• NL

Het passantentarief is het tarief voor patiënten die geen verzekering hebben. Passantentarieven gelden ook voor patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeringsmaatschappij waarmee Noordwest geen contract heeft afgesloten, bijvoorbeeld een verzekering in het buitenland. Wilt u een indicatie van de kosten van uw behandeling? Neem dan contact op met de servicedesk 'kosten & vergoedingen'.

Niet verzekerde zorg

Als de behandeling niet medisch noodzakelijk is en de behandeling niet is opgenomen in uw aanvullende zorgverzekering, dan vergoedt de zorgverzekeraar dit niet. We spreken dan van niet verzekerde zorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cosmetische operaties, sterilisaties en spataderen. U betaalt de behandelingen zelf. De prijs van de behandeling kunt u opvragen bij de servicedesk 'kosten & vergoedingen', of bekijk de passantentarieven in de prijslijsten hieronder.

Passantenprijslijst

Onderstaande prijslijsten zijn van toepassing als u geen basisverzekering in Nederland heeft afgesloten of als uw zorgverzekeraar géén contract heeft afgesloten met ons ziekenhuis:

Houdt u er rekening mee dat de prijs van de passantenprijslijst een indicatie is van de kosten. De prijzen zijn onder voorbehoud. Tijdens uw behandeling kan blijken dat er meer nodig is. De kosten kunnen dan hoger uitvallen dan de prijs die u heeft gekregen/gevonden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk 'kosten & vergoedingen'.

Uitleg prijslijst
Op de prijslijst komt u de volgende termen tegen:

  • declaratiecode: code die voor de verwerking van de factuur wordt gebruikt
  • zorgproduct: code die gebruikt wordt door de medisch specialist om de behandeling te registeren
  • totaal tarief: alle kosten die wij als ziekenhuis maken voor het DBC-zorgproduct, inclusief het honorarium van de medisch specialist


Andere prijslijsten/tarieven

 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Niet verzekerd of een buitenlandse verzekering?