noordwest afgerond

‘Maak een nieuwe start met het proces rond de bijzondere tandheelkunde, betrek alle relevante partijen en gebruik de komende maanden om te onderzoeken hoe de bijzondere tandheelkunde buiten de muren van het ziekenhuis en voor de patiënten zo dichtbij mogelijk en met behoud van kwaliteit georganiseerd kan worden’. Dat is in hoofdlijnen het advies van onafhankelijk verkenner Anne Jonkman nadat hij in oktober met alle betrokkenen verkenningsgesprekken heeft gevoerd.

Patiënten kunnen ook in 2022 rekenen op tandheelkundige zorg in het ziekenhuis
Jonkman werd in september door de Noordwest Ziekenhuisgroep gevraagd onafhankelijk advies uit te brengen over de continuïteit van de bijzondere tandheelkundige zorg van het ziekenhuis. Dit kwam omdat het proces rond het voorgenomen besluit de zorg buiten en ziekenhuis te organiseren tot dan toe nog niet tot een voor patiënten goede oplossing had geleid. Jonkman sprak onder andere met vertegenwoordigers van patiënten, de betrokken tandartsen, een aantal aanbieders van zorg voor kwetsbare mensen, vertegenwoordigers van de cliëntenraad, raad van bestuur, medische staf en ondernemingsraad van Noordwest en met een vertegenwoordiging van de zorgverzekeraars.

“Noordwest beseft dat het proces te snel is gelopen en kan zich goed vinden in het advies van Jonkman en volgt deze dan ook op”, aldus Noordwestbestuurder Floor Haak-van der Lely. Dit betekent dat patiënten ook het komend jaar gewoon terecht kunnen binnen Noordwest voor hun tandheelkundige zorg en dat een nieuwe en frisse start wordt gemaakt met het proces. Ook tandarts gehandicaptenzorg Aniek Eijsink is namens de tandartsen tevreden met de uitkomst: “Het belangrijkste is dat er geen patiënt buiten de boot valt totdat er een definitieve oplossing is. We maken nu samen een nieuwe start met als doel een duurzame toekomst voor de bijzondere tandheelkunde in onze regio”.

Streven om bijzondere tandheelkunde elders onder te brengen blijft staan
Het uitgangspunt om het merendeel van de tandheelkundige zorg uiteindelijk buiten de muren van het Noordwest als topklinisch ziekenhuis te gaan organiseren noemt Jonkman in zijn advies ‘voor de hand liggend en legitiem’. “Tegelijkertijd kwam het voorgenomen besluit dit jaar te snel tot stand. Daarom adviseer ik Noordwest om de komende maanden te gebruiken om te onderzoeken hoe de bijzondere tandheelkunde duurzaam en met behoud van kwaliteit georganiseerd kan worden”, aldus Jonkman. 

Door de toename in de vraag naar acute en complexe zorg, neemt de druk op de kritische capaciteit van Noordwest toe. “Dat de minder complexe zorg buiten het ziekenhuis geplaatst wordt, lijkt onvermijdelijk. Een oplossing in de regio samen met andere regionale zorginstellingen is dan ook aannemelijk. Een bundeling van de complete bijzondere tandheelkundige zorg in de regio kan leiden tot een robuuster en flexibeler aanbod met nog betere kwaliteit en bereikbaarheid voor deze groep kwetsbare patiënten”, geeft Jonkman aan in zijn advies.

Noordwest start onderzoek
Noordwest start na het advies van Jonkman een onderzoek naar de beste oplossing voor de patiënten waarbij de continuïteit en kwaliteit van zorg voorop staan. Bij dit onderzoek naar de toekomst van de bijzondere tandheelkunde in Noord-Holland Noord worden alle relevante partijen betrokken. “En welke oplossing hier ook uitkomt, Noordwest zal altijd openblijven voor patiënten die multidisciplinaire en complexe zorg nodig hebben”, aldus Floor Haak-van der Lely. 

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws