• NL
 info

Met een zogenoemde niersteenvergruizer of met een operatie kunnen we nierstenen verwijderen. Als u kleine nierstenen heeft behandelen we u met een niersteenvergruizer. Dit is een apparaat dat geluidsgolven uitzendt. Door deze geluidsgolven vallen de nierstenen uiteen. De stukjes niersteen plast u meteen na de behandeling en/of enige tijd later vanzelf uit. De behandeling duurt ongeveer 30 - 45 minuten.
Grote nierstenen moet de uroloog via een operatie verwijderen.

Hoe bereidt u zich voor op het verwijderen van nierstenen?
In overleg met uw uroloog stopt u voor de ingreep tijdelijk met bloedverdunnende medicijnen (als u die gebruikt). Omdat de behandeling pijnlijk kan zijn, brengt u voordat u van huis vertrekt een zetpil Diclofenac in.
Lees meer over uw opname en bekijk de voorlichtingsfilm ‘Goed voorbereid op uw operatie’.

Wat kunt u verwachten na het vergruizen van nierstenen?
Voor goed herstel is het belangrijk dat u veel drinkt (en plast) en in beweging blijft.
U kunt een koliekaanval krijgen na de vergruizing als stukjes steen zich gaan verplaatsen. Hiervoor heeft u al eerder op de polikliniek pijnstillers gekregen.

Operatieve behandelingen nierstenen
In het verleden werden stenen verwijderd door een operatie via de buik of flank. De nier of urineleider werd dan opgezocht om daar de steen uit te snijden. Deze zeer effectieve methode wordt tegenwoordig maar zeer zelden toegepast bij nierstenen.

Door de grote technische ontwikkelingen is het nu mogelijk stenen via de urinewegen te benaderen. Dit kan op verschillende manieren. De manier is afhankelijk van waar de steen zich bevindt.

  • Via de blaas en de urineleider omhoog (Ureterorenoscopie)

De urineleider is een smalle buis die de nier met de blaas verbindt. Het is mogelijk een buisje hierdoor tot in de nier te schuiven. Deze uiterst fijne buisjes bevatten een camera en een kanaaltje waardoor een laser tot bij de steen kan worden gebracht. De laser heeft genoeg energie om elke steen te verpulveren. De stukjes gruis kunnen door de urineleider worden verwijderd of worden spontaan geloosd.

  • Via de flank in de nier en de urineleider omlaag (Percutane nefrolitholapaxie)

Grote of moeilijk bereikbare stenen die zich in de nier bevinden, kunnen het beste met deze methode worden behandeld. De patiënt gaat bij deze behandeling onder narcose. Met een naaldje wordt via de flank in de nier geprikt. Het kanaaltje dat daardoor ontstaat vormt de toegang waardoor we in de nier komen. Na oprekken kan hier een buisje met een camera doorheen. Zo kan de steen worden opgezocht en vergruisd. Nadat alle stukjes via het kanaaltje verwijderd zijn, wordt hierin een slangetje achter gelaten. De dag na de operatie wordt dit slangetje verwijderd.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nierstenen vergruizen