• NL
 info

Op de afdeling revalidatie behandelen we patiënten met verschillende spierziekten. Onder andere:

  • ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose)
  • PSMA (Progressieve Spinale Musculaire Atrofie)
  • PLS (Primaire Laterale Sclerose)
  • SMA (Spinale musculaire atrofie)
  • FSHD (Facioscapulohumerale dystrofie)
  • HMSN (Hereditaire motorische en sensorische neuropathieën)
Al deze spierziekten zijn in meer of mindere mate progressief. Dit betekent dat de klachten na verloop van tijd toenemen. Hoe snel dit gaat, verschilt per aandoening en per persoon. Uw behandeling is daar op afgestemd.

Revalidatie bij spierziekten
De revalidatiearts bepaalt in overleg met u het doel en de aanpak van uw behandeling. De behandeling is er in het algemeen op gericht dat u uw activiteiten zolang als mogelijk zelfstandig kunt blijven doen, al of niet gebruikmakend van hulpmiddelen. Het kan zijn dat ons behandelteam u gedurende het gehele ziekteproces continu begeleidt en behandelt. Maar het kan ook zijn dat er tijdelijk geen behandeling nodig is of dat een fysiotherapeut en/of logopedist bij u in de buurt de behandeling (tijdelijk) overneemt.

Hoe bereidt u zich voor op uw behandeling?
Na verwijzing door (meestal) uw neuroloog vindt een eerste gesprek plaats met de revalidatiearts. Het kan zijn dat in aansluiting daarop de maatschappelijk werker van ons behandelteam u thuis bezoekt. De maatschappelijk werker beoordeelt dan uw thuissituatie en uw belastbaarheid. Verder willen wij u vragen om bij uw eerste afspraak op de afdeling revalidatie uw partner of een andere betrokken naaste mee te nemen.

Noordwest Ziekenhuisgroep gespecialiseerd adviescentrum voor behandeling ALS en PSMA
De afdeling revalidatie heeft gespecialiseerde therapeuten en is een adviescentrum van Spierziekten Nederland. Voor de spierziekten ALS en PSMA volgen we een gespecialiseerd behandelprotocol.

Ons ALS-team: 'nauwe band met ALS-patiënt'
‘Er voor zorgen dat de patiënt in de eigen omgeving zo lang en zo zelfstandig mogelijk functioneert, dat is wat we met onze behandeling willen bereiken’. Lees het verhaal van fysiotherapeut Roel Martens en ergotherapeut Francien Kok.

Wat kunt u verwachten van de revalidatiebehandeling?
Het doel van de behandeling is dat u zo lang en zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren in uw eigen woonomgeving, waarbij u zelf de regie heeft en houdt en daarbij ondersteund wordt door alle leden van het revalidatieteam, ieder met hun eigen deskundigheid en expertise.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Revalidatie bij spierziekten