• NL

Bezoekt u een zorgverlener, bijvoorbeeld een arts in het ziekenhuis? Dan houdt deze zorgverlener een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw klachten, diagnose en behandeling. 

Medische gegevens inzien
Meestal komt u buiten het ziekenhuis ook bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij uw huisarts, huisartsenpost, thuiszorgverpleegkundige, fysiotherapeut of medisch specialist in een ander ziekenhuis. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener ook de medische gegevens beschikbaar binnen Noordwest kan bekijken. Want de juiste en meest actuele informatie draagt bij aan goede, snelle en veilige zorg. Ook ’s avonds en in het weekend. Bovendien hoeft u niet opnieuw uw verhaal te doen of meerdere keren hetzelfde onderzoek te ondergaan.

Alleen met uw toestemming
Een zorgverlener buiten het ziekenhuis kan uw medische gegevens binnen Noordwest enkel inzien met uw toestemming. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op deze pagina. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Hieronder een aantal veel gestelde vragen:

Waarom is toestemming geven nodig?
Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Geen enkele zorgverlener mag uw medische gegevens zomaar delen met andere zorgverleners. Dat mag alleen als zij direct betrokken zijn bij uw behandeling óf indien u daar speciaal toestemming voor geeft. Het delen van uw gegevens gebeurt via speciale uitwisselingssystemen voor de zorg. Deze netwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen deze netwerken gebruiken. Noordwest voldoet aan deze strenge beveiligingseisen.

Ik heb toestemming gegeven. Kunnen alle zorgverleners mijn medische gegevens opvragen?
Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens inzien nadat u toestemming heeft gegeven. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Wij controleren of zij zich daar aan houden. Zorgverzekeraars, verzekeringsartsen en arbo-artsen zijn wettelijk uitgesloten van inzage. Zij kunnen alleen medische gegevens krijgen als u daarvoor een schriftelijke machtiging heeft ingevuld. We houden een overzicht bij van type zorgverleners waar Noordwest gegevensuitwisseling mee tot stand heeft gebracht. Bekijk het actuele overzicht

Wat is het actuele overzicht van zorgverleners, die zonder ondertekende volmacht mijn medische gegevens mogen opvragen?
Nadat u toestemming heeft gegeven voor het delen van uw medische gegevens, kunnen onderstaande zorgverleners uw medisch dossier inzien:

 • uw eigen huisarts
 • de waarnemer van uw huisarts als inzage in uw medisch nodig is. De waarnemer geeft de reden hiervoor op
 • de verpleeghuisarts als u bent opgenomen in een verpleeghuis
 • de radioloog van de ziekenhuizen in Beverwijk en Hoorn, als u ook in behandeling bent of komt bij deze ziekenhuizen
   

Hoe geef ik het ziekenhuis toestemming om mijn medische gegevens te delen?
Noordwest vraagt uw toestemming voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens via een zogenaamd uitwisselingssysteem. U kunt uw toestemming geven via het Patientenportaal Mijn Noordwest > Mijn Gegevens > Mijn toestemming. Ga naar Mijn Noordwest 
Wilt u dit liever schriftelijk doen? Dan vult u hiervoor een formulier in. Er zijn 3 formulieren:

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?
Noordwest vermeldt uw toestemming in uw dossier. Vanaf dan zijn de medische gegevens in uw dossier beschikbaar voor andere zorgverleners buiten Noordwest als zij u behandelen. Dit gebeurt via online via uitwisselingsystemen. Is uw zorgverlener niet aangesloten op een digitaal uitwisselingssysteem? Dan ontvangt deze zorgverlener enkel bij doorverwijzing de noodzakelijke gegevens uw medisch dossier om u verder te behandelen. Wilt u uw medisch dossier in dit geval toch delen? Dan kunt u gebruik maken van de procedure inzage afschrift

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?
U kunt uw toestemming altijd intrekken. Andere zorgverleners kunnen uw medische gegevens dan niet meer inzien. Ook niet in noodsituaties. Dit geldt ook voor uw huisarts. U kunt u toestemming intrekken via het Patientenportaal Mijn Noordwest > Mijn Gegevens > Mijn toestemmingen. Ga naar Mijn Noordwest. Wilt u dit liever schriftelijk doen? Dan kunt u hiervoor bovengenoemde formulieren gebruiken.

Waarom kan ik niet per zorgverlener een andere keuze maken?
Het is niet mogelijk per zorgverlener een andere keuze te maken. Dus bijvoorbeeld uw huisarts wel, maar een zorgverlener in een ander ziekenhuis niet. Het is wél mogelijk per elektronisch uitwisselingssysteem een andere keuze te maken. Dit zijn:

 • medische beeldvorming (XDS): uitwisseling van radiologische beelden en beeldverslagen voor uw behandelaren in andere ziekenhuizen in Nederland, waaronder RKZ, Amsterdam UMC, AVL
 • medische gegevens met uw ander behandelaren (transmuraal zorgplatform): uitwisseling van medische gegevens voor uw behandelaren buiten Noordwest (bijvoorbeeld thuiszorg, fysiotherapie, tandarts, verpleeghuis, verzorgingshuis)
 • medische gegevens met uw huisarts (zorgverlenerportaal): een applicatie waarbinnen uw huisarts, de waarnemend huisarts (de reden wordt opgegeven) en uw verpleeghuisarts (als u bent opgenomen in een verpleeghuis) toegang heeft tot uw medisch dossier 
   

Welke gegevens stelt mijn ziekenhuis beschikbaar voor andere zorgverleners?
Noordwest houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw ziekenhuis kan met uw toestemming verschillende gegevens beschikbaar stellen voor andere zorgverleners:

Gegevens over uw medicijngebruik
In uw dossier staat welke medicijnen aan u zijn voorgeschreven. En welke medicijnen u heeft gekregen. In het overzicht staat ook of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Het delen van deze gegevens maakt uw medicijngebruik veilig(er).

Uitslagen van onderzoeken
Dit zijn de uitslagen en verslagen van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het ziekenhuis. Net als medische beelden, zoals röntgenfoto’s en MRI-scans. Deze gegevens kunnen worden ingezien door andere zorgverleners, zoals uw (huis-)arts en specialisten in andere ziekenhuizen.

Overdrachtsgegevens
Het kan gebeuren dat uw behandeling - deels - wordt overgenomen door een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld door uw huisarts, een thuiszorgverpleegkundige, verpleeghuisarts, fysiotherapeut of een medisch specialist in een ander ziekenhuis. Het ziekenhuis deelt dan belangrijke informatie over uw klachten. En welke behandelingen u daarvoor krijgt.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medisch dossier?
Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Hoe worden mijn medische gegevens beschikbaar gesteld?
Noordwest maakt gebruik van goed beveiligde uitwisselingssystemen. Dit zijn:

 • medische beeldvorming (XDS): uitwisseling van radiologische beelden en beeldverslagen voor uw behandelaren in andere ziekenhuizen in Nederland, waaronder RKZ, Amsterdam UMC, AVL
 • medische gegevens met uw ander behandelaren (transmuraal zorgplatform): uitwisseling van medische gegevens voor uw behandelaren buiten Noordwest (bijvoorbeeld thuiszorg, fysiotherapie, tandarts, verpleeghuis, verzorgingshuis)
 • medische gegevens met uw huisarts (zorgverlenerportaal): een applicatie waarbinnen uw huisarts, de waarnemend huisarts (de reden wordt opgegeven) en uw verpleeghuisarts (als u bent opgenomen in een verpleeghuis) toegang heeft tot uw medisch dossier 
   

Voor het beschikbaar stellen van medische gegevens via deze uitwisselingssystemen is Noordwest verantwoordelijk. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners buiten Noordwest die aan strenge aansluiteisen voldoen. Noordwest stelt enkel gegevens beschikbaar wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven.

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld en is dit veilig?
Het delen van uw gegevens gebeurt via goed beveiligde uitwisselingssystemen. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge aansluiteisen mogen hiervan gebruik maken. 

Zorgverleners komen hiervoor in aanmerking als zij AGB geregistreerd zijn. Een AGB-code is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met de AGB-code kan de zorgverlener dus worden geïdentificeerd, zoals het BSN voor personen, maar daarnaast borgt de AGB-registratie ook of de zorgverlener gekwalificeerd en bevoegd is om zorg te leveren. Een zorgaanbieder heeft bijvoorbeeld ook een geldige AGB-code nodig om uitgevoerde zorg te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar.

Als middel om in te loggen (zoals inloggen via DigiD noodzakelijk is voor MijnNoordwest) moet de zorgverlener een UZI-pas gebruiken. UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort en wordt uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De registratie van de UZI-passen vindt plaats in het UZI-register.

Alleen met deze combinatie van een geldige AGB-code en geldige UZI-pas kan de zorgverlener gebruik maken van uitwisselingsystemen.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacybescherming@nwz.nl

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Toestemming delen medische gegevens