• NL


Gaat u binnenkort naar ons ziekenhuis? Of bent u als patiënt al bekend bij Noordwest Ziekenhuisgroep? Houdt u er rekening mee dat niet alle behandelingen en onderzoeken worden vergoed. Op deze pagina vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Uitleg over de kosten en vergoedingen vindt u ook in de folder ‘Ziekenhuiszorg, wat betaalt u?’.

Controleer uw zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Wilt u zeker weten of uw zorgverzekering de kosten vergoedt? Controleer dan uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Niet alle polissen vergoeden volledig uw ziekenhuisbezoek. Heeft u een budgetpolis, dan ontvangt u in veel gevallen een rekening voor de eigen bijdrage van ons. Om misverstanden te voorkomen, maken wij u erop attent dat u aansprakelijk bent en blijft voor de betaling van uw onderzoek, behandeling en/of opname, ongeacht het feit of u wel of niet verzekerd bent. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden.

Vragen over betaling

Voor informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen, kunt u het beste terecht bij uw zorgverzekeraar.

  • algemene informatie over zorgverzekeringen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid
  • heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen, of heeft u vragen over uw factuur? Dan kunt u contact opnemen met de servicedesk 'kosten & vergoedingen'


Stroomschema

 


Valt uw behandeling onder de
basisverzekering?
Lees verder bij 1 
 
 → nee  
Een aanvullende verzekering vergoedt
mogelijk (een deel van) de kosten.
Lees verder bij 2
 
  ↓ ja    
Is sprake van spoedeisende zorg?
Lees verder bij 3
 → ja
Elke zorgverzekering vergoedt spoedeisende zorg in het ziekenhuis.
Ga in geval van niet levensbedreigende zorg naar uw huisarts of huisartsenpost.
 
 ↓ nee    
Heeft u een geldige verwijzing
van uw huisarts of een specialist?
Lees verder bij 4
 → nee


Zonder verwijzing betaalt u mogelijk
zelf voor de behandeling. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.
 

 ↓ ja    

Is uw behandeling door uw verzekering
gecontracteerd bij Noordwest
Ziekenhuisgroep? Let extra op bij goedkope verzekeringen!
Lees verder bij 5
 
 → nee U betaalt een deel van de kosten zelf.
Lees verder bij 6
 ↓ ja    
Heeft u een verzekering met een verhoogd eigen risico afgesloten?  → nee
U betaalt per kalenderjaar in 2024
zelf de eerste €385,00 aan zorg die
onder de basisverzekering valt.
Dat is het verplichte eigen risico.
Lees verder bij 7
 
 ja    

Afhankelijk van uw verzekering betaalt u
het eerste deel van de zorg die onder de basisverzekering valt.
In 2024 is het eigen risico minimaal
€385,00 en maximaal €885,00.
Lees verder bij 7
 
   

 

1. Welke behandelingen worden wel of niet vergoed?
De kosten van ziekenhuiszorg worden elk jaar verrekend met uw eigen risico. Daarnaast zijn sommige behandelingen niet verzekerd of wordt door uw zorgverzekeraar een eigen bijdrage gevraagd. Informeert u daarom eerst bij uw zorgverzekeraar of u de behandeling (gedeeltelijk) vergoed krijgt.

Valt een videoconsult onder het eigen risico?
Een telefonisch consult of een videoconsult geldt ook als ziekenhuiszorg. Daarom declareren wij dit bij uw zorgverzekering. Houdt u er dus rekening mee dat beide consulten aanspraak maakt op uw eigen risico. Neem bij vragen contact op met uw zorgverzekeraar.

Valt een e-consult onder het eigen risico?
Afhankelijk van uw vraag kan een e-consult in rekening gebracht worden. E-consult valt in dat geval onder uw eigen risico. Dit is alleen als het consult een herhaalafspraak vervangt bij uw zorgverlener. Een e-consult wordt niet in rekening gebracht als: 

  • u de zorgverlener wilt laten weten hoe het nu met u gaat
  • de polikliniekassistent antwoord kan geven op uw vraag 
  • u al een berichtenwisseling via e-consult heeft lopen over de zorgvraag 

Terug naar stroomschema

2. Aanvullende verzekering
U kunt zich aanvullend verzekeren. Verzekeraars bieden verschillende aanvullende verzekeringen aan, waar u zelf uw keuze uit kunt maken. Zo vergoedt de ene aanvullende verzekering de kosten van een kroon, de ander alleen een deel van de kosten of weer een andere vergoedt niets.

Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe. Wilt u meer weten over de prijzen van onze behandeling? U vindt de prijzen in de passantenprijslijst.

Terug naar stroomschema

3. Wat zijn de kosten voor spoedeisende hulp?
Bezoekt u de spoedeisende hulp van Noordwest? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de vergoeding met uw wettelijk eigen risico.

Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost om deze extra kosten te voorkomen. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar Noordwest.

Terug naar stroomschema

4. Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?
Wilt u dat uw specialistische zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar? Dan heeft u een verwijzing nodig. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief van de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Een verwijsbrief is een jaar geldig, na afgifte.

Terug naar stroomschema

5. Heeft Noordwest Ziekenhuisgroep een contract met uw zorgverzekeraar afgesloten?
In het overzicht kunt u vinden met welke zorgverzekeraars Noordwest Ziekenhuisgroep een contract heeft afgesloten. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Noordwest, brengen wij het zogeheten passantentarief in rekening. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen wat dit voor u betekent.

Terug naar stroomschema

6. Geen contract met Noordwest Ziekenhuisgroep?
Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Noordwest, brengt Noordwest het zogeheten passantentarief in rekening. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen wat dit voor u betekent.

Terug naar stroomschema

7.  Het eigen risico: standaard of verhoogd
Het wettelijk verplicht eigen risico geldt voor iedereen die 18 jaar of ouder is. In 2024 is het eigen risico € 385,00. Heeft u met uw zorgverzekeraar afgesproken dat u een hoger eigen risico wilt, waarbij u maandelijks minder premie betaalt? Dan is het bedrag hoger dan de bovengenoemde bedragen, tot maximaal €885,00. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

De kosten die vallen onder uw eigen risico betaalt u als u gebruik maakt van zorg. Heeft u dit bedrag al besteed bij een andere zorgverlener dan Noordwest, dan wordt het eigen risico niet meer in rekening gebracht.

Let op
Overschrijdt uw behandeling de wettelijke termijn in een nieuw kalenderjaar, dan verrekent uw zorgverzekeraar opnieuw uw eigen risico. Voorbeeld: U start in september 2023 met uw behandeling en de wettelijke termijn voor deze behandeling sluit in januari 2024. Duurt uw behandeling langer dan januari 2024? Uw eigen risico wordt dan verrekend voor zowel 2023 als voor 2024.

De begindatum van uw behandeling bepaalt welke zorgverzekeraar uw behandeling vergoedt. Bent u per 1 januari 2024 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? En wordt uw lopende behandeling vanuit 2023 vervolgd in 2024? Neemt u dan contact op met de servicedesk 'kosten & vergoedingen' voor nadere uitleg.

Terug naar stroomschema

Lees meer over:

 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Kosten & vergoedingen