• NL

Voor 2019 heeft Noordwest Ziekenhuisgroep met iedere zorgverzekeraar afspraken gemaakt. Let op: dit geldt niet voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis. Bekijk het overzicht:

Zorgverzekeraar Label  Contract Toelichting
 VGZ Aevitae *1 ja  
  Bewuzt ja              
  De Goudse ja              
  IAK ja  
  IZA Cura ja  
  IZA Zorgverzekeraar ja  
  IZZ Zorgverzekeraar ja  
  Turien & Co (VGZ) *1 ja  
  Univé ja  
  Zekur ja  
  VGZ ja  
  Zorgverzekeraar UMC ja  
Zilveren Kruis Avéro Achmea ja  
  De Friesland Zorgverzekeraar ja  
  FBTO ja  
  Ik! ja  
  Interpolis ja  
  Kiemer ja  
  Nedasco *1 ja  
  OZF Achmea ja  
  Pro Life ja  
  Turien & Co (Avéro) *1 ja  
  YouCare ja  
  Ziezo (Zilveren Kruis) ja  
  Zilveren Kruis Achmea ja  
CZ CZ  ja  
  CZdirect ja  
  Delta Lloyd ja  
  OHRA ja  
Menzis Anderzorg ja  
  Azivo ja  
  Hema  ja  
  Menzis ja  
  PMA ja  
Multizorg  ONVZ  ja  
  PNOzorg ja  
  VvAA ja  
  Zorg en Zekerheid  ja  
  AZVZ ja  
  De Amersfoortse ja  
  Ditzo ja  
  ENO ja  
  Energiek ja  
  Salland ja  
  Salland Direct ja  
DSW DSW ja  
  Stad Holland  ja  
  inTwente  ja  
ASR   ja    
Caresq Promovendum ja    
National Academic ja    
  Besured ja    

*1 Volmachten zijn zelfstandig, maar wel verbonden aan een zorgverzekeraar

Budgetpolissen Zilveren Kruis

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft voor 2019 met iedere zorgverzekeraar een contract afgesloten. Dit geldt voor alle zorgpolissen, met als enige uitzondering de budgetpolissen van Zilveren Kruis. Hiervoor heeft Noordwest Ziekenhuisgroep in 2019 en 2020 géén contract. Het gevolg is dat u met een van deze polissen in Noordwest voor vrijwel alle geplande basiszorg (basiszorg op afspraak) ongeveer een kwart van de kosten zelf moet betalen. Met alle andere zorgpolissen krijgt u, zoals het er nu uitziet, geplande basiszorg wel vergoed.

Welke polissen?
Het gaat om de volgende polissen:

 • ZieZo Selectief
 • Zilveren Kruis Basis Budget
 • Zilveren Kruis TCN Internetbasispolis
 • Zilveren Kruis Beter Af Selectief Polis
 • Zilveren Kruis Zorg Plan Selectief
 • Pro Life Principe polis budget

Met een polis uit dit rijtje krijgt u maximaal 75% vergoed van het gemiddelde tarief waarvoor Zilveren Kruis in andere ziekenhuizen zorgcontracten heeft afgesloten. Voor het restbedrag (ongeveer 25% van de totale kosten) ontvangt u van het ziekenhuis een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s of meer.

Uitzonderingen
In een aantal gevallen krijgt u met een budgetpolis van Zilveren Kruis wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor:

 • spoedzorg (spoedeisende hulp)
 • verloskundige zorg in verband met een bevalling
 • röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, een scopie of ander onderzoek op aanvraag van de huisarts
 • een behandeling bij kinderen tot 18 jaar
 • IVF- en vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen
 • een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); een behandeling op de afdeling Psychiatrie
 • bevolkingsonderzoek darmkanker

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Gecontracteerde zorgverzekeraars