• NL

Voor 2023 heeft Noordwest Ziekenhuisgroep met iedere zorgverzekeraar een contract afgesloten.
Let op: dit geldt niet voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis. Hiervoor heeft Noordwest géén contract afgesloten.

Bekijk het actuele overzicht van 2023:

Zorgverzekeraar      Label Contract      Toelichting
VGZ VGZ Nee Nog in onderhandeling
  Unive Nee Nog in onderhandeling
  UMC Zorgverzekeraar Nee Nog in onderhandeling
  Zekur Nee Nog in onderhandeling
  VGZ bewzut Nee Nog in onderhandeling
  IZZ Nee Nog in onderhandeling
  IZA Nee Nog in onderhandeling
Zilveren Kruis De Friesland Ja  
  FBTO Ja  
  Interpolis Ja  
  Zilveren Kruis Ja  
  Pro Life Ja  
  ZieZo Ja  
CZ Nationale Nederlanden Nee Nog in onderhandeling
  OHRA Nee Nog in onderhandeling
  CZ Nee Nog in onderhandeling
  Just Nee Nog in onderhandeling
  CZ direct Nee Nog in onderhandeling
Menzis Anderzorg Nee Nog in onderhandeling
  Menzis Nee Nog in onderhandeling
  Hema Nee Nog in onderhandeling
  VinkVink Nee Nog in onderhandeling
DSW Stad Holland Ja  
  DSW Ja  
  inTwente zorgverzekeraar Ja  
ONVZ ONVZ Ja  
  VvAA Ja  
  Jaaah Ja  
ASR A.S.R. Nee Nog in onderhandeling
  Ditzo Nee Nog in onderhandeling
Zorg en Zekerheid AZVZ Ja  
  Zorg en Zekerheid Ja  
Eucare Aevitae Ja  
  Care4Life Ja  
Eno Salland Ja  

*1 Volmachten zijn zelfstandig, maar wel verbonden aan een zorgverzekeraar

Budgetpolissen Zilveren Kruis

Noordwest Ziekenhuisgroep streeft ernaar voor 2023 met iedere zorgverzekeraar een contract af te sluiten. Dit geldt voor alle zorgpolissen, met als enige uitzondering de budgetpolissen van Zilveren Kruis. Hiervoor heeft Noordwest in 2022 en 2023 géén contract met Zilveren Kruis. Het gevolg is dat u met een van deze polissen in Noordwest voor vrijwel alle geplande basiszorg (basiszorg op afspraak) ongeveer een kwart van de kosten zelf moet betalen. Met alle andere zorgpolissen krijgt u, zoals het er nu uitziet, geplande basiszorg wel vergoed.

Welke polissen?
Het gaat om de volgende polissen:

 • ZieZo Selectief
 • Zilveren Kruis Basis Budget
 • Zilveren Kruis TCN Internetbasispolis
 • Zilveren Kruis Beter Af Selectief Polis
 • Zilveren Kruis/Avéro Achmea Zorg Plan Selectief
 • Pro Life Principe polis budget

Met een polis uit dit rijtje krijgt u maximaal 75% vergoed van het gemiddelde tarief waarvoor Zilveren Kruis in andere ziekenhuizen zorgcontracten heeft afgesloten. Voor het restbedrag (ongeveer 25% van de totale kosten) ontvangt u van het ziekenhuis een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s of meer.

Uitzonderingen
In een aantal gevallen krijgt u met een budgetpolis van Zilveren Kruis wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor:

 • spoedzorg (spoedeisende hulp)
 • verloskundige zorg in verband met een bevalling
 • röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, een scopie of ander onderzoek op aanvraag van de huisarts
 • een behandeling bij kinderen tot 18 jaar
 • een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); een behandeling op de afdeling Psychiatrie
 • bevolkingsonderzoek darmkanker

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Gecontracteerde zorgverzekeraars