• NL
 info

Ergotherapie is paramedische zorg, net als fysiotherapie of logopedie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door een ziekte of ongeval. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe activiteiten zoals het oppakken van werk of uitvoeren van een hobby.

Ergotherapie tijdens uw opname
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan ergotherapie onderdeel van uw behandeling zijn. Uw behandelend arts verwijst u door naar een ergotherapeut, die samen met u bespreekt wat de praktische gevolgen zijn van uw ziekte of ongeval. Ook observeert de ergotherapeut uw dagelijkse handelingen, zoals wassen, aankleden of koken. De ergotherapeut denkt mee over oplossingen voor de problemen bij uw dagelijkse activiteiten, zodat u deze veilig en zelfstandig kunt uitvoeren. Hierbij houdt de ergotherapeut rekening met uw persoonlijke behoeften. Zo nodig adviseert de ergotherapeut u en uw medisch specialist over een passende vervolgbehandeling na ontslag uit het ziekenhuis.
Ook bij pijn of (decubitus)wonden kan het zijn dat u tijdens uw opname hulp en advies krijgt van een ergotherapeut.

Ergotherapie is onderdeel van de revalidatiebehandeling en valt hiermee binnen de basisvergoeding van uw zorgverzekeraar.

Ergotherapie tijdens revalidatie dagbehandeling
Tijdens revalidatie dagbehandeling kunt u ergotherapie krijgen. De ergotherapeut is dan onderdeel van het revalidatieteam dat onder leiding staat van de revalidatiearts. Samen met de ergotherapeut bespreekt u wat de gevolgen zijn van uw ziekte of ongeval op uw dagelijks leven. Zodra dit duidelijk is, maakt u samen met de ergotherapeut een plan hoe u de problemen in dagelijks leven kunt aanpakken. Denkt u aan het trainen van bepaalde activiteiten, het adviseren van bijvoorbeeld hulpmiddelen en voorzieningen of het begeleiden van bijvoorbeeld het oppakken van werk of hobby. De ergotherapeut werkt nauw samen met de andere specialisten binnen het gehele revalidatietraject.

Ergotherapie is onderdeel van de revalidatiebehandeling en valt hiermee binnen de basisvergoeding van uw zorgverzekeraar.

Eerstelijns Enkelvoudige Ergotherapie
Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar Eerstelijns Enkelvoudige Ergotherapie (EEE). Bij EEE behandelt de ergotherapeut u op de afdeling revalidatie van locatie Alkmaar, bij u thuis of op school/werk. Samen met de ergotherapeut bespreekt u wat de gevolgen zijn van uw ziekte of ongeval op uw dagelijks leven. Zodra dit duidelijk is maakt u samen met de ergotherapeut een plan hoe u de problemen in het dagelijks leven kunt aanpakken. U kunt dan denken aan het trainen van activiteiten, het adviseren van bijvoorbeeld hulpmiddelen en voorzieningen of het begeleiden van bijvoorbeeld het oppakken van werk of hobby.

De ergotherapiebehandeling wordt voor maximaal 10 uur per kalenderjaar binnen de basisverzekering van uw zorgverzekeraar vergoed.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Ergotherapie