• NL
 info

Ergotherapie vindt voornamelijk plaats op de afdeling revalidatie. Zo nodig komt de ergotherapeut ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school. Ergotherapie is zorg op maat; zorg afgestemd op uw wensen. De ergotherapeut gaat eerst met u in gesprek over wat u echt belangrijk vindt. Daarna maakt de ergotherapeut samen met u een plan voor wat er nodig is. 

Op de afdeling revalidatie wordt samengewerkt met een revalidatiearts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, logopedist en/of andere betrokken zorgverleners. 

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?
De ergotherapeut:

  • adviseert en begeleidt bij belemmeringen in dagelijkse activiteiten zoals koken, aankleden, schoonmaken, werk of het uitvoeren van uw hobby’s
  • oefent activiteiten zodat u deze weer zelfstandig kan uitvoeren
  • denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten op een dag 
  • adviseert in hulpmiddelen zoals woningaanpassingen, rolstoel, scootmobiel, spalken, aangepast bestek, enzovoort
  • adviseert over mogelijke vergoedingen voor hulpmiddelen 


Ergotherapie tijdens uw opname in Noordwest (klinische ergotherapie)
Uw behandelend arts verwijst u door naar een ergotherapeut. De ergotherapeut denkt mee over oplossingen voor de problemen bij uw dagelijkse activiteiten, zodat u deze veilig en zelfstandig kunt uitvoeren. Zo nodig adviseert de ergotherapeut over een passend vervolgbehandeling na ontslag uit het ziekenhuis. In een aantal gevallen kan de ergotherapeut u doorverwijzen naar een gespecialiseerde eerstelijns ergotherapiepraktijk bij u in de buurt. Als veilige terugkeer naar huis niet verantwoord is, dan heeft u wellicht revalidatie nodig. Dit kan vanuit huis, revalidatiecentrum of een verpleeghuis. 
Ook bij pijn of (decubitus)wonden kan het zijn dat u advies krijgt van een ergotherapeut. 

Ergotherapie tijdens de revalidatie in Noordwest (poliklinische ergotherapie) 
Het is mogelijk om na ontslag uit het ziekenhuis te revalideren in het ziekenhuis. Voor een behandeling op de polikliniek heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist. U kunt dus niet zonder verwijzing een afspraak maken, verwijzing van huisarts zal ook niet lukken. De ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Zo nodig komt de ergotherapeut ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op werk of op school. De ergotherapeut gaat eerst met u in gesprek over wat u echt belangrijk vindt. Daarna maakt de ergotherapeut samen met u een plan voor wat er nodig is. 

Vergoeding: Ergotherapie tijdens een opname of revalidatiebehandeling valt onder het basispakket. Is er sprake van enkelvoudige ergotherapie? Dan krijgt u vanuit het basispakket 10 uur per jaar vergoed. Soms krijgt u vanuit de aanvullende verzekering meer vergoed.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Ergotherapie