• NL
 info

Bij een CVA (Cerebro Vasculair Accident) wordt de toevoer van bloed naar de hersenen plotseling onderbroken. Dit kan het gevolg zijn van een hersenbloeding of een herseninfarct. Hierdoor ontstaan vaak verlammingsverschijnselen aan één kant van het lichaam en spraakstoornissen en problemen in het denken en handelen. Een CVA wordt ook wel een beroerte genoemd. De revalidatiebehandeling bestaat uit een combinatie van:

  • fysiotherapie
  • ergotherapie
  • logopedie
  • maatschappelijk werk
  • psychologie
Welke behandelingen precies nodig zijn, bepaalt de revalidatiearts in overleg met u.
Lees meer informatie over wat u van het behandelteam kunt verwachten.

Hoe bereidt u zich voor op uw revalidatie bij een CVA?
U hoeft u niet op een speciale manier voor te bereiden op de revalidatie. Bij uw eerste afspraak krijgt u informatie van het secretariaat en uw behandelaars. Voel u vrij om een naastbetrokkene mee te nemen.
 
Wat kunt u verwachten na de revalidatiebehandeling?
Meestal start revalidatie tijdens een ziekenhuisopname en komt u daarna op de polikliniek om deze revalidatie voort te zetten. U leert uw herstel bevorderen en kunt alles wat u heeft geleerd, toepassen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met uw lichamelijke en geestelijke vermoeidheidsklachten, maar ook hoe u zich eventueel kunt redden met 1 hand, lopen kan verbeteren, (opnieuw) leert fietsen, mogelijkheden bekijkt om werk te hervatten, enzovoort. 
Tijdens de behandeling wordt een plan gemaakt om na afloop van revalidatie het geleerde vol te houden. Uw fysiotherapeut probeert altijd samen met u een sport of andere vorm van beweging te vinden die u zelf kunt blijven doen na afloop van de revalidatie.

Nazorg
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het zijn dat u nog nazorg nodig heeft. In overleg met u verwijzen we u zo nodig naar:
  • een logopedist, ergotherapeut of fysiotherapeut bij u in de buurt
  • ambulante zorg thuis, bijvoorbeeld van Esdégé Reigersdaal of MEE
  • arbeidsreïntegratie
  • activiteitencentrum of sport

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Revalidatie bij een CVA (beroerte)