• NL
 info

MS (Multiple Sclerose) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Afhankelijk van de plaats van de beschadigingen, kan MS zeer uiteenlopende klachten veroorzaken. U komt voor uw behandeling meestal één of twee keer per week naar de afdeling revalidatie. De behandeling bestaat uit een combinatie van:

  • fysiotherapie
  • ergotherapie
  • logopedie
  • maatschappelijk werk
  • psychologie

Hoe bereidt u zich voor op revalidatie bij MS?
Na verwijzing krijgt u een vragenlijst over uw klachten die u van tevoren thuis invult. Op basis van uw klachten en/of beperkingen bepaalt de revalidatiearts of en welke behandeling mogelijk is.

Wat kunt u verwachten na de revalidatiebehandeling?
Na de behandeling kunt u alles wat u heeft geleerd toepassen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het leren omgaan met vermoeidheid of een aangepaste dagindeling. Uw fysiotherapeut probeert altijd samen met u een sport of andere vorm van beweging te vinden die u zelf kunt blijven doen. Zo nodig verwijzen we u voor nazorg naar een therapeut bij u in de buurt of naar een activiteitencentrum voor dagbesteding. Ongeveer drie maanden na uw behandeling heeft u een afspraak met de revalidatiearts om te evalueren hoe het dan met u gaat.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Revalidatie bij MS