• NL
 info

Bij een chirurgische kaakcorrectie corrigeren we de stand van de kaak met een operatie. Deze correctie heeft een positieve invloed op de kauwfunctie, de stand van het gebit, de luchtwegen en de gezichtsuitdrukking. Bij de behandeling zijn meestal een tandarts, een orthodontist en een kaakchirurg betrokken. Voordat we uw kaak opereren, worden uw tanden en kiezen in de juiste stand gezet. Er zijn verschillende operatiemethoden. In alle gevallen maakt de kaakchirurg een snede in het bot om op die manier de kaak of een deel ervan te kunnen verschuiven. Dit heet een osteotomie. Een orthodontische behandeling met kaakcorrectie duurt in totaal ongeveer anderhalf tot twee jaar.

Vier verschillende kaakcorrecties

Te kleine onderkaak
Om een te kleine onderkaak te verlengen, splijt de kaakchirurg de onderkaak als het ware en schuift een deel naar voren. Omdat er nog contact bestaat tussen de botdelen, groeit dit aan. De kaakchirurg zet de botdelen met schroefjes aan elkaar vast. U kunt uw mond na de operatie meestal gewoon opendoen.Te grote onderkaak
Door ‘splijting’ van de kaak kan de kaakchirurg een deel van de kaak naar achteren schuiven. Aan beide kanten wordt een stukje bot van de kaak verwijderd. (Zie verder de te kleine onderkaak.) Een andere manier is om de kaakdelen een stukje over elkaar te schuiven waardoor ze overlappen en weer aan elkaar groeien. Plaatjes en schroefjes zijn bij deze operatiemethode niet mogelijk. Uw boven- en onderkaak worden zes weken aan elkaar vastgezet met staaldraadjes of strakke elastiekjes. U kunt dan alleen vloeibaar eten.


Verplaatsing van de hele bovenkaak
De kaakchirurg maakt een horizontale snede door de neusbijholten in de bovenkaak en verplaatst deze in de gewenste richting. De bovenkaak wordt daarna weer stevig bevestigd. U kunt uw mond na de operatie gewoon opendoen.

Verplaatsing van gedeelten van de kaak
Ook een stukje van de boven- of onderkaak met een groepje tanden of kiezen kan in zijn geheel worden verplaatst. Soms is het nodig om ook de kinpunt tijdens deze ingreep iets te verschuiven.

Hoe bereidt u zich voor op een chirurgische kaakcorrectie?
Wilt u weten wat u te wachten staat bij een operatie onder narcose? Dan kunt u zich voorbereiden met de video ‘Goed voorbereid op uw operatie’.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Chirurgische kaakcorrectie