• NL

Overzicht: zorgverleners met rechten tot inzage in uw medisch dossier
Laatst gewijzigd: februari 2022

Nadat u toestemming heeft gegeven voor het delen van uw medische gegevens, kunnen onderstaande zorgverleners uw medisch dossier inzien*:

 • uw eigen huisarts
 • de waarnemer van uw huisarts als inzage in uw medisch nodig is. De waarnemer geeft de reden hiervoor op
 • de verpleeghuisarts als u bent opgenomen in een verpleeghuis
 • de radioloog van de ziekenhuizen in Beverwijk en Hoorn, als u ook in behandeling bent of komt bij deze ziekenhuizen


Op termijn kunnen ook onderstaande zorgverleners uw medisch dossier inzien*, wanneer zij betrokken zijn of worden bij het behandelplan voor uw specifieke zorgvraag. Noordwest is dit aan het voorbereiden. De zorgverleners waarvoor toegang in voorbereiding is, zijn BIG** geregistreerd:

 • apotheker
 • arts 
 • verpleegkundig specialist
 • physician assistant
 • tandarts
 • verloskundige 
 • fysiotherapeut


Zij kunnen werkzaam zijn in de onderstaande zorginstellingen, waar u onder behandeling kan zijn:

 • huisartspraktijken en huisartsenposten
 • verpleeghuizen
 • gehandicaptenzorg instellingen 
 • sportinstituten
 • verloskundige praktijken
 • revalidatiezorg instellingen 
 • openbare apotheken 
 • andere Nederlandse ziekenhuizen 
 • geestelijke Gezondheidszorg instellingen
 • tandartspraktijken
 • trombosediensten
 • zelfstandige behandel centra (ZBC’S)
 • fysiotherapiepraktijken


Meer informatie
Meer informatie over het geven van toestemming vindt u op nwz.nl/toestemming
Meer informatie over gegevensbescherming leest u in onze privacyverklaring voor patiënten op de webpagina 'regels en privacy'.

* Dit kan alleen wanneer zij betrokken zijn bij uw behandeling. Zij krijgen alleen toegang tot relevante informatie met betrekking tot de zorgvraag die er op dat moment is. 
** BIG = Beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG betreft beroepsbeoefenaars in de gezondheidzorg.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Zorgverleners inzage medisch dossier