• NL
Gepubliceerd: 08-08-2017, laatst gewijzigd: 09-08-2017

Afwijkende cholesterolwaarden gerapporteerd

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft in de periode van 7 november 2016 tot en met 19 april 2017 afwijkende cholesterolwaarden gerapporteerd. Het gaat om bloedonderzoek dat is verricht in het Laboratorium KCHI op locatie Alkmaar. Het gaat hierbij om bloed dat is afgenomen op de locaties van Starlet in de regio Alkmaar of in Noordwest, locatie Alkmaar.

Gevolgen
Het bepalen van de cholesterolwaarde is een veelvoorkomend bloedonderzoek bij patiënten met diabetes, hoge bloeddruk en/of hart- of vaatziekten. In deze periode is dit onderzoek 40.000 keer aangevraagd bij 36.000 patiënten. Op dinsdag 8 augustus zijn deze patiënten per brief op de hoogte gebracht. Ondanks dat de afwijking klein is, kan dit bij een beperkt aantal patiënten mogelijk gevolgen hebben gehad voor het behandelbeleid (medicatiedosering). Deze patiënten krijgen het advies contact op te nemen met hun huisarts en/of behandelend arts.

Onderzoek gestart
Wij betreuren het ten zeerste dat deze situatie is ontstaan. Afwijkingen als deze horen niet onopgemerkt te blijven. Het verschil is te klein om bij individuele patiënten op te merken. De waarde fluctueert namelijk altijd een beetje. Kijkend naar een grote groep patiënten over een langere periode is de afwijking aan het licht gekomen. De oorzaak van deze afwijking ligt in een verkeerde afstelling van de apparatuur. Er is een onderzoek gestart om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook is hiervan melding gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Meer informatie
Lees hieronder de veelgestelde vragen. Ook is er een speciaal telefoonnummer geopend dat bereikbaar is van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Dit is 072 - 548 3333.


Veelgestelde vragen

Wat is er aan de hand?
Het laboratorium KCHI van Noordwest, locatie Alkmaar heeft afwijkende cholesterolwaarden gerapporteerd in de periode 7 november 2016 tot 19 april 2017. De totaal cholesterolwaarde is in deze periode 7% te laag geweest. Dit heeft een direct effect op de gerapporteerde LDL-cholesterol. De LDL-cholesterolwaarde is hierdoor 10 tot 20% lager dan deze in werkelijkheid was.

Wat is de LDL-cholesterolwaarde? Waarvoor wordt dit gebruikt?
Het bepalen van de cholesterolwaarde is een veelvoorkomend bloedonderzoek bij patiënten met bekend vaatlijden en risicogroepen zoals mensen met diabetes of ouderen (> 55 jaar). Het LDL-cholesterol is het zogenoemde ‘slechte’ deel van het totaal cholesterol. Op basis van deze waarde bekijkt de arts of de behandeling moet worden aangepast. Dit gaat veelal om de dosering van medicatie.

Welke patiënten hebben een afwijkende cholesterolwaarde gerapporteerd gekregen?
De patiënten bij wie tussen 7 november 2016 en 19 april 2017 een bloedonderzoek is gedaan voor een meting van de LDL-cholesterolwaarde. Het gaat hierbij om bloed dat is afgenomen in Noordwest, locatie Alkmaar of op een van de volgende locaties van Starlet DC:
• Alkmaar
• Bergen
• Broek op Langedijk
• De Rijp
• Dirkshorn
• Egmond aan de Hoef
• Egmond aan zee
• Egmond Binnen
• Heerhugowaard
• Heiloo
• Hensbroek
• Limmen
• Nieuwe Niedorp
• Noord Scharwoude
• Obdam
• Oudorp
• Petten
• Schagen (in beperkte mate)
• Schermerhorn
• Schoorl
• Sint Maartensburg
• Sint Pancras
• Slootdorp
• Stompetoren
• Tuitjenhorn
• Ursem
• Waarland
• Warmenhuizen
• Wieringerwerf

Wat betekent dit voor de patiënten?
Ondanks dat de afwijking klein is, kan dit bij een beperkt aantal patiënten mogelijk gevolgen hebben gehad voor het behandelbeleid (medicatiedosering). Deze patiënten ontvangen op 8 augustus een brief waarin wij hen adviseren contact op te nemen met hun huisarts en/of behandelend arts. Dit gaat om 6.000 patiënten waarbij per individu moet worden gekeken of dit daadwerkelijk gevolgen heeft voor het behandelbeleid. Ook de overige patiënten worden per brief op de hoogte gebracht. Zij hoeven geen contact op te nemen met de huisarts.

In de Alkmaarsche Courant (Noordhollands Dagblad) van 9 augustus staat dat huisartsen onterecht minder medicijnen hebben voorgeschreven dan nodig. Klopt dat?
Voor de grootste groep patiënten heeft het geen gevolgen gehad voor het behandelbeleid. Zij zijn per brief op de hoogte gebracht. Bij 6.000 patiënten moet per individu worden gekeken of dit daadwerkelijk gevolgen heeft voor het behandelbeleid.

Ik behoor tot deze groep patiënten. Wat moet ik doen?
Noordwest brengt u per brief persoonlijk op de hoogte wanneer u tot de groep patiënten behoort waarbij afwijkende cholesterolwaarden gerapporteerd zijn in de periode 7 november 2016 tot 19 april 2017. Deze brief valt naar verwachting dinsdag 8 augustus bij u op de mat. In deze brief staat of u wel of niet contact op moet nemen met uw huisarts en/of behandelend arts.

Ik heb geen brief gehad, maar behoor wel tot deze groep patiënten. Wat moet ik doen?
U kunt het beste contact opnemen met uw huisarts en/of behandelend arts. Zij zijn in het bezit van een overzicht van hun aanvragen waarop op patiëntniveau alle oorspronkelijke en gecorrigeerde waarden zijn weergegeven.

Ik heb meerdere brieven gehad. Hoe kan dat?
In dat geval heeft u in deze periode meerdere bloedonderzoeken laten uitvoeren waarin de cholesterolwaarde is gemeten. Het was voor ons helaas niet mogelijk u één brief te sturen. Dit bracht de zorgvuldigheid van het samenstellen van het adressenbestand in gevaar. Wordt er in een of meerdere van deze brieven aangeraden contact op te nemen met de huisarts, dan raden we u aan dit advies te volgen.

Wat als ik opnieuw moet worden geprikt?
Dan is dat kosteloos. Regel eerst de nieuwe bloedafname via uw huisarts en/of behandelend arts. Heeft u andere vragen over kosten? Dien dan een verzoek in via info-ldl@nwz.nl.

Ik ben op vakantie. Moet ik terugkomen van vakantie?
Nee, u hoeft niet terug te komen van vakantie. Als u terug bent in Nederland kunt u, indien dit vermeld staat in de brief, alsnog contact opnemen met uw huisarts of behandelend arts.

Mijn huisarts is op vakantie. Wat moet ik doen?
Het is niet spoedeisend. Het is daarom geen probleem om te wachten tot uw huisarts weer terug is.

Mijn behandelend arts bij Noordwest is op vakantie. Wat moet ik doen?
In dat geval kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling en vragen naar de dienstdoende arts die waarneemt voor uw eigen arts.

Ik wil mijn afwijkende uitslag weten. Wat moet ik doen?
U kunt inzage krijgen in het afschrift van uw medisch dossier. Hierin staan de gemeten waarde die door ons gerapporteerd is in de periode 7 november 2016 tot 19 april 2017 en de door ons gecorrigeerde waarde. U kunt hiervoor een e-mail sturen die u kunt richten aan inzageenafschrift@nwz.nl. Het afschrift wordt dan per post naar u toe gestuurd. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
De oorzaak van deze afwijking ligt bij een verkeerde afstelling van apparatuur. Afwijkingen als deze horen niet onopgemerkt te blijven. Er is een onderzoek gestart om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben wij hiervan melding gemaakt.

Waarom hebben de uitslagen met een te gunstige cholesterolwaarde zo lang bestaan?
Het verschil is te klein om bij individuele patiënten op te merken. Kijkend naar een grote groep patiënten over een langere periode is de afwijking aan het licht gekomen.

Op 19 april liep de periode af waarin de te gunstige metingen zijn afgegeven. Waarom horen we er nu pas over?
De afwijking is te klein om bij individuele patiënten op te merken. Op het moment dat men naar de waarden van een grote groep patiënten over een langere periode kijkt, vielen de afwijkende waarden op. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit eerder aan het licht komt, is ook onderdeel van het onderzoek dat is gestart naar de oorzaak van deze afwijking.

Hoe voorkomen jullie dat dit in de toekomst weer gebeurd?
Er is een onderzoek gestart om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Uit dit onderzoek zal blijken, hoe herhaling kan worden voorkomen. Hier zullen wij lering uit trekken, want afwijkingen als deze horen namelijk niet onopgemerkt te blijven.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?
Voor klachten hebben wij een officiële procedure. U kunt online het klachtenformulier invullen (klik hier). Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u hier.

Ik heb een brief ontvangen die niet voor mij bedoeld is. Wat moet ik doen?
Als u een brief heeft ontvangen die niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de brief naar ons terug te sturen. Haal met pen het adres door en vermeld op de envelop `Retour afzender`.

Ik heb in deze periode een ander bloedonderzoek uit laten voeren. Is die wel correct uitgevoerd?
Wij hebben dit onderzocht. Er is geen aanleiding om te verwachten dat er bij andere lab-waarden ook afwijkingen zijn opgetreden.

Mijn partnernaam en geboortenaam staan omgedraaid op de brief. Moet ik actie ondernemen?
Het klopt dat in sommige gevallen de partnernaam en geboortenaam per abuis omgedraaid zijn. U kunt bij uw volgende afspraak bij de balie van de afdeling waar u onder behandeling bent navraag doen of uw naam wel correct in uw patiëntendossier staat. Indien nodig kan het dan worden aangepast.

 

 


 

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws