• NL
Gepubliceerd: 04-12-2017, laatst gewijzigd: 04-12-2017

Spoedeisende zorg en acute verloskunde in Noordkop gegarandeerd

Noordwest Ziekenhuisgroep en de zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis hebben afspraken gemaakt om de spoedeisende zorg en acute verloskunde in Den Helder in de toekomst te garanderen.

Constructief
In de afgelopen maanden is er constructief overleg gevoerd tussen Noordwest en de zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis. Zoals bekend zijn zowel de zorgverzekeraars als Noordwest van mening dat de huidige landelijke regeling voor een financiële bijdrage aan de beschikbaarheid van spoedzorg en geboortezorg onvoldoende is. Afgesproken is om gezamenlijk in gesprek te blijven met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS over aanpassing van de regeling. De zorgverzekeraars betalen in de tussenliggende periode een extra bijdrage voor het beschikbaar hebben van medisch personeel  voor de spoedeisende hulp en de acute (geboorte)zorg in het ziekenhuis in Den Helder.

Locatieprofiel
De zorgverzekeraars hebben daarnaast uitgesproken achter het eerder voor Den Helder vastgestelde locatieprofiel te staan en erkennen ook de noodzaak van de bouwkundige aanpassing van de Helderse ziekenhuislocatie. In dat licht zijn er ook afspraken gemaakt over verbetering en gedeeltelijke vernieuwing van het bestaande gebouw.

Toekomst
Joop Hendriks, voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep: ‘We zijn tevreden over de gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd. We deden dat met het belang van een goede (acute) zorg voor de patiënten in ons verzorgingsgebied voor ogen. Er komt nu een eind aan de onzekerheid voor zowel onze patiënten als onze medewerkers. We kunnen verder bouwen aan de toekomst van onze Helderse vestiging.’

Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg van Coöperatie VGZ, en Leonore de Bakker, regiomanager bij Zilveren Kruis, vinden het mooi om te zien dat in twee maanden tijd, met deze drie partners gezamenlijk, een ingewikkeld vraagstuk is omgebogen naar een toekomstbestendig plan. Zo wordt passende zorg voor de bewoners in de kop van Noord-Holland gegarandeerd.

Verbouwplannen
Nu meer duidelijkheid is over het profiel en de toekomst van het Helderse ziekenhuis, worden de verbouwplannen voor deze locatie op korte termijn met alle relevante partijen in de regio besproken,  verder uitgewerkt en in gang gezet.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws