• NL
 info

Onze afdelingen kindergeneeskunde hebben een bijzondere voorziening voor de begeleiding van kinderen en jongeren met een chronische aandoening én hun ouders of verzorgers. Denkt u bijvoorbeeld aan kinderen met diabetes, een hartaandoening of een chronische darmziekte. Omdat een chronische aandoening grote gevolgen kan hebben - niet alleen voor uw kind maar ook voor uzelf en eventuele broertjes en/of zusjes - kunt u altijd een beroep doen op ons zogenoemde psychosociaal team (PST). In sommige gevallen, als uw kind diabetes heeft, maakt u sowieso kennis met het PST.

Wat is psychosociale zorg?
Psychosociale zorg kan bijvoorbeeld gaan om hulp en advies bij de opvoeding van uw kind. Of hulp bij psychische problemen van uw kind, uzelf of misschien van broertjes of zusjes als gevolg van de aandoening van uw kind.

Wat kan het psychosociaal team (PST) voor u en uw kind betekenen?
Het team bestaat uit een orthopedagoog, een kinder- en jeugdpsycholoog en een maatschappelijk werker. Zij begeleiden u en uw kind ieder vanuit hun eigen deskundigheid.

Orthopedagoog
De orthopedagoog kan de ouders begeleiden bij de opvoeding van hun kind. Door een chronische aandoening kan de opvoeding namelijk behoorlijk onder druk komen te staan. Ook kan de orthopedagoog hulp bieden bij de opvoeding en begeleiding van de andere kinderen in het gezin als er problemen ontstaan die het gevolg zijn een ziek broertje of zusje. Op niet alle locaties is een orthopedagoog beschikbaar. In dit geval verwijzen we naar orthopedagogen buiten het ziekenhuis.

Kinder- en jeugdpsycholoog
De kinder- en jeugdpsycholoog begeleidt ouders, kinderen of het hele gezin. Als de chronische ziekte leidt tot psychische problemen of als psychische problemen van invloed zijn op de ziekte, kan in overleg met de kinderarts de psycholoog ingeschakeld worden.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker begeleidt voornamelijk de ouders. Binnen een gezin kunnen grote veranderingen optreden als gevolg van de ziekte. Dit kan praktische of soms ook verwerkingsproblemen met zich meebrengen. De maatschappelijk werker kan in die gevallen informatie, begeleiding of ondersteuning bieden.

Zo maakt u een afspraak
Heeft u vragen of problemen op psychosociaal gebied? Overleg dan met uw kinderarts voor een doorverwijzing naar het PST.

Kinderpsychiatrisch overleg
Regelmatig hebben de kinderartsen, het PST en een psychiater en psycholoog van het Triversum het zogenoemde kinderpsychiatrisch overleg. Het Triversum is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Als er een vermoeden is van psychiatrische problematiek - denkt u bijvoorbeeld aan ADHD of PDD-NOS - bekijken we in overleg wat de beste weg is naar de juiste hulpverlenende instantie voor u en uw kind.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Psychosociale zorg bij kinderen