• NL
 info

MS (Multiple Sclerose) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Afhankelijk van de plaats van de beschadigingen, kan MS zeer uiteenlopende klachten veroorzaken. Dit heeft grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Tijdens de revalidatiebehandeling leren we u hoe u ondanks de beperkingen zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Daarbij kijken we niet naar uw beperkingen, maar juist naar uw mogelijkheden.

Intensief revalidatieprogramma
We hebben een compleet en intensief programma van 8 of 18 weken, afhankelijk van de ernst van de klachten en uw behandelwensen. U komt voor uw behandeling meestal 1 of 2 keer per week naar de afdeling revalidatie. De behandeling bestaat uit een combinatie van:

  • fysiotherapie: aandacht voor bewegingspatronen, conditie, sportmogelijkheden, enzovoort
  • ergotherapie: begeleiding bij lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, cognitieve klachten, timemanagement en dagindeling, problemen met werk, ergonomische tips en eventuele hulpmiddelen en voorzieningen
  • logopedie: bijvoorbeeld slikproblemen, problemen bij spraak en vinden van woorden
  • maatschappelijk werk: bijvoorbeeld begeleiding bij problemen van arbeid en verwerking
  • psychologie: aandacht voor stemming, angst- en verwerkingsproblemen, neuropsychologisch onderzoek

Hoe bereidt u zich voor op revalidatie bij MS?
Na verwijzing krijgt u een vragenlijst over uw klachten die u van tevoren thuis invult. Op basis van uw klachten en/of beperkingen bepaalt de revalidatiearts tijdens een intakegesprek of en welke behandeling mogelijk is.

Wat kunt u verwachten na de revalidatiebehandeling?
Na de behandeling kunt u alles wat u heeft geleerd toepassen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het leren omgaan met vermoeidheid of een aangepaste dagindeling. Uw fysiotherapeut probeert altijd samen met u een sport of andere vorm van beweging te vinden die u zelf kunt blijven doen. Zo nodig verwijzen we u voor nazorg naar een therapeut bij u in de buurt of naar een activiteitencentrum voor dagbesteding. Ongeveer drie maanden na uw behandeling heeft u een afspraak met de revalidatiearts om te evalueren hoe het dan met u gaat.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Revalidatie bij MS