• NL

We streven naar een omgeving, waar iedereen zich prettig kan voelen. We hebben drie uitgangspunten en daarbij horen een paar regels. Deze gelden voor iedereen in ons ziekenhuis.

In de bedrijvigheid van elke dag streven we naar een schone, rustige omgeving

  • geen lawaai
  • handel, collectes enquetes of aanplakbiljetten mogen alleen met toestemming van de raad van bestuur
  • afval in de afvalbak
  • roken in het gebouw en op het terrein is niet toegestaan, dit geldt ook voor elektronische rookwaren


In ons ziekenhuis heeft men respect voor elkaar

  • scheld/intimideer/discrimineer niet en gebruik geen geweld
  • maak niet ongevraagd foto's, film- en/of geluidsopnamen


We letten op veiligheid

  • meld onveilige situaties bij een medewerker op uw afdeling
  • blokkeer geen nooduitgangen en vluchtwegen, gebruik ze alleen bij gevaar
  • zet uw mobiele telefoon uit bij storingsgevoelige apparatuur. Deze is herkenbaar aan de 'verboden te bellen'-sticker

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Huisregels