• NL
 info

Iedereen doet dagelijkse activiteiten als koken, werken, aankleden of de boodschappen. Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder er bij na te denken. Maar als dit moeizamer gaat, wordt pas duidelijk hoe zwaar of ingewikkeld zo’n activiteit kan zijn. 
De ergotherapeut probeert samen met u een oplossing te vinden, zodat u weer naar tevredenheid uw bezigheden (zelf) kan uitvoeren. De ergotherapeut doet dit door te adviseren, te trainen, te begeleiden en voor te lichten. Het kan ook zijn dat de ergotherapeut ouders of mantelzorgers adviseert of begeleidt om u te kunnen ondersteunen. 

Ergotherapie tijdens uw opname
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan ergotherapie onderdeel van uw behandeling zijn. Uw behandelend arts verwijst u door naar een ergotherapeut, die samen met u bespreekt wat de praktische gevolgen zijn van uw ziekte of ongeval. Ook observeert de ergotherapeut uw dagelijkse handelingen, zoals wassen, aankleden of koken. De ergotherapeut denkt mee over oplossingen voor de problemen bij uw dagelijkse activiteiten, zodat u deze veilig en zelfstandig kunt uitvoeren. Hierbij houdt de ergotherapeut rekening met uw persoonlijke behoeften. Zo nodig adviseert de ergotherapeut u en uw medisch specialist over een passende vervolgbehandeling na ontslag uit het ziekenhuis.
Ook bij pijn of (decubitus)wonden kan het zijn dat u tijdens uw opname hulp en advies krijgt van een ergotherapeut.

Ergotherapie tijdens revalidatie dagbehandeling 
Ergotherapeuten op de afdeling revalidatie begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen. De ergotherapeut adviseert, traint en begeleidt mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als gevolg van onder andere:

 • chronische pijn (bijvoorbeeld rug/nek/schouders/benen) 
 • spierziekten (bijvoorbeeld ALS) 
 • neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld hersenbloeding, herseninfarct, MS) 
 • handletsels 
 • reuma 
 • dementie 
 • motorische of neurologische problemen bij kinderen 


Wat houdt een behandeling in? 
Ergotherapie vindt voornamelijk plaats op de afdeling revalidatie. Zo nodig komt de ergotherapeut ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school. Ergotherapie is zorg op maat; zorg afgestemd op uw wensen. De ergotherapeut gaat eerst met u in gesprek over wat u echt belangrijk vindt. Daarna maakt de ergotherapeut samen met u een plan voor wat er nodig is. 

Op de afdeling revalidatie wordt samengewerkt met een revalidatiearts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, logopedist en/of andere betrokken zorgverleners. 

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen? 
De ergotherapeut:

 • adviseert en begeleidt bij belemmeringen in dagelijkse activiteiten zoals koken, aankleden, schoonmaken, werk of het uitvoeren van uw hobby’s 
 • oefent activiteiten zodat u deze weer zelfstandig kan uitvoeren 
 • denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag 
 • adviseert hulpmiddelen zoals woningaanpassingen, rolstoel, scootmobiel, spalken, aangepast bestek, enzovoort. 
 • adviseert over mogelijke vergoedingen voor hulpmiddelen 


Vergoeding: Ergotherapie tijdens een opname of revalidatiebehandeling valt onder het basispakket. Is er sprake van enkelvoudige ergotherapie? Dan krijgt u vanuit het basispakket 10 uur per jaar vergoed. Soms krijgt u vanuit de aanvullende verzekering meer vergoed.
 

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Ergotherapie