• NL
 ziektebeeld
 specialisme
 folders
Geen folders gevonden.
 info

Omdat MS grillig verloopt en het verloop bovendien per persoon zo verschilt, is er geen standaardbehandeling mogelijk. De neuroloog overlegt met u welke behandeling voor u persoonlijk het meest geschikt is. Dit persoonlijke behandelplan is vooral gericht op het voorkomen en herstellen van neurologische schade

Welke patiënten worden verwezen naar MS-zorg?
Als de diagnose MS gesteld is, kunt u een beroep doen op onze MS-zorg. Uw neuroloog verwijst u naar de MS-verpleegkundige van het MS-team. U kunt binnen twee weken bij haar terecht. Heeft u een neurologische aandoening die lijkt op MS, zoals erfelijke spastische paraparese (ziekte van Strümpell-Lorrain), X-gebonden adrenoleukodystrofie en CADASIL, dan kunnen we u ook verwijzen naar het MS-team.

MS-zorg
U wordt behandeld en begeleid door een gespecialiseerd multidisciplinair MS-team. Dit team bestaat uit een:

 • neuroloog
 • uroloog
 • revalidatiearts
 • MS-verpleegkundige

Dankzij nauwe onderlinge samenwerking en korte lijnen kunnen we uw behandeling en begeleiding goed op elkaar afstemmen en u snel naar de juiste specialist verwijzen. Uiteraard bent u daar ook zelf nauw bij betrokken. Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep werken we voor uw behandeling samen met de poliklinieken revalidatie, urologie en continentiezorg. Verder hebben we regelmatig overleg met de specialisten van het MS-centrum van Amsterdam UMC.

Wat kunt u verwachten van de MS-verpleegkundige?
Een belangrijke spil in de MS-zorg is de MS-verpleegkundige. Een MS-verpleegkundige is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met MS. Door haar kennis en ervaring is zij goed op de hoogte van de soms ingrijpende gevolgen van de ziekte. Zij kan eventuele problemen daardoor snel herkennen en heeft aandacht voor niet alleen de lichamelijke, maar ook de psychosociale gevolgen van MS. Zo nodig verwijst de MS-verpleegkundige u - in overleg met u en uw neuroloog - naar andere zorgverleners.

Spreekuur van de MS-verpleegkundige
Zij heeft haar eigen spreekuur waarvoor u - na verwijzing door uw neuroloog - een afspraak kunt maken. U kunt bij de MS-verpleegkundige terecht voor begeleiding, informatie en advies over:

 • uw ziekte, medicatie en onderzoeken
 • hoe u kunt omgaan met uw ziekte
 • andere hulpverlenende instanties
 • hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen
 • goede afstemming van de zorg van alle betrokken zorgverleners (zoals maatschappelijk werk, diëtiste en thuiszorg)
 • psychosociale ondersteuning
 • een luisterend oor voor u en uw naaste(n)

Als u dat prettig vindt, bespreekt u deze thema’s met behulp van een online MS-dagboek dat u kunt bijhouden.

Telefonisch spreekuur
Voor meer informatie over onze MS-zorg of met vragen over uw behandeling of eventuele (nieuwe) klachten, kunt u ook tussen uw afspraken door contact opnemen met de MS-verpleegkundige.

Vlinderkeurmerk MS-zorg
Ziekenhuizen die genoeg expertise over MS in huis hebben, komen in aanmerking voor het Vlinderkeurmerk. Een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van het keurmerk, is het hebben van een multidisciplinair zorgteam. Om goede zorg te bieden aan mensen met MS, zijn criteria opgesteld waar ziekenhuizen aan moeten voldoen.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: MS-zorg